logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for besynderlig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbesynderlig
enggeneral [a]: outlandish
underlig [a]: odd, strange, queer
ekstraordinær [a]: extraordinary, very strange
general [o]: strangely, oddly
spageneral [a]: extravagante, raro
underlig [a]: raro, extraño
ekstraordinær [a]: extraordinario, muy extraño
general [o]: singularmente, extrañamente
swegeneral [a]: besynnerlig
general [o]: besynnerligt
Synonyms:aparte, bemerkelsesverdig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, original, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, underlig
Derived terms:besynderlighet, snål besynderlighet
Example:
 1. Det lyder da meget besynderlig.
 2. Dette var besynderlig sanne ord, og jeg må umiddelbart tenke på mitt barndomshjem i Vejle i Danmark.
 3. Her står man forøvrig overfor en nokså besynderlig tankegang i samfunnet.
 4. Jeg finner det høyst besynderlig at regjeringspartiene skal få kjeft for at prisstigningen ikke er dempet nok, og samtidig få kjeft for at det ikke er bevilget nok til alle gode formål.
 5. Men det er jo helt besynderlig.
 6. Til å begynne med var dette selvsagt en besynderlig situasjon, men det førte på ingen måte til noen forandring når det gjelder min samhørighet med familien på Årstein.
 7. Vi finner det noe besynderlig at Lindekleiv kommer med et slikt utspill nå, flere år efter innspillingen.
 8. Aftepostens korrespondent finner det besynderlig at biltrafikken i Warszawa er like livlig som før, tross den nye, strenge bensinrasjoneringen.
 9. Antydninger, formodninger og spekulasjoner om hva det vil inneholde - som er helt årvisse ved disse tider - har nå utløst en besynderlig debatt om angivelige lekkasjer.
 10. DET er ganske besynderlig hvordan begrepene aksjer og aksjonærer stadig kan fremkalle en slags fryktreaksjon hos ledelsen i LO og Arbeiderpartiet.
 11. De ordene studentene brukte, ble i mine ører en besynderlig repetisjon av fortidens ennå ikke døde gloser.
 12. Den skarpsindige leser vil selvsagt bemerke at det er en besynderlig ide å feire et 65års skolejubileum 66 år efter at den norske seksjon ved Lycee Corneille ble opprettet i 1918.
 13. Det er besynderlig hva man tror publikum skal sluke rått.
 14. Det er derfor besynderlig at Regjeringen knytter overføringen av NSH til UiO til et inntektsoppgjør mellom stat og fylkeskommune.
 15. Det er et besynderlig resonnement fra en forsvarsadvokat som gjennom mange år har vært en innbitt forkjemper for individuell bedømmelse av sine klienter i grove og mildere straffesaker.
 16. Det er forresten besynderlig, politikerne synes visst at åndelig føde er viktigere enn mat.
 17. Det ville da være meget besynderlig om man hoppet over formannsposten.
 18. Dette kan lyde besynderlig og kanskje nærmest litt komisk for dem som trodde at sjakk simpelthen var et spill.
 19. En annen besynderlig fortolkning av det fjerde bud, er en påstand om at utvikligen av bedriftsdemokrati og medbestemmelse på arbeidsplassen ikke er i strid med budet om å lyde foresatte, men tvert imot en oppfyllelse av det.
 20. Faren sier seg å ha notert i hans femte år at Henrik har et besynderlig Glimt i Øinene som jeg ikke ser hos mina andre Børn.
 21. For det første er postulatet noe besynderlig generelt sett, og for det andre er det en fornærmelse mot uland i sin alminnelighet og mot den norske forbruker.
 22. Fra selve Karl Johan er den ikke synlig, men fra Wessels plass / Stortingsgaten tar den seg besynderlig ut.
 23. Gamlingen var faktisk kommet over på reversen ved en eller annen besynderlig manøver i livsprosessen, han tøvet og sto i, sparket med bena og småknegget av alt og ingenting - alt sammen tegn på den forbløffende selvfornyelse som av og til inntrer hos spreke oldinger.
 24. I en besynderlig ullen stil karakteriserte revisor regnskapet som et sublimt rot.
 25. Mange kommuner har lukningsvedtekter som lukter av en forgangen tid, både ved snevre åpningsrammer og besynderlig spesialbehandling av forskjellige varegrupper.
 26. Meget Besynderlig Diagnose.
 27. Men besynderlig nok holder kurven seg hele tiden innenfor takkene av den sekstakkede stjernen.
 28. Mens Mugabes helseminister beskyldte en av dem for å spre skitne løgner og for å være en besynderlig biskop i ledtog med Satan, Joshua Nkomo, banditter og andre onde krefter som ønsker å ødelegge den nasjonale enhet.
 29. Mye av løsningen ligger i at man fører bedre oppsikt med slike personer som tidligere har vist besynderlig adferd, mener foreningens talsmenn.
 30. Noe annet ville da også ha vært nokså besynderlig.
Similar words:
norbegredelig
swebeskedlig
norbeåndelse
norbeboelig
norbedagelig
norbegjærlig
norbegripelig
Your last searches:
 1. besynderligLast searches

# NAL Term
1 Flag tidsplan
2 Flag eftersom
3 Flag sabor
4 Flag matfett
5 Flag pistolhölster
6 Flag hourglass
7 Flag finsk
8 Flag shop steward
9 Flag inntekter og utgifter
10 Flag kor
11 Flag flamboyant
12 Flag fis
13 Flag bolchevismo
14 Flag komme til
15 Flag sivilstand
16 Flag fond
17 Flag outright
18 Flag blandare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 96 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 251 0 2022-10-17 23:14:50
röja 900 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2084 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7250 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1851 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6181 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6672 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1108 - seconds.

mobiltelefon