logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for betydningsfull:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbetydningsfull
engvekt [a]: significant, meaningful, momentous
spavekt [a]: significativo, transcendental, de gran importancia
swevekt [a]: betydelsefull
Synonyms:alfa og omega, ansett, avgjørende, betydelig, essensiell, framtredende, grunnleggende, hoven, høyt på strå, krumtapp, overlegen, signifikant, uunnværlig, vesentlig, viktig
Example:
 1. Dette er en gledelig og betydningsfull dag for alle oss som har tro på privat kapital, egenkapital og risikokapital, sa Syse før han slo klubben i bordet og åpnet for noteringene.
 2. Hjelpen er ikke bare nødvendig, men meget betydningsfull, sier Feyling i sin henvendelse til kirkestatsråden.
 3. Samtidig har Brorskapet gjort en betydningsfull innrømmelse i og med at det har akseptert de politiske spilleregler, pluralismen i det egyptiske samfunn.
 4. Actinor og Dyno er blant de norske industriselskaper som de siste årene har arbeidet iherdig for å komme sterkt med i oljevirksomheten, idet de anser denne som en betydningsfull vekstfaktor i norsk næringsliv.
 5. Alliansen mellom Baker og Deaver er betydningsfull.
 6. At det i likhet med de andre sakene dreier seg om gjenfunn, gjør ikke oppdagelsen mindre betydningsfull.
 7. Bydelsutvalget peker på at skoler og barnehaver har en særlig betydningsfull miljøfunksjon.
 8. Den er også en betydningsfull del av den offisielle vennskapspolitikk mellom de to land.
 9. Den er svært betydningsfull for at barnet skal komme over følgene av sine ubevisste, destruktive fantasier, får man vite i boken.
 10. Den nye situasjonen har dessuten bidratt til å øke presset på Reagan for bedre og hyppigere kontakter med SovjetUnionen ut fra det syn at denne utvikling er så betydningsfull og farefylt at det oppstår et tvingende behov for samtaler.
 11. Dessuten er det prinsipielt galt at en så betydningsfull organisasjon er i hendene på en liten gruppe menn som selv plukker ut sine efterfølgere.
 12. Det er denne fordel jeg mener er så betydningsfull, at de som har dette gode burde spille mer på lag med oss andre som betaler deres lønninger uten å ha samme sikkerhet.
 13. Det er en betydningsfull kunnskap.
 14. Det er neppe tvilsomt at den såkalte Neibæk spilte en ganske betydningsfull rolle gjennom sine 45 år som stortingsrepresentant, først og fremst ved sin gjennomførte sparepolitikk - det nesten var i ett og alt spørsmål om hva som kunnes sies å være strengt nødvendig for Staten å bidra til.
 15. Det vil være en betydningsfull døråpner for norsk industri.
 16. Disse banker hadde tradisjonelt spilt en betydningsfull rolle i norsk skipsvertsfinansiering.
 17. En helt annen sak, som ikke er mindre betydningsfull i valgsammenheng, er om Arbeiderpartiet vil kunne overbevise tilstrekkelig mange velgere om riktigheten i den nåværende situasjon av en mer ekspansiv, inflasjonsdrivende økonomisk politikk.
 18. En stor konsert for Grex Vocalis og ikke minst betydningsfull for norsk samtidsmusikk i en internasjonal sammenheng.
 19. Er ikke denne friheten så dyrekjøpt og betydningsfull at den må opprettholdes selv om den til tider ikke faller sammen med f.eks. enkelte likestillingsforkjemperes ønsker om hurig utjevning ?
 20. Etthundreogsekstitusen biler i Oslo ville ikke være i bruk, hvis ikke bilen spilte en betydningsfull rolle i menneskenes liv.
 21. For dette er ikke bare historien om Oslo Høyre, rikt fasettert og betydningsfull som den er og derfor vel verd en selvstendig politisk analyse.
 22. For om smaken påstås å være kongelig, er ikke behandlingen forut for gjæringen mindre betydningsfull.
 23. Fra Sovjets side blir nå kontrollen over Norskehavet / Nordsjøen ikke bare ansett som betydningsfull lenger, men ifølge admiral Gorsjkors tankegang som en nødvendighet.
 24. Han beviste igjen at han er en meget betydningsfull spiller for Brynelaget som var nær ved å sikre seg begge poengene i dette oppgjøret.
 25. Han var ikke dominerende, men betydningsfull.
 26. Hans innsats for å bygge opp og sikre det norske velferdssamfunn har vært betydningsfull, poengterte Senterpartiets parlamentariske leder Johan Buttedahl.
 27. Hva er det ved fotballen og idretten - som gjør den til en slik betydningsfull rehabiliterende faktor ?
 28. I den amerikanske hovedstad er det store forhåpninger foran besøket, som også i Peking blir imøtesett som en svært betydningsfull begivenhet.
 29. Israelerne har gjennomført en radikal revurdering av FNstyrkene i SydLibanon og mener nå at UNIFIL vil kunne spille en betydningsfull rolle i en fremtidig løsning for området.
 30. Julenissen har forøvrig lenge spilt en betydningsfull rolle i folketrygdens finansiering.
Similar words:
norbekymringsfull
swebesinningsfull
Your last searches:
 1. betydningsfullLast searches

# NAL Term
1 Flag scallion
2 Flag turn over
3 Flag missaktning
4 Flag insular
5 Flag borg
6 Flag meis
7 Flag bruk
8 Flag golpe
9 Flag smussethet
10 Flag avlingsbar
11 Flag gepard
12 Flag pegasus
13 Flag nivå
14 Flag dy
15 Flag grout
16 Flag eik
17 Flag magistrate
18 Flag buscar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
How to create a topic at easytrans.org ?? 10 0 2023-02-08 08:51:19
Gjørme e mud 287 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 444 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2302 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7667 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2045 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2631 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5556 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6376 2 2021-01-11 11:20:56

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1000 - seconds.

mobiltelefon