logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bestickning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swebestickning
engbrott [n]: bribery, bribing, corruption
norbrott [n]: bestikkelse
spabrott [n]: corrupción [f], soborno [m]
Wiki:Bestickning är i svensk rätt ett brott som innebär lämnande av gåva eller löfte om gåva till person med tjänsteutövning hos företag, organisation eller myndighet, för att tillskansa sig ekonomiska eller andra fördelar. Enligt 17 kap 7 § Brottsbalken kan bestickaren straffas med böter eller fängelse i högst två år. Om det rört stora belopp, utförts systematiskt eller om det skett i stor omfattning bedöms brottet som grovt och påföljden kan bli fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Similar words:
swebeskickning
swebesiktning
swebesinning
swebesittning
engbe lacking
norbedekning
norbefolkning
Your last searches:
  1. bestickningLast searches

# NAL Term
1 Flag laugh
2 Flag frisøse
3 Flag status symbol
4 Flag freighter
5 Flag family allowance
6 Flag de improviso
7 Flag cabezal
8 Flag ogift par
9 Flag lasarett
10 Flag cantar en voz alta
11 Flag complicarse
12 Flag dechiffrera
13 Flag ar
14 Flag ha sex
15 Flag body politic
16 Flag virada
17 Flag på data
18 Flag avsändande

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1785 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6787 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.0885 - seconds.

mobiltelefon