logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bie:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbie
engentomologi [n]: bee
spaentomologi [n]: abeja [f]
sweentomologi [n]: bi
Synonyms:avvente, betenke seg, dra på det, drøye, gi/ta seg god tid, imøtese, la vente på seg, nøle, se tiden an, somle, telle på knappene, tvile, tøve, vegre seg, vike tilbake (for), være motstrebende, være usikker
Derived terms:adverbiell, amfibie, amfibier, fortelle noen om blomsten og bien, biemne, bielv, honningbie, rabies, rabiessmitte, oppebie
Example:
 1. Alle vikvinnene bIe samlet på ett sted.
 2. Jeg er kritisk til denne formen for fiske - både av hensyn til silden og til nærmiljøet, sier Per Bie Wikander til Aftenposten.
 3. Avdelingsleder Per Bie Wikander ved Norsk institutt for vannforskning, NIVA, mener at forurensningen kan være over om ca. ett år.
 4. Den vil kunne gi svar på hvilke faktorer som virker inn og deres relative viktighet, sa Bie.
 5. Det er derimot usikkert hvor positiv virkning dette har på den døde silda og sildefettet, sier Bie Wikander.
 6. Det vil si at i lange perioder vil en bie bare holde seg til en sort blomster.
 7. E 18 mellom Vik og Grimstad, Rv. 410 før innkjøring til Arendal og Rv. 420 ved Bie, nord for Grimstad.
 8. Forskningssjef Stein W Bie Stein W. Bie er ansatt som forskningssjef i Norsk Regnesentral.
 9. Forskningssjef Stein W. Bie ved Norsk Regnesentral redegjorde for det forskningsprosjekt som nå settes i gang.
 10. Fra venstre direktør Knut Trovaag i NTNF, stasjonssjef Einar Ellingsen og professor II i satellittfjernmåling og bildebehandling ved Tromsø Universitet, Stein Bie.
 11. Jeg mener Altervågosen skal være ren til neste sommer, forteller avdelingsleder Per Bie Wikander ved Norsk institutt for vannforskning NIVA, avdeling Sørlandet.
 12. Leif P. Bie Erichsen tok to seire - den ene med Jame i Farrispokalen - mens Samuel Dudley ble eneste rytter med to seire.
 13. Marinbiolog Per Bie Wikander fra Norsk institutt for vannforskning var på befaring i området tirsdag og onsdag.
 14. Menneskene unner seg hverken mat eller ro, kan ikke bie eller stoppe.
 15. Stein Bie er blant de åtteti foreldre som har dratt lasset for Marienlyst skole og ungdomsorkester denne gangen.
 16. Stein W. Bie er professor II i satellittfjernmåling ved Universitetet i Tromsø og forsker ved Norsk Regnesentral i Oslo.
 17. Til tross for at oset er grunt og smalt, er det bra sirkulasjon av vann, og dette er meget viktig under en slik forurensning, sier marinbiolog Per Bie Wikander, som er avdelingsleder for Norsk Institutt for vannforskning, avdeling Sørlandet.
 18. Bie mener at man må se på de politiske forhold i Afrika og den bistandspolitikk som er ført av ilandene for å finne en forklaring på den ubalanse som er oppstått i Afrika.
 19. Bie viste ved hjelp av lysbilder og overhead diverse fotografier tatt fra satellitt.
 20. Den største muligheten hadde laget da bare to minutter gjenstod av annen ekstraomgang, men keeper Bie fikk slengt ut en hånd og slått et farlig skudd til corner.
 21. Denne hallen vil bie et referanseprosjekt bli uten sidestykke i fastlandsNorge.
 22. Domsmann Helge Bie spurte vidnet om et konkret eksempel på at Hillesland skulle ha motarbeidet saker hun som tillitsmann tok opp.
 23. En milliard til ørkenbekjempelse vil være vel anvendte penger, sier Stein Bie.
 24. Et snaut kvarter senere utnyttet Rune Groven en grov feilplassering av Kattenkeeper Bie, og lobbet over ham og i mål.
 25. Glade katter hyller redningsmannen, i dobbel forstand, Håkon Bie.
 26. Ikke noe problem, forsikret Kattenkeeper Håkon Bie.
 27. Kanskje var det en ide å bruke norske uhjelpsmidler til en slik subsidieordning og dermed fremelske lokal jordbruksproduksjon fremfor å bruke pengene til mer prestisjepregede prosjekter, sier Bie.
 28. Nå er grunnlaget for å gi jordbrukerne et bedre såkorn, sier Bie.
 29. Og dette var ifølge Bie bare en dårlig kopi av originalen.
 30. Professor Stein W. Bie, forskningssjef ved Norsk Regnesentral la vekt på at det arbeide denne stiftelsen ville gå inn for, ville bli en mer integrert måte å yde langsiktig hjelp på enn det som hittil har vært vanlig i utviklingshjelp.
Similar words:
engbib
engbid
engbier
engbig
engbike
engbile
engbin
Your last searches:
 1. bieLast searches

# NAL Term
1 Flag hodebeskyttelse
2 Flag mål
3 Flag affischtavla
4 Flag trykke
5 Flag head up
6 Flag soneto
7 Flag biology
8 Flag parlamentsmedlem
9 Flag barzonear
10 Flag echarse a perder
11 Flag vaddera
12 Flag svart peppar
13 Flag camuflado
14 Flag såga
15 Flag mucus
16 Flag pavor
17 Flag knise
18 Flag titrering

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2517 - seconds.

mobiltelefon