logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for betydelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbetydelig
engulikhet [a]: considerable, substantial, notable, significant, appreciable, important
grad [o]: by far, far and away
spaulikhet [a]: considerable, apreciable, notable, importante, digno de consideración
grad [o]: de lejos, por mucho
sweulikhet [a]: betydlig
Synonyms:alfa og omega, ansett, avgjørende, betydningsfull, essensiell, framtredende, grunnleggende, hoven, høyt på strå, krumtapp, overlegen, signifikant, uunnværlig, vesentlig, viktig
Derived terms:ubetydelig, ubetydelig person, ubetydelighet
Example:
 1. Bank påaksjoner hos arbeidsgivere har iår skaffet et betydelig antall nytt arbeide.
 2. De optimister som både i og utenfor de militære rekker holder på at en liten hær også skal bli en god hær, vil ganske sikkert bli betydelig skuffet når de for sent oppdager at under våre tilvante forhold vil den lille hær temmelig nøyaktig bli utdannet i samme utstrekning som den nuværende..
 3. De unge velgere utgjøre et betydelig innslag blant hjemmesitterne, men er samtidig mindre påvirket av de konvensjonelle skillelinjer mellom partiene.
 4. Dermed er luften renset, ryktene om hans politiske død viste seg å være betydelig overdrevne, skriver Dagbladet.
 5. Det faktiske forhold er at det totalt sett har vært en betydelig realvekst dvs. en vekst utover kompensasjon for prisstigningen - i kulturbevilgningene efterat regjeringen Willoch overtok.
 6. I Carons ferge - et betydelig ungarsk litterært verk, utkom i 1979.
 7. Kina har et ambisiøst program for utbygging av en betydelig kjernekraftindustri innen år 2000.
 8. Kom, kom ! roper muezzinen, også denne gang over høyttaleren i et betydelig antall desibel.
 9. Løkkeanlegget har betydelig byhistorisk interesse, og i dette området, som nå er blitt sterkt urbanisert, har anlegget stor miljømessig verdi.
 10. Ryktene om at OBOS skal stå som byggherre for Klosterrederiets nye båt M / S Phoenix, er betydelig overdrevet, står det å lese i siste nummer av OBOSbladet, som i tråd med organisasjonens nye og folkemyke image ikke lenger går av veien for en smule selvironi.
 11. Selv om vi tok vekk alle overføringer, fjernet importskjermingen og prissubsidiene, ville vi fortsatt ha et betydelig jordbruk.
 12. Slik sletting vil også medføre et betydelig merarbeid som ikke kan gjennomføres uten opprettelse av nye stillinger.
 13. Stå opp, ta båren din å gå ! - Det fortelles at hendelsen vakte betydelig oppsikt, og den ble av jødene oppfattet som en ny klar demonstrasjon.
 14. Til de Drikke, der uden at indeholde Alkohol virker mildt stimulerende, og derfor har erobret sig en betydelig Plads over omtrent hele den civiliserede Verden, hører foruden Kaffe og The også chokolade.
 15. Uten den hjelp en betydelig internasjonal konjunkturoppgang vil kunne gi, må vi i større grad gjøre jobben selv hvis vi vil senke arbeidsledigheten i tiden framover.
 16. Venturebransjen er utsatt for betydelig konkurranse, og selskapene er blitt tvunget til å gå stadig tidligere inn i prosjektene.
 17. Det finner sted alvorlige brudd på menneskerettighetene i mange land, men det har vært en betydelig forbedring i Mellom og SydAmerika.
 18. , og hos oss kan den bare klare seg i områder med betydelig innslag av dyrket mark.
 19. Aktive innenfor de politiske ungdomsorganisasjonene på venstresiden og blant sentrumspartiene ble utsatt for betydelig interesse fra den sovjetiske ambassade og ØstTysklands handelskammer i Oslo på slutten av 1960tallet.
 20. Antall fritidsbåtskader kan reduseres betydelig hvis båteierne i større grad tenker alvorlig på sikkerheten og overholder sikkerhetsforskriftene, fremholder Opplysningskontoret for forsikring.
 21. Antall nye studenter er gått betydelig ned, noe som er trist, men vi har nå fått levelige vilkår ved fakultetet.
 22. Arbeiderpartiet har et betydelig behov for fornyelse, mener nestformannen i partiets stortingsgruppe, Gunnar Berge.
 23. Avesta har også internasjonalt samarbeid med norske industribedrifter på enkelte markeder, og er en betydelig kjøper av norske varer og tjenester, sa han.
 24. Avisoppslaget som du refererer til, var betydelig forenklet.
 25. Bedriftens gjeld er relativt betydelig.
 26. Behandlingskapasiteten er fortsatt et betydelig problem, spesielt når det gjelder åpen hjertekirurgi.
 27. Beregninger vi har fått utført, viser at Bellsund hadde betydelig dårligere stabilitet enn det som kreves av myndighetene, opplyser formannen i havarikommisjonen, byrettsdommer Njål Sæverås, til avisen Nordlys.
 28. Bompenger kan anvendes for prosjekter som gir betydelig trafikkmessig eller sikkerhetsmessig gevinst tidligere enn hva de ordinære bevilgninger vil gi.
 29. DET NORSKE MØBELSENTERET i Vestby planlegger en betydelig utbygging.
 30. De er også betydelig ferskere idag enn hva de var for få år siden, Osloavisene er oftest ikke mer enn et par dager gamle når vi får dem i Miami, sier han.
Similar words:
norbeboelig
norbedagelig
norbegredelig
norbegripelig
norbehagelig
norbehøvelig
norbeklagelig
Your last searches:
 1. betydeligLast searches

# NAL Term
1 Flag jet
2 Flag obesudlad
3 Flag tela de araña
4 Flag shooting gallery
5 Flag delatora
6 Flag gasformig
7 Flag enconar
8 Flag biopsy
9 Flag näst bäste
10 Flag svavelaktig
11 Flag ornato
12 Flag seile over
13 Flag en primer lugar
14 Flag polystyren
15 Flag collect
16 Flag flest
17 Flag hodejeger
18 Flag fallen

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 557 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1040 - seconds.

mobiltelefon