logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bestemt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbestemt
engbevis [a]: positive
planer [a]: definite, clearly outlined
answers [a]: emphatic, definite
grunn [a]: certain, particular
behavior [a]: determined, resolute, decisive, firm, stout
fastsatt [a]: fixed, agreed upon
ment for [a]: destined for, intended for
dømt [a]: destined, fated, predetermined, predestined, doomed
tilsiktet [a]: estined, predestined [formal]
spabevis [a]: irrefutable
planer [a]: definido, determinado
answers [a]: formal, categórico
grunn [a]: cierto, particular
behavior [a]: determinado, resuelto, firme, decidido, decisivo
fastsatt [a]: convenido, establecido
ment for [a]: destinado a, predestinado a
dømt [a]: condenado, predestinado
tilsiktet [a]: estinado, predestinado
swebevis [a]: bestämd
tilsiktet [a]: estined, predestined [formal]
Synonyms:
 1. absolutt, avgjort, betingelsesløs, definitiv, deterministisk, endelig, faktisk, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget, ugjenkallelig
 2. abstrakt, akademisk, allmenngyldig, begrepsmessig, fjern (muntlig mening), forstandig, hypotetisk, ikke konkret, intelligent, logisk, nonfigurativ, sikker, spekulativ, tankemessig, tankeskapt, teoretisk, åndelig
 3. avsluttet, fastsatt, ferdig, ferdigstilt, fullbrakt, fullbyrdet, fullendt, fullført, fullkommen, gjennomført, i boks, kronen på verket, lagt siste hånd på, perfekt, satt ut i verden, virkeliggjort
 4. fast, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, urokkelig, urørlig, værfast
 5. besatt, ensporet, fiksert, fokusert, intens, konsentrert, målrettet, opptatt
Derived terms:bestemt artikkel, bestemthet, bestemt påstå, bestemt påstående, bestemt til, forutbestemt, ha bestemt seg for, ubestemt determinant, ubestemt pronomen, noen har bestemt seg, ubestemt, ubestemt artikkel, skjebnebestemt, på forhånd bestemt, retningsbestemt radiosignal, fast bestemt, på ubestemt tid, retningsbestemt, tidsbestemt, selvbestemt, lovbestemt
Example:
 1. Hun har bestemt seg for å dra til Amerika for å studere.
 2. Har du bestemt deg for å dra til Japan?
 3. Har du bestemt deg for om du sykler eller tar bussen til byen?
 4. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg har bestemt meg for å skrive til deg. Men det virker som jeg har et problem; et merkelig problem.
 5. Jeg sendte ham et brev om det jeg har bestemt meg for.
 6. Har du bestemt deg for hvor du skal feire julekvelden?
 7. Hun har bestemt seg for å bo i USA for godt.
 8. Han har bestemt seg og nekter å endre mening.
 9. Etter å ha hørt fra utlendinger hvor grusomt lutefisk smaker, har jeg bestemt meg for aldri å smake det, selv om jeg er norsk.
 10. Jeg har bestemt meg.
 11. Maria har bestemt seg for å forgifte ham.
 12. Hun så på meg med et bestemt blikk.
 13. Ubestemte pronomener viser til personer, men ikke til noen bestemt.
 14. Jeg har bestemt meg for å gi Tom sparken.
Similar words:
norbeklemt
norbekvemt
engbe left
norbedekt
norbeite
norbekjent
norbekvem
Your last searches:
 1. bestemtLast searches

# NAL Term
1 Flag corrosivo
2 Flag fälttåg
3 Flag consist of
4 Flag ikke bred
5 Flag lanyard
6 Flag rulletrapp
7 Flag experticio
8 Flag Reverend
9 Flag festspill
10 Flag espantadizo
11 Flag enspråklig
12 Flag polyteistisk
13 Flag eftertryck
14 Flag vibrante
15 Flag vinduspusser
16 Flag dromedario
17 Flag contorsión
18 Flag diapositiv

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1397 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1512 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3338 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9490 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3146 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3831 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6588 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7330 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7966 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1110 - seconds.

mobiltelefon