logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for besørge:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norbesørge
enggeneral [?]: provide
spageneral [?]: proporcionar
swegeneral [?]: tillhandahålla
Example:
 1. Amerikanerne er ikke mindre opptatt av at man skal unngå terroristaksjoner når sommerlekene skal arrangeres i Los Angeles, og det er et formidabelt apparat som skal besørge sikkerhetstiltakene.
 2. Busser vil frakte gjestene til og fra arrangementsplassen, Sirkus Arnardo er tiltenkt ansvaret for underholdningen blant de yngste, mens et orkester vil besørge stemningen på rotunden, fremgår det av søknaden til Oslo kommune.
 3. Det er en oppgave for det private kredittvesen og de spesielle statlige finansieringsinstitusjoner å besørge lån til næringsutbygging.
 4. Det reises dessuten krav om å få en markedsmedarbeider som kan besørge annonsearbeidet, en oppgave journalistene idag må ta ved siden av det redaksjonelle arbeidet.
 5. Det var overlatt til det ærverdige mynthandlerfirmaet Spink i London å besørge dette.
 6. Det vil araberne besørge selv.
 7. En etat med ansvar for å besørge sikkerhet, vil alltid hevde at de eksisterende tiltak er tilstrekkelige.
 8. En særlig virkning av spredningen er at sambandsapparatet som skal besørge den operative og administrative trafikk er blitt oppstykket, personellkrevende og meget dyrt.
 9. Fortsettelsen efter prøveperioden må fengselsvesenet besørge.
 10. I stedet har man øket tallet på bilpatruljer for å være raskere på pletten, få raskere pågripelser og besørge en bedre overvåkning av byen.
 11. Ingen av partene skulle gjøre saken kjent, rederen skulle sammen med agenten besørge lasten videre til Benghazi.
 12. Kranene skal plasseres på hver sin side av plattformen og besørge all godshåndtering til og fra forsyningsskip, samt tyngre forflytninger ombord.
 13. Meningen er at myndighetene skal besørge utdelingen videre til de dårligst stilte utover hele landet.
 14. Og de som er nevnt innledningsvis, som anbefales å besørge frontkollisjon med Høyre, det er nettopp de to mellompartiers parlamenariske ledere.
 15. Omstilling må til, men institusjonene må selv besørge den.
 16. Postverket vil måtte trenge noen dager på å besørge postforsendelsene, men alt tyder idag på at resultatene vil være klare omtrent på samme tid som ifjor, sier Hjermstad, som går av for aldersgrensen om 14 dager, en snau måned før hovedstadsoppgjøret er vel i havn.
 17. På Kamerunsiden står lastebiler i kø, mens to flåtelignende ferger skal besørge overfarten - en overfart som også begr enses sterkt av den lave vannstanden i elven.
 18. Sosialdemokratene går også imot at f.eks. avisene skal få bygge opp et selskap som skal besørge nyhetsdekningen i TV 2.
 19. Søren Lerby fikk æren av å besørge sin første EMscoring.
 20. Utvalget antyder at Staten bør besørge en øremerket refusjon overfor kommunene ved tilskudd til barnehaver og fritidshjem.
 21. Vi kan også besørge tjenester for folk som selv ikke har anledning til å gjøre det.
 22. Den tilfredsstilte oss ikke, så en god venn fikk besørge vår lesning.
 23. Det eneste vi må besørge selv, er vedlikehold av huset.
 24. Døvetolkformidlingen kan også besørge tolking av telefonsamtaler for døve i den utstrekning kapasiteten tillater.
 25. Efter at Kjell Kalund kom hit som mester for tre år siden, kan bibliotekets eget bokbinderverksted besørge gulltrykk og forgylling.
 26. Efterhvert var det flere som samlet seg rundt Norvik, men spørrelysten var beskjeden, slik at det ble Høyres egen utspørrer som måtte besørge de fleste spørsmålene.
 27. Frem til cirka 1. juni skal Dana Regina besørge trafikken på ruten alene.
 28. Gjør den ikke det, må Oslo kommune besørge en omfattende skoleskyss som kan bli den rene kabal.
 29. Ifølge planene skal Namdal kjøtt og næringsmiddelkontroll besørge de nødvendige veterinærmessige vurderinger.
 30. Parkeringsplasser vil Mustad selv besørge i rikelig monn inne på området.
Similar words:
norbeføle
norbehøve
norbedøve
norbedåre
norbelønne
norbeløpe
norbemøye
Your last searches:
 1. besørgeLast searches

# NAL Term
1 Flag chore
2 Flag bara
3 Flag överkropp
4 Flag prat
5 Flag fordi at
6 Flag återspegling
7 Flag errar por un pelo
8 Flag knirra
9 Flag lancear
10 Flag batahola
11 Flag fordrivning
12 Flag skaffa undan
13 Flag desaparecer
14 Flag magneto
15 Flag derrotar
16 Flag neslighet
17 Flag dåsemikkel
18 Flag brilliant

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 287 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 124 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 789 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3552 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4388 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4575 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3776 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4367 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7491 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4330 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0950 - seconds.

mobiltelefon