logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for blodbank:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norblodbank
engmedicine [n]: blood bank
spamedicine [n]: banco de sangre [m]
swemedicine [n]: blodbank
Wiki:En blodbank er en institusjon som samler inn blod fra bloddonorer og behandler og oppbevarer blod, slik at det kan brukes til blodstranfusjoner og andre formål. Mange norske sykehus har sin egen blodbank, der de tapper bloddonorer og oppbevarer det blodet som de har bruk for til pasientene ved sykehuset. Som bloddonor kan en enten være knyttet til en blodbank ved et sykehus eller en mobil blodbanktjeneste.
Example:
 1. Blodbankutvalget mener at Statens gård St. Olavs plass 2, like ved Rikshospitalet, vil være godt egnet som tilholdssted for den nye Røde Kors / Rikshospitalet blodbank.
 2. Efter forslag fra Høyre ble det sist høst bestemt at lokalene skulle leies ut, og vi er utfra dette tilfreds med at sykehusets blodbank nå kan få mer plass.
 3. Meningen er at den nye blodbank skal overta Blodsentrets status som regionblodbank for helseregion 2.
 4. Behandlingsmetoden for gutten og blodcelleseparatoren ble nå fremlagt og demonstrert på Rikshospitalets blodbank onsdag.
 5. Det ligger et omfattende arbeide bak vevstyping av blodgivere for å finne femseks personer med så vidt mange like egenskaper i blodet, at de kunne forsyne Arnt Ketil med et stort nok antall blodplater som immunapparatet ikke brøt ned på altfor kort tid, sa spesiallege Bjarte Solheim, Rikshospitalets blodbank.
 6. Finansrådmannen forslår utsatt postoperasjonsavdeling i den nye operasjonsfløy på Ullevål sykehus, ny blodbank, ny kirurgisk avdeling 23 og nye lokaler for stråleterapi.
 7. For to år siden forhandlet Norges Røde Kors Blodsenter om leie av de samme lokaler for å opprette en felles blodbank sammen med sykehusets egen blodbank, som lider svært under plassmangel med 800 kvadratmeter til rådighet i Midtblokken.
 8. Hjørnegården St. Olavs plass 2, der Rikshospitalets apotek tidligere hadde lokaler, er aktuell som tilholdssted for den nye Røde Kors / Rikshospitalet Blodbank.
 9. Norges Røde Kors har dessuten planer om å opprette en blodbank med norsk bemanning og under norsk ledelse i de samme trakter.
 10. Reservelege Torstein Egeland, Rikshospitalets blodbank, demonstrerer blodseparatoren for tre blodgivere, Halvard Didriksen, Mette Hole og Ivar Herø.
 11. Revyen inneholder ellers et par gode poenger og karikaturer på sjolikere - personer som er avhengig av sjokolade - en parodi på bygdeNorges krav på Linda Krystle Evans, et komisk nummer om en blodbank med en heller tvilsom kasserer, et mer alvorlig og samfunnskritisk nummer om en ung biltyv med varianter av kjente drikkeviser.
 12. Uten Janusprosjektets blodbank ville arbeidet med den nye bloddiagnosen tatt ca. 30 år - nå får vi antagelig svaret allerede innen tre.
 13. Hvis vi ikke klarer å stoppe AIDSbølgen ved å teste alle blodenheter, har blodbanken ved Sentralsykehuset i Akershus foreslått i sitt langtidsbudsjett å gå til innkjøp av nedfrysningsutstyr og blodbankskap, sier overlege Selset ved Sentralsykehusets blodbank.
 14. 20 000 blodgivere ved Norges Røde Kors Blodsenter og Rikshospitalets Blodbank i Oslo vil rutinemessig bli AIDSkontrollert fra 1. september.
 15. Den lokale blodbank vil fort gi informasjon om et menneske bør være blodgiver.
 16. Landets største blodbank mener at vilkårene som helsedirektøren har satt opp i sitt kontrollprogram mot AIDS, er oppfylt i Osloområdet.
 17. Og Helsedirektoratet går inn for at all tapping av blod til blodbank som går til pasienter og blødere, skal testes, sier Ulstrup.
 18. SIFF har store problemer med å skaffe slikt blod og oppfordrer nå folk mellom 18 og 65 år til å henvende seg til nærmeste blodbank eller til instituttet i Oslo for å gi blod.
 19. Tronarvingen prins Charles har nemlig meldt seg som blodgiver, og igår ga han sin første halvliter til en blodbank i NordLondon.
Results found in Swedish dictionary
sweblodbank
engmedicine [n]: blood bank
normedicine [n]: blodbank
spamedicine [n]: banco de sangre [m]
Similar words:
engblood bank
engblowback
norblodbad
sweblodbad
sweblodsband
engblank
engbloodbath
Your last searches:
 1. blodbankLast searches

# NAL Term
1 Flag thraldom
2 Flag plukking
3 Flag dammlunga
4 Flag misslyckad
5 Flag blåsyre
6 Flag R.S.V.P.
7 Flag by order of the authorities
8 Flag utrustning
9 Flag blond
10 Flag dvärg-
11 Flag self-confident
12 Flag lustful
13 Flag hålig
14 Flag be dependent on
15 Flag exorbitante
16 Flag afiligranado
17 Flag halv-
18 Flag softie

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1041 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1684 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2996 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8995 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2672 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6188 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7006 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7582 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2043 - seconds.

mobiltelefon