logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for betalingsmiddel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norbetalingsmiddel
enggeneral [?]: tender
spageneral [?]: licitación
swegeneral [?]: anbud
Synonyms:beløp, grunker, gryn, kapital, likvider, midler, mynt, penger, sedler, skilling, slant, slanter, summer, valuta, verdi, økonomi
Wiki:Et betalingsmiddel er et formuesgode som overføres som betaling for varer eller tjenester. I Norge er sedler og mynter utstedt av Norges Bank tvungne betalingsmidler i henholdt til sentralbankloven. Andre betalingsmidler kan for eksempel være aksjer, obligasjoner, produksjonsmidler (f. eks.
Example:
 1. Alle franske banker og finansinstitusjoner vil med det første begynne utstedelsen av et nasjonalt kredittkort som vil bli akseptert som betalingsmiddel ved mer enn 300 000 salgssteder i Frankrike og alle andre land der Visakortet er gangbart.
 2. Bankkort som betalingsmiddel i stedet for kontanter eller sjekk er blitt meget populært blant de kunder som har forsøkt dette på det store Obssenteret i Oslo.
 3. Dette er fremtidens betalingsmiddel, enklere og sikrere enn sjekk og kontanter både for kunder, banker og forretninger, sier han.
 4. Hensikten med minnemynten er jo at folk skal beholde den som et minne, ikke bruke den som betalingsmiddel, sier Sagård.
 5. Selv om kjøpekortinnehaverne foreløbig ikke har viet tilbudet på drosjefronten den helt store oppmerksomhet, mener vi bestemt at kortsystemet som betalingsmiddel på drosjene er kommet for å bli, fremholder direktør Michael Olimb i firmaet BokredittKjøpekort A / S.
 6. Aktiviserte bankkort som betalingsmiddel kommer nu inn også i varehandelen her i landet, i form av et forsøk som Samvirkebanken har tatt initiativet til i samarbeide med varehuset Obs ! på Økern i Oslo.
 7. Banken like ved siden av opplyste at mynten er gangbar som betalingsmiddel, men det hjalp ikke.
 8. Den er verd 100 kroner og er et kurant betalingsmiddel.
 9. Denne ble benyttet som betalingsmiddel i en forretning i Drammen.
 10. Det er Gunnar Fjellheim i Strømsø Supermarked i Drammen som har regnet seg frem til dette, efter at han i samarbeide med Sparebanken Buskerud / Drammen Sparebank har innført plastkort som betalingsmiddel.
 11. Det er tydelig at folk har merket seg at sjekk kan transporteres og derved brukes som betalingsmiddel, sier informasjonssjef Leif Nybø i DnC.
 12. Det har også virket uheldig inn at en del mynter er blitt returnert til Norges Bank fordi folk har benyttet mynten som betalingsmiddel.
 13. Efter å ha kjøpt den i banken, tok vi en tur i byen for å prøve den som betalingsmiddel.
 14. Femøringene og femogtyveøringene er jo ikke lenger betalingsmiddel.
 15. Ferietid og det faktum at bare 50 Oslodrosjer pr. idag aksepterer kjøpekort som betalingsmiddel, er trolig to viktige årsaker til at få drosjereisende foreløbig har benyttet seg av det nye kjøpekorttilbudet.
 16. For bankene vil bruk av bankkort som betalingsmiddel bety at de får inn mindre nattsafepenger all den tid betalingen overføres elektronisk fra forretningen.
 17. Forbrukerne i Lillestrømområdet vil i et prøveprosjekt som begynner 24. september, bli tilbudt et nytt betalingsmiddel.
 18. Forsøksfasen med bankkort som betalingsmiddel ble startet i midten av januar.
 19. Hadde månedskortet gått som betalingsmiddel i drosje, hadde vi vært på vei inn mot byen, susende i kollektivfeltet med Aftenposten utbrettet over setet.
 20. Høyre unnslår seg altså ikke fra å bruke små barn som betalingsmiddel i handelen med Kristelig Folkeparti.
 21. I denne høringsrunden kom det frem at en ny femtilapp ville være bedre og enklere som betalingsmiddel enn en helt ny seddel.
 22. I en kommentar til historien fra rute 11 fremholder førstekonsulent Alfred Sande i Oslo Sporveier at den enkelte vognfører selv kan avgjøre om han vil akseptere sjekk som betalingsmiddel eller ikke.
 23. I studiet av plåtmyntene som praktisk betalingsmiddel har funnene vært av avgjørende betydning.
 24. Idag drives det forsøk med bruk av kjøpekort som betalingsmiddel.
 25. Kronens gyldighet som betalingsmiddel og dens kjøpekraft, løper ikke parallelt.
 26. Kundene får sitt bankkort aktivert, blir utstyrt med en egen, hemmelig kode og kan bruke kortet som betalingsmiddel ved innkjøp i det store varehuset Obs på Økern i Oslo.
 27. Men 5ørene og 25ørene er jo ikke lenger gyldig betalingsmiddel, sier Kolderup.
 28. Men mynter som betalingsmiddel i Norge er eldre enn som så.
 29. Prøveordningen med bruk av kjøpekort som betalingsmiddel i Oslodrosjene, trådte i kraft 1. juli.
 30. Seddelen vil imidlertid være godkjent betalingsmiddel ytterligere ett år, inntil den forhatte, tunge pundmynten skal overta.
Similar words:
norbekjempingsmiddel
Your last searches:
 1. betalingsmiddelLast searches

# NAL Term
1 Flag ruglet
2 Flag meditar
3 Flag sump
4 Flag klov
5 Flag tutelar
6 Flag fjas
7 Flag dopkapell
8 Flag overfall og ran
9 Flag styre ut
10 Flag väcka
11 Flag förorsaka deflation
12 Flag apio
13 Flag svänghjul
14 Flag bando
15 Flag jorobada
16 Flag kooperation
17 Flag varuvagn
18 Flag escalinata

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1830 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2098 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1771 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2380 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3865 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2419 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2789 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5331 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5124 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.0834 - seconds.

mobiltelefon