logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for blindt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norblindt
enggeneral [o]: blindly, unthinkingly, without thinking
spageneral [o]: a ciegas
swegeneral [o]: blint
Synonyms:automatisk, i blinde, instinktivt, slavisk, sovende, tankeløst, ubevisst, ufrivillig, ureflektert, uselvstendig, uvilkårlig, vanemessig, viljesløst
Derived terms:blindtarm, blindtarmbetennelse, blindtarmsoperasjon, blindtreff, blindt forelsket
Example:
 1. Det er derfor like viktig at de som er vaksinert går til hyppige legekontroller og ikke stoler blindt på at vaksinen forhindrer at de får røde hunder.
 2. Jeg skjønte tidlig at jeg ikke hadde noe å hente i mitt kvalifiseringsheat, og i stedet for å stirre blindt på baugen og gå for fullt - som jeg vil gjøre i semifinalen, ble jeg sittende og beundre Diba som virkelig padlet bra, sier Rasmus som har mye mer inne enn det han viste i kvalifiseringen, men som innrømmer at han aldri vil kunne padle 500 som Diba gjorde det i dag.
 3. Når så de småborgerlige deler denne ideologiske målsetning, er det et flertall i Stortinget som blindt følger Regjeringens forslag.
 4. Skrev De blindt under hvert eneste år ?
 5. Utnevnelsen av Helge Hognestad var muligens blindt gjort, men Einar Førde var langtfra stum i sakens anledning, bemerket Bondevik.
 6. Alle hører blindt på hva trenerne har å si, og følger ukritisk direktivene.
 7. AnnMari Dales Fru Pernille, den eldre fruen som tror blindt på guruen, fyller en viss form.
 8. Arkitekter, historikere og kanskje en og annen turist har hittil undret seg over hvorfor Kristian Kvart bygget en innvendig sneglegang i Rundetårn som han lot ende blindt i syvende etasje.
 9. At han ikke er blindt knyttet til sitt partis antikapitalistiske teorier, har han vist ved å ta en krevende og antagelig høyt lønnet stilling i det private næringsliv.
 10. At Ørnhøi kan fremsette et slikt forslag, er selvfølgelig hva man kunne vente, men at så mange blindt går på limpinnen er skremmende.
 11. Birkeland advarte mot blindt å godta alt som videnskap og teknologi allerede har eller er i ferd med å frembringe.
 12. Denne utviklingen er et godt eksempel på hvor blindt politikere kan opptre, når de i frykt for en påstått bøyg styrer rett i armene på en annen som innebærer store og reelle ulemper.
 13. Der ble han liggende i sin lyseblå silkepyjamas, vidåpent og blindt stirrende, stinkende og siklende...
 14. Dersom man smittes av den meget vanlige parasittsykdommen toxoplasmose, er det stor risiko for at fosteret kan få alvorlige hjerneskader, øyensykdommer eller bli blindt.
 15. Det at man blindt anvender de tradisjonelle forhandlingsregler også for disse og lignende bedrifter, for jorbruk, fiske, skipsbyggerier m.v., betyr derfor bare at man har pålagt seg å løse enkelte politiske spørsmål under den tvangstrøye som disse forhandlingene i realiteten innebærer.
 16. Det er ikke barebare å skulle kombinere et blindt menneske og en førerhund.
 17. Det foreligger også forslag om å opprettholde Schweigaardsgate mellom Nylandsveien og Oslogate som riksvei, selv om den vil ende blindt.
 18. Det har altid forekommet mig at være en Dumhed baade af den ene og den anden at gaa blindt med uden at vide hvad de troede.
 19. Det viktige var incitamentet til kritisk vurdering av de informasjoner som blir oss gitt, slik at vi ikke blindt godtar, men selv forsøker å se igjennom meningsfraser og forblendelser.
 20. Det ville være det samme som å si at kunsten blindt skal speiles denne situasjon.
 21. Du fulgte den blindt og tenkte ikke selv.
 22. EGENTLIG skal vi ikke stole blindt på telefonkatalogen, som er vår efterrettelige kilde i vårt viktige ærend.
 23. En av dem som advarer mot å gi seg blindt inn i en teknologisk utviklng, der økonomiske lønnsomhetsmotiver og muligheter er den fremste styringsmekanismen, er vesttyskeren Hans Peter Bleuel.
 24. For den godtar like blindt de anklager som fremsettes i sikkerhetssaker.
 25. Han blir det sunne, folkelige som tilslutt protesterer, blindt, men med konsekvens.
 26. Han tror åpenbart blindt på det som er sagt fra Kreml og er blitt godt indoktrinert.
 27. Hvis det var noen mulighet for at denne Chrysties avstamning kunne føres tilbake til den keltisktalende del av Skottland, hvor Stuartenes tilhørere mest hørte hjemme, så kunne man dra seg til minne den unge poet Henrik Wergelands besynderlige affinitet til Ossiandiktningen og en bestemt eiendommelighet ved hans blindt ynglende fantasi, dens tendens mot det umåtelige og proporsjonsløse, som kanskje kunne røbe slektskap med fantasien bak en keltisk sagnverden slik som den er funnet på de britiske øyer.
 28. I den sensasjonelle spionavsløringens kjølvann hvirvles opp offentlige spekulasjoner og insinuasjoner som rammer hardt og blindt, ikke bare dem som har hatt de sterkeste bånd til den suspenderte byråsjefen - men langt ut i periferien av hans bekjentskaper.
 29. I retten uttalte stortingsrepresentanten at han stolte blindt på Fiskernes Banks regnskapsavdeling.
 30. Ikke blindt stole på ett av dem.
Similar words:
engblind
engblinds
norblind
spablinda
sweblind
sweblint
engbland
Your last searches:
 1. blindtLast searches

# NAL Term
1 Flag carcoma
2 Flag arremolinar
3 Flag suavizante
4 Flag avverge
5 Flag planlegger
6 Flag glassworks
7 Flag planetarisk
8 Flag otrosí
9 Flag flicka som man har stämt träff med
10 Flag klage på
11 Flag anhydrous
12 Flag förvärra
13 Flag innsnevre
14 Flag brevpapper försett med namn och adress
15 Flag ringa
16 Flag rettsmedisin
17 Flag muliggjøre
18 Flag jaskete

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 921 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1046 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1693 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2999 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9002 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2677 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3270 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6196 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7010 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7591 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1813 - seconds.

mobiltelefon