logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for blindhet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norblindhet
engmedicine [n]: blindness
spamedicine [n]: ceguera [f], ceguedad [f]
swemedicine [n]: blindhet
Derived terms:nattblindhet, ordblindhet
Wiki:Blindhet kan defineres fysiologisk som en tilstand uten evne til å fange synsintrykk. Den juridiske definisjon av tilstanden er dog mer kompleks. Det komplette fravær av evne til å oppfatte strukturer og lys blir klinisk beskrevet som ingen lyssans, men blindhet imbefatter også delvis visusreduksjon.
Example:
 1. Blant de mange spørsmål som skal besvares er antallet blinde og svaksynte, de alvorligste årsaker til blindhet, hvilke muligheter man har til opplæring, rehabilitering og arbeide, omfanget av eventuelle forebyggende tiltak og deltagelse i kulturelle goder, opplyser generalsekretær Arne Husveg i Norges Blindeforbund.
 2. Blindhet, sterilitet, mentalt tilbakeståenhet, samt nyre og leverødeleggelser er listet som bivirkninger av forgiftningen.
 3. De varierte fra leggamputasjon og blindhet til skader på sentralnervesystemet.
 4. Det Norske Råd mot Blindhet holdt nylig årsmøte, der dosent dr.med. Jens Hetland, Norsk Oftalmologisk Forening, ble valgt til ny formann efter Blindeforbundets generalsekretær Arne Husveg.
 5. Det begynte å våres, og Enok Borum oppdaget at det ikke bare var ønsketenkning og tøv at en blind får mye av sin blindhet kompensert ved at andre sanser skjerpes.
 6. Det gjelder opplysningsfilmer om hvor viktig det er å sørge for rent drikkevann, hvordan man kan bekjempe blindhet blant barn, undervisning i å lese og skrive i tillegg til informasjonen til den rike verden om mer hverdagslige forhold som ikke er politisk brennbare i snever forstand.
 7. Det kan dreie seg om alt fra enklere kramper til blindhet og lammelser.
 8. Det må bero på ideologisk blindhet.
 9. Det tar imot klienter fra hele landet, døve med tilleggshandicap som blindhet, psykisk utviklingshemning og sprogløshet.
 10. En sørgelig komplikasjon kan være blindhet.
 11. Hovedpersonen er nemlig en homofil universitetslærer, et ulykkelig menneske som sønderrives ikke bare av sin pel i kjødet, men av omgivelsens mangel på forståelse, utlevert som han er til foraktende utnyttelse og blindhet.
 12. Hvis pasienten ikke kommer til behandling i løpet av de første 18 månedene, inntreffer blindhet.
 13. I de alvorligste tilfellene er det påvist øyensykdommer, blindhet og nyrelidelser.
 14. I tillegg har han fått grønn stær som kan føre til blindhet.
 15. I vår blindhet klamrer vi oss endog til den.
 16. Innen nyere medisinsk historie er det ikke kjent noen tilfeller av blindhet som følge av gonore i Europa, forteller Helene Pande.
 17. Jeg sier ikke at det er det eneste viktige i verden ; det ville være galskap eller blindhet.
 18. Jeg takker for våre anelser og vår blindhet, som får oss til å lete.
 19. Man oppdager sin tidligere blindhet, og frigjør hittil uforløste sider av sin personlighet.
 20. Mange diabetikere dør med nyresvikt, hjerte / karsykdommer og blindhet.
 21. Mange sukkersykepasienter kan se frem til en enklere tilværelse, og kan muligens i fremtiden unngå de alvorlige tilleggsykdommer som nyresvikt og blindhet, takket være den automatiske insulinpumpen, som har vært i bruk et års tid.
 22. Materialet er basert på undersøkelser av pasienter ved avdelingen, som mottok seks unge kvinner med hjerneslag og en kvinne med tre perioder med forbigående blindhet som følge av forstyrrelser i blodforsyningen i 1982.
 23. Men det har ikke slått meg med blindhet.
 24. Men sakens komiske side er den totale blindhet som disse redaktørene har for sin egen virksomhet som påvirkningsagenter : som lederskribenter, den ene i vårt største annonseorgan, den andre i Norges mest nasjonalmilitaristiske dagsavis.
 25. Mugaas er leder for Norges Blindeforbunds utenlandsavdeling og sekretær i Det Norske Råd mot Blindhet, som består av ni medlemsorganisasjoner, bl.a. Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors og Redd Barna.
 26. Norges Blindeforbund skal nå overta det fulle ansvar for et øyehelseprosjekt i SydSudan, som Det Norske Råd mot Blindhet har drevet i samarbeide med forbundet.
 27. Og han påtaler den totale blindhet som disse redaktørene har for sin egen virksomhet som påvirkningsagenter, som lederskribenter, den ene i vårt største annonseorgan, den andre i Norges mest nasjonalmilitaristiske dagsavis.
 28. Overdreven foring og oppdrett av hunder, om skjelettlidelser og tannbehandling, om vaksinasjoner, om arvelig blindhet og proteintilskudd til trekkhunder for bare å nevne noen.
 29. Rådet konsentrerer sin virksomhet om forebyggelse og behandling av blindhet og svaksynthet på internasjonalt plan.
 30. Som formann i Det Norske Råd Mot Blindhet ringer jeg med alarmklokken og inviterer politiske myndigheter, faglige instanser og Norges Blindeforbund til en bred gjennomdrøftelse av øyehelsetjenesten i Oslo.
Results found in Swedish dictionary
sweblindhet
engmedicine [n]: blindness
normedicine [n]: blindhet
spamedicine [n]: ceguera [f], ceguedad [f]
Derived terms:nattblindhet, ordblindhet
Wiki:Uppslagsordet Blind transporterar hit. För andra betydelser, se Blind (olika betydelser). Blindhet är ett synfel som innebär total avsaknad av syn.
Similar words:
norblidhet
engblinded
norblandet
norblendet
norblindt
norblindvei
engblanket
Your last searches:
 1. blindhetLast searches

# NAL Term
1 Flag pensjon
2 Flag pluperfect
3 Flag slå sammen
4 Flag attakk
5 Flag betaler
6 Flag accentuate
7 Flag a nivel
8 Flag utblottad
9 Flag dirigir a
10 Flag specs
11 Flag shoppe
12 Flag vårt
13 Flag korrektiv
14 Flag iridescence
15 Flag chancre
16 Flag spread over
17 Flag de unga
18 Flag fernissere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 96 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 251 0 2022-10-17 23:14:50
röja 900 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2084 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7251 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1851 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6181 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6672 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1463 - seconds.

mobiltelefon