logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for blad:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norblad
engpapir [n]: sheet
spapapir [n]: hoja [f]
swepapir [n]: blad
Synonyms:
 1. arr, beger, begerblad, belg, blomst, blomsterblad, blomsterbunn, bær, filament, fruktemne, fruktknute, frø, griffel, kimblad, knoll, knopp, nøtt, pollen, pollenbærer, pollenknapp, pollentråd, rot, stengel, stilk, støvbærer
 2. avis, dagbok, dameblad, hefte, journal, katalog, lesestoff, loggbok, magasin, publikasjon, tegneserie, tidsskrift, trykksak, ukeblad, utgivelse
 3. bark, frukt, grein, gren, kongle, krone, kvae, kvist, skudd, stamme
Derived terms:bladgull, bladaktig, bladkjøtt, bladlus, bladmage, bladrik grønnsak, fikenblad, flygeblad, begerblad, forsatsblad, groblad, kimblad, informasjonsblad, kløverblad, kløverbladkryss, kronblad, løsblads-, ormbregneblad, palmeblad, parbladet, plogblad, barberblad, sennablad, skulderblad, teblad, skarp som et barberblad, vanngroblad, vekeblad, bladbete, bladrik, bladsalat, bladstilk, blomsterblad, bredbladet kniv, knivblad, lysingsblad, tittelblad, Dagbladet, Morgenbladet, Stavanger Aftenblad, ta bladet fra munnen, fotblad, dameblad, ukeblad
Wiki:Et blad på en plante er et organ som normalt er spesialisert for fotosyntese. Kaktusblader, for eksempel, er dog for det meste omdannet til nåler, visstnok uten fotosyntese. Blader er typisk flate og tynne.
Example:
 1. De anskuelser som en kraftig and netop nu paa en ligesaa genialsk som interessant maate fremsatte i et offentlig blad, maatte nødvendigen lægges merke til, og man vilde kun skjænke deres forfatter liden opmerksomhed og hans mening liden anerkjendelse, ifald man vilde beslutte sig til straks at skride til sagens avgjørelse.
 2. Det nyfødte barn er ikke noe ubeskrevet blad.
 3. Drammens Tidende og Buskeruds Blad konstaterer at prøveperioden med lørdagsstengte polutsalg ikke har underbygd påstanden om lørdagsstengte polutsalg som et betydningsfullt alkoholpolitisk tiltak.
 4. Fiinbeck og Fia er et underholdende blad på grunn av sin egenartede humoristiske stil.
 5. I år skal Stortinget ta sin sommerferie allerede 7. juni, påpeker Tønsbergs Blad.
 6. Kristen kontaktradio Ringerike blir trolig navnet på nærradioen, skriver Ringerikes Blad.
 7. Mons har samme rett til å drepe som James Bond, skriver Fredriksstad Blad.
 8. Når flere representanter gikk så kraftig ut mot ambassadøren - uten å ta seg bryet med å kontrollere referatet i Fredriksstad Blad, forteller det sitt om at de er vant til å ha med en meget frisproglig diplomat å gjøre, bemerker avisen i lederartikkelen.
 9. Oslo, kjære Oslo heter da også de innbundne 156 sider som er fylt med bilder til siste blad.
 10. De eksisterende norske datatidsskrifter er rettet mot fagfolk, og vi mener å ha registrert et behov for et blad som henvender seg til dem som er interessert i databehandling, men mangler fagkunnskapen på området, sier ansvarlig redaktør Per H. Berrefjord i Computerworld Norge A / S.
 11. Det er en insinuasjon fra Høgetveits side om at Haugland driver undervisning med politisk vri, at han bruker et blad i undervisningen som inneholder pornografi, og at han skal ha undergravet de verdier som er skolens fundament.
 12. Det er helt klart, sier Wintherbo, at når vår avis er utkommet regelmessig hver fjortende dag i snart tre år, og har et opplag på 35 500 eksemplarer, må vi ha fortrinnsrett til dette navnet fremfor et blad som først kom på markedet 9. november iår.
 13. Det er klart ulovlig å omsette vin på denne måten, sier faglig medarbeider Per Arntzen i Vinmonopolet i Oslo til Tønsbergs Blad.
 14. Det er rett og slett et tørket blad som er falt av en palme, og som har fått gullspray.
 15. Det er svært uheldig at den såkalte asbestsaken endte med et forlik der partene soper alt inn under teppet igjen, sier overlege Sverre Langård, Yrkesmedisinsk avdeling på Telemark Sentralsykehus, i et intervju med Arbeidsmiljøsenterets blad Arbeidsmiljø.
 16. Det også, men AMagasinet skal fortsatt være et blad det går an å fordype seg i.
 17. Det ser ut til å kunne bli et normalår i det minste, sier bestyrer Johs. Karlsen i Fjordfisk S / L i Fredrikstad til Tønsbergs Blad.
