logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for besitte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbesitte
engegenskaper [v]: combine, possess
spaegenskaper [v]: poseer, combinar
sweegenskaper [v]: besitta
Synonyms:bestemme over, bestå av, bære, disponere, eie, ha, ha på seg, inneha, inneholde, ligge/sitte inne med, oppta, (de) over, være utstyrt med
Derived terms:gjenvinne i besittelse, besittelse, besittelsesrett, besittelsestagelse, besittende, full besittelsesrett, besitter
Anagrams:bisette
Example:
 1. Jeg besitte nok ingen trolldomskunster.
 2. Uten tillatelse fra Televerket er det forbudt å besitte eller bruke angjeldende radioutstyr.
 3. Den kristne menighet er fratatt de åndelige verdier det var Guds mening den skulle besitte.
 4. En beskjeden person som oppgir å være dårlig informert, kan besitte en langt bedre viden enn en ubeskjeden som hevder å våres godt informert.
 5. For at den jevne nordmann skal besitte ferdigheter som gjør ham drukningssikker har vi omtrent fra århundreskiftet hatt organisasjoner som har arbeidet på ideelt grunnlag, f.eks. Norges Livredningsselskap og Norges Svømmeforbund.
 6. Jacob Aall mener at de fleste innlegg som tar avstand fra omstendighetene omkring ulvejakten - og dette formelig flommer avisene over av - er skrevet ut fra følelser og dermed er for verdiløse å regne når man skal ta realitetshensyn ut fra et helhetssyn, noe han selv mener å besitte.
 7. Jeg innrømmer at det for meg fremdeles har nyhetens interesse å besitte makt.
 8. Man må besitte en direkte åpenhet - slik barnet ser verden for første gang...
 9. Og naturligvis ønsker folk her å få del i den eventuelle visdom man måtte besitte som Moskvaambassadør, tilføyde Stenseth med den selvironi som er et av hans typiske kjennetegn.
 10. Organisasjonen mener å besitte medlemmer som kan delta i det pågående utredningsarbeide.
 11. Skal en gjennom årtier utstå den beintøffe konkurransen i seriebladenes stripes, er egenskaper som intetkjønn og evne til bevegelse ved hjelp av indre strømninger utvilsomt gode å besitte.
 12. Bengt Westerberg har i valgkampen vist seg å besitte egenskaper som har skaffet ham godord fra kretser langt utenfor Folkpartiets.
 13. De mener sogar å besitte en såpass vellykket formel at de i høst vil bringe den videre til det norske folk i form av en bok på Dreyers Forlag, inneholdende tips, gode historier og opptil flere velsmakende retter som ikke tar strupetak på lommeboken.
 14. Det er vanskelig å fatte hvilke kunnskaper, hvilket mesterskap og hvilken vilje de mennesker må besitte som denne bistre styrke er underlagt.
 15. Men fem skatteoppkrevere måtte alle bite i gresset i sine forsøk på å få William til å betale for sin del av fellesgodene, 30 000 pund, og nå har konsulenter i finansdepartement slått fast at vel kan dyr besitte eiendommer, men bare mennesker kan bli avkrevet skatt.
 16. UTEN å besitte noen spesielle evner uti spådomskunsten, tør vi regne med at spørsmål om forkortelse av arbeidstiden i en eller annen form blir sentrale temaer i den politiske debatt, både i valgkampen og årene som kommer.
Similar words:
swebesitta
norbefatte
norbeite
norbenytte
norberette
spabelitre
spabesito
Your last searches:
 1. besitte


Besitte was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) besitte
Gerundio: besittende
Past participle: besittet
Indikative
1. Present
 • jeg
  besitter
 • du
  besitter
 • han
  besitter
 • vi
  besitter
 • dere
  besitter
 • de
  besitter
8. Perfect
 • jeg
  har besittet
 • du
  har besittet
 • han
  har besittet
 • vi
  har besittet
 • dere
  har besittet
 • de
  har besittet
2. Imperfect
 • jeg
  besatt
 • du
  besatt
 • han
  besatt
 • vi
  besatt
 • dere
  besatt
 • de
  besatt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde besittet
 • du
  hadde besittet
 • han
  hadde besittet
 • vi
  hadde besittet
 • dere
  hadde besittet
 • de
  hadde besittet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal besitte
 • du
  vil/skal besitte
 • han
  vil/skal besitte
 • vi
  vil/skal besitte
 • dere
  vil/skal besitte
 • de
  vil/skal besitte
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha besittet
 • du
  vil/skal ha besittet
 • han
  vil/skal ha besittet
 • vi
  vil/skal ha besittet
 • dere
  vil/skal ha besittet
 • de
  vil/skal ha besittet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle besitte
 • du
  ville/skulle besitte
 • han
  ville/skulle besitte
 • vi
  ville/skulle besitte
 • dere
  ville/skulle besitte
 • de
  ville/skulle besitte
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha besittet
 • du
  ville/skulle ha besittet
 • han
  ville/skulle ha besittet
 • vi
  ville/skulle ha besittet
 • dere
  ville/skulle ha besittet
 • de
  ville/skulle ha besittet
Imperative
Affirmative
 • du
  besitt!
 • vi
  La oss besitte!
 • dere
  besitt!
Negative
 • du
  ikke besitt! (besitt ikke)!
 • dere
  ikke besitt! (besitt ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag lägga på hyllan
2 Flag naturalize
3 Flag jämlikhetssträvande
4 Flag sugar
5 Flag demography
6 Flag lotion
7 Flag avråda
8 Flag återupptända
9 Flag comisario
10 Flag glida ur
11 Flag palestinsk
12 Flag ama de cría
13 Flag matbit
14 Flag lápiz de color
15 Flag malogrado
16 Flag imprimir
17 Flag emú
18 Flag lat

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1496 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1613 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2209 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3410 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9624 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3209 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3965 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6690 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7411 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8087 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1105 - seconds.

mobiltelefon