logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for biologisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbiologisk
enggeneral [a]: biologic, biological
general [o]: biologically
spageneral [a]: biológico
general [o]: biológicamente
swegeneral [a]: biologisk
general [o]: biologiskt
Derived terms:biologisk krigføring, biologisk nedbrytbart, biologisk nedbrytbar, mikrobiologisk
Example:
 1. Biologisk sett lar det seg godt gjøre å drive en skog på Bygdøy som fullt ut kan tilfredsstille publikums krav.
 2. En biologisk sensasjon, jublet lokalpressen på første side.
 3. Fordøyelsesenzymer finnes i alt biologisk materiale.
 4. Gartnerhallen har ikke noe imot å ta inn de biologisk dyrkede matvarene som en egen gruppe, om markedet ønsker det, sier organisasjonssjef Kåre Wold i Gartnerhallen.
 5. Jeg mener det ville være ønskelig å få de biologisk dyrkede matvarene distribuert for eksempel gjennom Gartnerhallen.
 6. Mange flere vet hva dette betyr, sammenlignet med biologisk dyrket.
 7. Norsk psykiatri er akterutseilt når det gjelder biologisk psykiatri, hevder overlege Odvar E. Skaug på Lier sykehus.
 8. Når det gjelder utsetting av yngel og settefisk i lakseførende elver, har vi i Norge nettopp fått et sett regler som bygger på et biologisk forsvarlig grunnlag.
 9. Spermiene som vi har fått til oppbevaring er en ikke overførbar biologisk arv, som vi ikke kan utlevere før gjeldende lov er blitt endret, heter det.
 10. Til tross for at vi har drevet soppforskning i over 30 år, vet vi altfor lite om soppene, sier professor FinnEgil Eckblad, instituttleder på Biologisk Institutt på Blindern.
 11. Alt dette, og ikke minst den lange REMsøvnen hos fostre og nyfødte, vidner om at den og drømmene har en eller annen viktig biologisk funksjon, og ikke bare er til for å yde underholdning eller materiale for psykoanalytikere og andre drømmetydere.
 12. Av Kåre Elgmork, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.
 13. Av mer konkrete fiskeripolitiske mål det er enighet om i Stortinget, kan nevnes at mest mulig av råstoffet må utnyttes til menneskeføde, at kvaliteten på fiskeproduktene må fremmes og at det må finne sted en rasjonell og biologisk riktig beskatning.
 14. Bakgrunnen er at havforskerne mener det ikke er biologisk forsvarlig å ta ut 900 000 tonn sommerlodde i år, som er det kvantum SovjetUnionen og Norge ble enige om.
 15. Bakgrunnen er det store behov som eksisterer i landsdelen for å få utført oppdrag og tjenester innen kystsoneplanlegging og styrt biologisk produksjon / akvakultur.
 16. Bare ca. to prosent av dette kjønnshormonet er biologisk aktivt og fritt til å modne og produsere sædceller.
 17. Biologisk har det lenge vært klart at menneskelivet starter ved befruktningen.
 18. Biologisk nedbrytning av olje går like raskt i farvann utenfor NordNorge som i Nordsjøen.
 19. Biologisk sett skiller de seg ut fordi organismens evne til å reparere dem er meget begrenset.
 20. Blant de rundt 100 forsøksringene her i landet, er det bare Midtnorsk Fagseksjon i Biologisk Jordbruk, Indre Noremøre Forsøksring som har spesialisert seg på biologisk jordbruk.
 21. Blant foredragsholderne er sivilagronom Sissel Hansen som er leder for forsøksringen for biologisk jordbruk i MidtNorge.
 22. De langsiktige genetiske følger av strålingen som kan true mennesket som biologisk art.
 23. De øvrige ni mente at forskning på embryoer var akseptabelt, med bl.a. den begrunnelse at det kunne gi legevitenskapen dypere biologisk innsikt i genetiske skaders grunnlag og i cellevekst og celleregulering med tanke på effektiv behandling av kreft, altså fremtidige uomtvistelige goder for menneskeheten.
 24. Den kombinasjon av biologisk, kjemisk og teknisk kompetanse som kan tilbys, samt store forskningspregede oppdrag som instituttet kan påta seg, har gjort at NIVAs planer om en Vestlandsavdeling har vært omfattet med stor interesse.
 25. Det betyr mindre bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler og et mer biologisk orientert jordbruk enn det vi har idag.
 26. Det er en banal sannhet at mennesker har mye til felles med dyr biologisk.
 27. Det er et biologisk ur som styrer det hele.
 28. Det er like banalt at mennesker på punkter skiller seg fra dyr biologisk.
Results found in Swedish dictionary
swebiologisk
enggeneral [a]: biologic, biological
norgeneral [a]: biologisk
spageneral [a]: biológico
Derived terms:biologisk krigföring, biologiskt, biologiskt nedbrytbar
Similar words:
engbiologist
swebiologiskt
engbiologic
norbiologi
swebiologi
engbiological
engbiology
Your last searches:
 1. biologiskLast searches

# NAL Term
1 Flag explotar
2 Flag retroactivo
3 Flag reciprocity
4 Flag wily
5 Flag take strike action
6 Flag stalling
7 Flag avskyelig
8 Flag Bibel
9 Flag motorcar
10 Flag fåraktighet
11 Flag acusar
12 Flag exogenous
13 Flag endelikt
14 Flag tautology
15 Flag slå sammen
16 Flag shale
17 Flag tuck
18 Flag vedar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7309 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1895 - seconds.

mobiltelefon