logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bolig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbolig
enghus [n]: dwelling [formal], residence
building [n]: habitation
spahus [n]: vivieneste [f], residencia [f], morada [f]
byggning [n]: morada [f]
swehus [n]: boning
Synonyms:
 1. adresse, asyl, base, bivuakk, bo, bopel, bosted, fristed, heim, hjem, hjemsted, hus, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdssted
 2. arnested, atriumshus, bolighus, campingvogn, enebolig, hovedhus, husbåt, husgård, hytte, høyhus, iglo, kåk (muntlig mening), leiebolig, leilighet, lekehus, privathus, rekkehus, skyskraper, slott, terrasseblokk, terrassehus, villa
Derived terms:enfamiliebolig, kjellerbolig, bolig-, boligfelt, boligformidling, enebolig, eremittbolig, bolighus, leiebolig, boligkvarter, boligområde, boligpolitikk, dyrebolig, sjelens bolig, åndens bolig
Wiki:En bolig er en bygning eller en del av en bygning som blir benyttet til fast opphold på helårs basis (bopel). Det viktigste kjennetegnet ved en bolig er at den har egen inngangsdør. Betegnelsen bolig forekommer i ulike lovverk og har noe ulik definisjon.
Example:
 1. At de mangler fast bolig.
 2. Den enkeltes bokostnader og den offentlige ressursbruk vil kunne reduseres ved en overgang til en eierform hvor den enkelte disponerer sin egen bolig, enten som selveier eller i form av borettslag.
 3. Den nytiltrådte formann, Erling Norvik, framstiller med sine demagogiske fraser Høyre som det eneste trygge bolverk mot alle andres tankeløse angrep på menneskenes rett til bolig.
 4. Det blinde blikk i fasadene, Sandens jomfruelige hvithet, dammer som vasne øyne i solen, dødens skog / forhaven til dødens bolig, osv.
 5. En opphevelse vil gjøre det enda vanskeligere for mange å skaffe seg bolig i de aktuelle strøk, noe som også kan føre til uheldig påvirkning av den sosiale lagdeling i byen.
 6. Fortjenesten av å eie sin egen bolig eksisterer bare på papiret.
 7. Gebyret må betales før kontoret opplyser om ledige bopeler, og det betales ikke tilbake dersom søkeren ikke skaffes bolig.
 8. Gjennom hele etterkrigstiden har det å kunne skaffe seg en god bolig vært et politisk akseptert mål, og det er jo nettopp gjennom skattesystemet det har vært mulig for folk flest å heve boligstandarden.
 9. Herre, du har vært en bolig for oss, fra slekt til slekt.
 10. Huseiernes servicekontor kan ikke garantere søker bolig, da vi kun informerer om ledige leieobjekter.
 11. Husmordommen i 1975 omhandler et ektepar der mannen på fritid utfører et meget omfattende arbeide på deres nye bolig og husmoren er hjemmearbeidende med tre små barn.
 12. Hva er det som er så umoralsk eller usosialt ved å eie egen bolig ?
 13. Hvis en mann kjøper en bolig og må låne penger for å klare det, mener De det er rimelig eller urimelig at han kan trekke fra rentene i selvangivelsen hvis kjøpesummen og rentene er....
 14. Kunne De tenke Dem at skatt på egen bolig kunne økes for å senke inntektsskatten ? lød et av spørsmålene i Gallup / NOI / Aftenpostens meningsmåling.
 15. Nettoinntekt av egen bolig - post 12 på selvangivelsen - fortoner seg nok som litt av et mysterium for mange skatteydere.
 16. New York, kvartal 109 på Grünerløkken, ble i Oslo bystyre onsdag enstemmig omregulert til bevaring, bolig, barnehave og friareal.
 17. Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss.
 18. Oslo kommunes meget svake økonomi vil nå ramme noen av de vanskeligst stillede i samfunnet, nemlig dem som ikke har bolig og ikke mulighet for selv å skaffe seg et sted å bo på det åpne marked.
 19. Indias statsminister Indira Gandhi døde i formiddag efter å ha blitt skutt ned utenfor sin bolig i morges, melder det statlige indiske nyhetsbyrå PTI.
 20. Alle bør ikke bare ha rett til å bo, men aller helst eie egen bolig, fastslår statsråden.
 21. Alle som har skaffet seg bolig på Tranby har gjort en meget god investering, sier Trond Wold Larsen. han er forretningsfører i Lier Boligbyggelag, som har bygget ca. 700 boliger på Tranby siden bebyggelse av området tok til for vel 15 år siden.
 22. Andre alternativer som kunne gi teoretisk likestilling, ville være å nekte fradrag for renter av gjeld knyttet til egen bolig, eller å la dem som bor til leie få fradrag for husleien.
 23. Bankene har ikke vært flinke nok til å fortelle kundene at de kan gi råd f.eks. om finansiering av bolig eller plassering av penger.
 24. Bolig er det største praktiske problemet i New York, sier Kleivdal.
 25. Bydelsutvalget har sagt nei til rivning, og jeg føler at vi er blitt snytt med vårt vedtak om å anbefale bruksendring fra bolig til galleri.
 26. Byfornyelsen har her en markedsvirkning som trolig vil gjøre det vanskelig å skaffe nok erstatningsleiligheter, og enda vanskeligere kan det bli for ressurssvake beboere som må finne seg bolig på egen hånd, mener de.
 27. Dagens innvandringsstopp må vurderes på nytt og erstattes med en mer rettferdig innvandringsregulering med eventuelt krav om dokumentert arbeide og bolig, heter det i en uttalelse fra helgens årsmøte i Oslo Arbeiderparti.
 28. De unge trenger bolig til overkommelig pris, utdannelse og arbeide.
 29. Den såkalte dessertgenerasjonen har fått slalåmski og stereo, men ikke arbeide, bolig og rimelig studiefinansiering, sa Unge Venstres leder Erling Moe, da Venstre igår fremla sitt utkast til program for neste stortingsvalgperiode, et program som trolig fører til skatteskjerpelse.
 30. Dersom det ikke skjer, vil NBBL mene at sosiale hensyn under alle omstendigheter må tilsi en sterkere låneutmåling til den enkelte bolig.
Similar words:
norbolig-
swebotlig
swebolag
swebolin
engbole
engbogie
norbowling
Your last searches:
 1. boligLast searches

# NAL Term
1 Flag vilohem
2 Flag sporrande
3 Flag avaro
4 Flag mina
5 Flag zona
6 Flag beroende
7 Flag destillera
8 Flag vift
9 Flag unntak
10 Flag unghøne
11 Flag balada
12 Flag eugenisk
13 Flag encarecer
14 Flag razón
15 Flag suvenir
16 Flag deathbed
17 Flag benytte
18 Flag fester

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1339 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 441 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1096 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3906 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4782 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5011 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4130 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4776 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8449 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1804 - seconds.

mobiltelefon