logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for biljett:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swebiljett
enginträde [n]: ticket
järnvägar [n]: ticket
sports [n]: ticket
norinträde [n]: billett
spainträde [n]: entrada [f]
järnvägar [n]: billete [m]
sports [n]: entrada [f], boleto [m (Lat. Amer.)]
Derived terms:biljettkontor, biljettpris, övergångsbiljett, turochreturbiljett, biljettkontrollant
Wiki:Biljett är ursprungligen benämningen på ett litet pappersark, till exempel i form av ett inbjudningskort. Beroende på användningen av dokument med denna form, har ordet i modernt språkbruk framför allt fått följande betydelser: Ett färdbevis, som normalt berättigar till enkel eller tur- och returresa med något allmänt kommunikationsmedel. Ett dokument som berättiga till enstaka inträde på en teater, biograf, konsert, idrottstävling eller liknande.
Example:
  1. Jag vet inte hur man köper en biljett.
  2. Han har ingen biljett.
  3. Hon har ingen biljett.
Similar words:
norbillett
engbillet
norbilvekt
spabillete
engbidet
engbile
engbilge
Your last searches:
  1. biljettLast searches

# NAL Term
1 Flag croata
2 Flag recurrence
3 Flag tenebrario
4 Flag coche-comedor
5 Flag scram
6 Flag forandre mening
7 Flag reciclamiento
8 Flag rokoko
9 Flag tinga
10 Flag far
11 Flag unit cost
12 Flag thorny
13 Flag birth
14 Flag dólar
15 Flag tener
16 Flag climate
17 Flag suit
18 Flag shipping line

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 899 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1022 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1670 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2983 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8977 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2657 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3251 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6173 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6983 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7564 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2204 - seconds.

mobiltelefon