logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for bilateral:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engbilateral
norgeneral [a]: bilateral
spageneral [a]: bilateral
swegeneral [a]: bilateral
Synonyms:
 1. [adj]: isobilateral, bilaterally symmetrical, bilaterally symmetric, symmetrical [st], symmetric [st]
 2. [adj]: reciprocal [st], mutual [st]
 3. [adj]: two-sided, multilateral [st], many-sided [st]
Derived terms:bilateral contract, bilateral descent, bilateral symmetry, bilateralism, bilaterality, bilaterally, bilaterally symmetric, bilaterally symmetrical, isobilateral
Example:
 1. What will become of our close relations if the bilateral security treaty expires?
 2. Vladimir Putin and Angela Merkel agreed to continue consultations both in the bilateral format and multilaterally to promote the stabilization of the situation in Ukraine.
 3. Cephalopods are marine animals characterised by tentacles and bilateral body symmetry.
Results found in Norwegian dictionary
norbilateral
enggeneral [a]: bilateral
spageneral [a]: bilateral
swegeneral [a]: bilateral
Wiki:Bilateral (fra lat., av II *bi- og latus 'side') tosidig, som angår eller forplikter to (begge) parter, til forskjell fra multilateral eller unilateral Begrepet brukes for eksempel om en bilateral handelsavtale / u-hjelp på bilateral basis, u-hjelp som gis av ett land til et annet land Bilateral gjeld: Gjeld mellom to land, f.eks. gjeld Ecuador har til Norge. Denne type gjeld utgjør hele 69% av den samlede u-landsgjelden.
Example:
 1. En bilateral kommisjon skal ha overoppsyn med området.
 2. Honduras søker en fordobling av den økonomiske støtte på 139 millioner dollar på inneværende års budsjett og en bilateral forsvarspakt.
 3. I en uttalelse om situasjonen i MellomAmerika heter det at man bør satse på tiltak som kan gi økonomisk og sosial avspenning i Nicaragua og Costa Rica, og at støtte til frivillige organisasjoner som Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp ved siden av bilateral bistand og fortsatt støtte til internasjonale organisasjoner i FNregi.
 4. Jeg vil derfor forelegge sovjetrusserne forslag til en bilateral avtale hvor vi for fremtiden forplikter oss til å holde lekene politisk rene.
 5. Likeledes er det knyttet betydelige problemer til en bilateral investeringsavtale.
 6. Men det vil bli en bilateral avtale mellom USA og Norge, som ikke kvalifiserer for bevilgninger fra NATOs infrastrukturfond.
 7. Meningene er delte om et slikt fond er veien å gå, idet blant andre USA, VestTyskland og Storbritannia vil ha mer direkte, bilateral bistand fra de enkelte giverland, mens f. eks. Frankrike går sterkt inn for at hjelpen bør samordnes best mulig i multilaterale tiltak.
 8. Norge burde gjennom både bilateral og multilateral matvarebistand etablere langsiktige ernæringsprogrammer som over år ville sikre befolkningen tilførsel av høyverdig protein, som fiskeprodukter er så rike på.
 9. Prinsippet om tilnærmet like bevilgninger mellom multilateral og bilateral virksomhet opprettholdes.
 10. Skikkelig administrasjon er nødvendig for å kunne gjennomføre en god bilateral bistand, sier Ole Andreas Lunder, som idag fyller 60 år.
 11. Soboljev gjentok at SovjetUnionen er rede til enten på multilateral eller bilateral basis å gi garantier om ikke å bruke atomvåpen mot land innen sonen.
 12. Til bilateral bistand gjennom internasjonale organisasjoner foreslår Regjeringen en bevilgning på 335 millioner kroner, mot 282,7 millioner kroner iår.
 13. Til bilateral bistand til andre land er det for neste år oppført 287,7 millioner kroner mot en bevilgning på 267,4 millioner kroner iår.
 14. Administrasjonen har derfor besluttet å utvikle en bilateral forbindelse med begrenset militærhjelp, sa talskvinne ved utenriksdepartementet Bea Russel til IPS.
 15. De største postene på budsjettet er bilateral bistand til våre hoved samarbeidsland, som utgjør 1490 millioner kroner mot 1435 millioner iår.
 16. Det er uholdbart og misforstått å beskylde Guttorm Hansen og andre som mener at Norge bør søke å organisere sitt samarbeide med USA som en del av en vesteuropeisk pilar innen NATO istedenfor på bilateral basis for antiamerikanisme.
 17. Dette gjelder også Frankrike, for selv om franskmennene siden 1967 ikke har vært med i NATOs integrerte militærkommando, foregår det i praksis et meget nært samarbeide - særlig på bilateral basis med vesttyskerne.
 18. Enkelte representanter for den militære ledelse i Honduras ser i denne situasjon en eventuell bilateral fredsavtale med Nicaragua som den eneste farbare vei.
 19. I tråd med dette synet ble det inngått en ny bilateral avtale mellom Norge og USA.
 20. Johnstadsaken er følgelig en klassisk konflikt mellom domstoler i to land, som ikke har noen bilateral avtale om hvordan slike tragiske stridsspørsmål skal løses.
 21. Når de vestlige lands uhjelp sees under ett, er det lite som tyder på at OECDlandene strammer inn FN_hjelpen og foretar en omfordeling til mer bilateral hjelp og en sterkere binding av hjelpen, sa Valter Angell i sitt foredrag for Idegruppen om ny økonomisk Verdensorden i Oslo torsdag.
 22. Når det gjelder bilateral bistand til andre land foreslås det 150 millioner kroner i tilskudd til regionalt samarbeide i det sydlige Afrika, og det er samme beløp som iår.
Results found in Spanish dictionary
spabilateral
enggeneral [a]: bilateral
law [a]: bipartite
norgeneral [a]: bilateral
law [a]: todelt, bestående av to likelydende eksempler
swegeneral [a]: bilateral
law [a]: tvådelad, bestående av två likalydande exemplar
Synonyms:doble, sinalagmático
Example:Para mí el matrimonio es bilateral y tú eres tan responsable como yo.|Conclusión, pulmonía de aspiración bilateral.|Hemotórax bilateral.|La modelo de Meredith, Carmel Quesada, neumonía bilateral.|Se llaman ""Bilateral Room"".|Hay una radio bilateral en el auto.|Con eso parece que tenemos un tratado bilateral de defensa.|¡A pesar de mi pleuresía bilateral flemática, eres un canalla!|Quizá allí parezca que demostré una pequeña disfunción bilateral.
Results found in Swedish dictionary
swebilateral
enggeneral [a]: bilateral
norgeneral [a]: bilateral
spageneral [a]: bilateral
Similar words:
engbicameral
spabicameral
engbilabial
norbilabial
spabilabial
spabilletera
swebilabial
Your last searches:
 1. bilateralLast searches

# NAL Term
1 Flag elev
2 Flag huka sig
3 Flag sigen
4 Flag trög
5 Flag weapond
6 Flag prendas para el cuello
7 Flag tea service
8 Flag akte
9 Flag simple-minded
10 Flag massage
11 Flag portør
12 Flag Faderen
13 Flag avskjedige
14 Flag nedriving
15 Flag bukt
16 Flag barrillo
17 Flag eternity
18 Flag dobbelt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 110 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 259 0 2022-10-17 23:14:50
röja 912 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2095 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7285 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1866 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2455 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5372 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6190 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6684 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1746 - seconds.

mobiltelefon