logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for besluttsom:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbesluttsom
engbehavior [a]: determined, resolute, decisive, firm, stout
spabehavior [a]: determinado, resuelto, firme, decidido
swebehavior [a]: beslutsam
Synonyms:
 1. distinkt, given, standhaftig, definitiv, ettertrykkelig, utvilsomt, fastsatt, urokkelig, krevende, sikker
 2. bestemt
Derived terms:besluttsomhet, ubesluttsom, ubesluttsomhet
Example:
 1. Vedtaket viser at svenske myndigheter med støtte i de regler vårt nøytrale land har, kan gripe inn på en besluttsom og effektiv måte mot trafikk av denne type.
 2. Det ble oppfordret til besluttsom innsats av alle regjeringer både i øst og vest om å gjøre denne saken til en hastesak.
 3. Det var en beveget, men besluttsom I. Hardiner Singh som holdt pressekonferanse i Oslo tirsdag for å gjøre sin beslutning kjent.
 4. En optimistisk Ronald Reagan og en besluttsom visepresident George Bush under avslutningen av republikanernes partikonvent i Dallas.
 5. Han understreket ellers at de krav som stilles til mennesker som skal kunne kjempe med militære midler i krig mot en besluttsom motstander, er vesentlig forskjellig fra de krav vi har vennet oss til å stille i vårt materielle velferdssamfunn i fredstid.
 6. Når det kommer til stykket, tror vi det kan vise seg at folk flest vil være innstilt på å ta et felles løft for å overvinne vanskelighetene - vel å merke hvis de får presentert en konsekvent, besluttsom og målrettet politikk.
 7. Personer ble amputert, og altfor ofte fikk vise resultater av noe som umulig kunne være noe annet enn nølende, nervøs, lite besluttsom kameraføring.
 8. Rikspolitikken var et spill som stort sett ble utøvet av noen få tusen personer i hovedstaden, hvilket ga gunstige vilkår for en besluttsom gruppe kuppmakere i avgjørende øyeblikk.
 9. Øket innsats for å forberede militært personell på hva de vil stå overfor i kamp mot en besluttsom og profesjonell motstander.
 10. Til tross for motstand ble denne saken gjennomført på en bestemt og besluttsom måte, som vi kan være bekjent av.
 11. Anne Marit Jacobsen var en søt og besluttsom Ellen som burde tatt seg i vare for den selvopptatte fisken, men det gjorde hun ikke og kan komme til å bli dødelig trett av alle vitsene han serverte.
 12. Besluttsom opptreden fra plattformledelsen, et veldrillet mannskap og et nesten utrolig godt høstvær gjorde sitt til at katastrofen ble avverget.
 13. Det var engang Arbeiderpartiets ledelse var like besluttsom som ansvarlig i utenriks og sikkerhetspolitiske spørsmål.
 14. Lengselen efter en samlende, besluttsom leder stikker idag sikkert dypere enn de kritiske vurderinger av Titoepoken hvor navns nevnelse i de fleste tilfelle uteblir.
 15. Nå sitter Reagan tilbake som en besluttsom president som vant kampen - i motsetning til Carter.
 16. Pasningene var ikke så presise som vanlig, og han var heller ikke så besluttsom som vi er vant til å se ham.
Similar words:
swebeslut
swebesluta
swebeslutad
engbe nuts on
engbe out on
spabelicoso
spabesito
Your last searches:
 1. besluttsomLast searches

# NAL Term
1 Flag ettervirkninger
2 Flag tråkke
3 Flag chimeric
4 Flag sken-
5 Flag humanisere
6 Flag individ
7 Flag dryppe
8 Flag indicate
9 Flag leve
10 Flag svara på
11 Flag juez
12 Flag nedvärderande
13 Flag time
14 Flag hete
15 Flag sprenglese
16 Flag glándula
17 Flag assessor
18 Flag grand

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7651 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2035 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5547 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6368 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0931 - seconds.

mobiltelefon