 18. Det skal være et blad for hele familien og gi matnyttige tips, sier Nybø.
 19. Det synes imidlertid klart at effektivitet og samhørighet kan økes ytterligere ved den foreslåtte integrering i en sjøforsvarsorganisasjon, sier orlogskaptein Jan F. AndersenGott til Tønsbergs Blad, efter at resultatet fra det ekstraordinære møtet i Horten nå er klart.
 20. Det tør jeg ikke love, sier Skarås til VestTelemark Blad.
 21. Det var en markert nedgang i trafikken med Bastøfergene over Oslofjorden mellom Horten og Moss i januar, opplyser direktør Nils Brokstad i Alphaselskapet, som driver fergeforbindelsen, til Tønsbergs Blad.
 22. Enkelte blad har noen småskader, men stort sett er kvaliteten nesten oppsiktsvekkende høy.
 23. Er dette å betrakte som en oppsigelse, og har Sandefjord Fjærrenseri brent alle broer i forhold til disse fem, spør Tønsbergs Blad bedriftens eier, Georg Jørgensen.
 24. Et utvalg arbeider nå med byggeplaner, organisering og finansiering, men det blir trolig ikke byggestart i år, sier professor Knut Aastvedt ved Instituttet for genetikk og plantefordeling til Østlandets Blad.
 25. Først skal vi se om vasspesten kan brukes som sauefor, forteller Dag Berge til Ringerikes Blad.
 26. God morgen Buskerud og Nordre Vestfold ! ønsker Drammens TidendeBuskeruds Blad sine lesere idag.
 27. Grunnen til at jeg gir meg på Kolbotn er forskjellig - både personlig, sportslig og mye annet, sier Fossern til Østlandets Blad, en Erik Foss som ikke har fått tilbud fra andre klubber ennå.
 28. Han er et ubeskrevet blad for oss, sa en tjenestemann.
 29. Her er og en innbundet årgang av Morgenbladet fra 1827, og forløperen til Ringerikes Blad, Ringerikes Ugeblad, årgang 1849.
 30. Hvilket blad, da ?
Results found in Swedish dictionary
sweblad
engpapper [n]: sheet
norpapper [n]: blad
spapapper [n]: hoja [f]
Synonyms:
 1. papper
 2. tona, ljuda
 3. part
Derived terms:bladguld, bladig, bladkött, bladlus, bladmage, bladrik grönsak, fikonblad, flygblad, foderblad, försättsblad, groblad, hjärtblad, informationsblad, klöverblad, klöverbladskorsning, kronblad, lösblads-, ormbunksblad, palmblad, parbladig, rakblad, sennablad, sjunga från bladet, skulderblad, spela från bladet, spelning från blad, teblad, vass som ett rakblad, vattengroblad, blada, bladverk, knivblad
Wiki:Blad eller löv är växtdelar som växer ut från stammens sidor och som har en begränsad och huvudsakligen basal tillväxt. Deras huvudsakliga funktion är att som näringsorgan medverka vid fotosyntesen, men de har även en mängd andra funktioner att fylla. Det finns städsegröna växter och lövfällande växter.
Example:Jag antog alltid att det var för att kunna arbeta med ett tomt blad.|Vänd blad.|Din kärlek till halvlingarnas blad har gjort ditt sinne trögt.|Den hade ett ovanligt snidat handtag och blad.|Fick jag, likt ett femfingrat blad Ta del av|Satan bär på ett svärd med nio blad, inte två, fem eller sju-|Fasen, de har glömt vända blad.|Vi har inristat våra namn på historiens blad så det räcker för i dag.
Similar words:
engblab
norbla
engbland
norblod
sweblid
sweblaj
engblah
Your last searches:
 1. bladLast searches

# NAL Term
1 Flag spricka av iver
2 Flag slägga
3 Flag comedy
4 Flag supino
5 Flag road
6 Flag vara grundad på
7 Flag hallusinere
8 Flag idyllisere
9 Flag färd
10 Flag mayor
11 Flag motiv
12 Flag vende seg til
13 Flag sintético
14 Flag cent
15 Flag cebada
16 Flag not far
17 Flag transformator
18 Flag skrymmande

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1010 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1159 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1405 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1229 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1838 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3055 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1895 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2163 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4550 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4627 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1549 - seconds.

mobiltelefon