logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for besluttsomhet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbesluttsomhet
engkarakter [n]: decisiveness, resoluteness, determination, determinedness
behavior [n]: resolution, determination, resoluteness, persistence, tenacity, firmness, determinedness
målmedvitenhet [n]: purpose, resolve, resolution
spakarakter [n]: firmeza [f], determinación [f], resolución [f]
behavior [n]: resolución [f], determinación [f], firmeza [f], tenacidad [f]
målmedvitenhet [n]: determinación [f], resolución [f]
swekarakter [n]: beslutsamhet
Example:
 1. Vi har fått kunnskap i foredrag og diskusjoner, vi har hatt et fint kulturprogram og aktiviserende tilbud for barna, men fremfor alt har vi fått oppleve den besluttsomhet og det kameratskap som er en av de viktigste inspirasjonskildene for fortsatt arbeid.
 2. Amerikas avskrekking er mer troverdig, og det gjør verden til et tryggere sted, tryggere fordi det nå er mindre fare for at den sovjetiske ledelse vil undervurdere vår styrke eller stille spørsmålstegn ved vår besluttsomhet, sier han.
 3. Ingen bedrift er for liten til å etablere produktide og utvikle produktet når det bare utvises besluttsomhet, sier han.
 4. Møtet var en prøve på hvor stor vilje og besluttsomhet til å beskytte sjøen, strendene og sjødyrene mot den faretruende miljøforurensningen som finnes blant regjeringene i middelhavslandene.
 5. På den tid var Kennedy en mann full av idealisme, besluttsomhet, ungdommelig kraft og entusiasme.
 6. Statsråd Astrid Gjertsen har vist handlekraft og besluttsomhet nå det gjelder statspensjonistene.
 7. Vi legger vekt på avskrekking og demonstrasjon av besluttsomhet i våre flåteoperasjoner i de nordlige områder.
 8. Arbeiderpartiet har styrket sin stilling både i forhold til stortingsvalget i 1981 og lokalvalgene ifjor høst, og synes å ha stabilisert seg på en tilslutning rundt 40 pst. Ifølge ScanFact lå Høyre på 29 pst. i august, riktignok før partiets landsmøte, som jo ble en meget sterk manifestasjon av besluttsomhet og pågangsmot.
 9. Den amerikanske skepsis overfor Mitterrand er avløst av takknemlighet over den fasthet og besluttsomhet som Frankrike har vist overfor de utfordringer den vestlige allianse har vært utsatt for, for å sitere president Reagans velkomsthilsen.
 10. Det gjelder bare at tilstrekkelig mange blir oppmerksom på og får tiltro til at egen besluttsomhet kan skape de nødvendige resultatene, sier Rødland.
 11. Det var en besluttsomhet og tæl i Abildsøs spillere som fikk Kjelsås på hælene.
 12. Efter pause hadde KFUM mye av spillet, men manglet fantasi og besluttsomhet foran Rådes mål.
 13. Familiesamhold, kvinnesamhold, besluttsomhet og tragedie, et stykke menneskeliv levendegjort en time foran radioen, godt teater.
 14. Følgelig er det god grunn til å gå løs på de foreliggende fornyelsesoppgaver med større besluttsomhet enn hittil.
 15. Han viste til at den kvinnelige tiltalte åpenbart visste hva hun drev på med og at hun både hadde vist initiativ og besluttsomhet.
 16. I vår produktivitetsorienterte verden burde det være en realistisk strategi å satse på enøk i et omfang og med en besluttsomhet som gjør at videreutvikling av andre energialternativer kan vente.
 17. Kongressens debatt om fredsstyrkens plassering i Beirut rev, ifølge Shultz, teppet bort under USAs interesser ved å lede Syria til å tvile på Washingtons besluttsomhet.
 18. Manglende forutseenhet og besluttsomhet hos myndighetene har ikke ført til annet en økede trafikkvanskeligheter i Oslo.
 19. Mannen var kledt i mørk frakk nesten maken til den han selv bar, var høy og bred over skuldrene, og det skarpskårne ansiktet vitnet om besluttsomhet.
 20. Med fast besluttsomhet om å fullføre studiene lot ikke Bremer seg særlig engasjere av studentrevolten.
 21. Med naiv besluttsomhet og uerfaren går han til oppgaven med krum hals og vi får gjennom kameraet et enestående innblikk i den barske, men overveldende vakre natur.
 22. Men jeg er overbevist om at mange av dagens økonomiske problemer kunne vært unngått dersom bystyret hadde vist besluttsomhet og handlekraft for to år siden, sier Lund.
 23. Mitterrand kom Reagan i møte ved å understreke at fasthet og besluttsomhet er uunnværlige kvaliteter.
 24. Moss derimot bar preg av manglende besluttsomhet foran Fredrikstadburet, samtidig som spillerne var lite villige til å påta seg ansvar.
 25. Noen raser er mere elegante enn andre, andre gir uttrykk for kraft og besluttsomhet.
 26. Og nå kaster han seg over kjøttstykket på trillebordet med en besluttsomhet som resulterer i imponerte gisp blant passasjerene.
 27. Opposisjonens besluttsomhet antyder at nasjonalforsamlingen vil gjenspeile en relativt variert samling av synspunkter.
 28. På sovjetisk side ser det ut som om de siste operasjoner mot geriljaen i Pakhtiaprovinsen bekrefter at det er kommet en ny giv og besluttsomhet over den sovjetiske antigeriljakrigføring.
 29. På toppen av det hele motarbeider KGB efterforskningen, som Renko med stor besluttsomhet gjennomfører.
 30. Situasjonen kaller på besluttsomhet og fast styring.
Similar words:
swebesatthet
Your last searches:
 1. besluttsomhetLast searches

# NAL Term
1 Flag inte ta hänsyn till
2 Flag sculpture
3 Flag i kveld
4 Flag början av nya skolåret
5 Flag rovgirighet
6 Flag rekognoscering
7 Flag margbein
8 Flag oskolad
9 Flag visum
10 Flag asp
11 Flag huggande
12 Flag ledsagare
13 Flag liten sol
14 Flag syssla
15 Flag avledet
16 Flag gjøre døv
17 Flag dreiemuskel
18 Flag pudding

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 514 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1428 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6410 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1451 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2104 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4982 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5829 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5274 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5798 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.0860 - seconds.

mobiltelefon