logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for breddegrad:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbreddegrad
enggeography [n]: parallel, parallel of latitude, latitude, degree of latitude
spageography [n]: paralelo [m], latitud [f]
swegeography [n]: breddgrad
Wiki:En breddegrad er en tenkt linje i jordens koordinatsystem som går parallelt med ekvator. Den andre aksen i dette koordinatsystemet kalles lengde eller meridian. Selve ekvator utgjør null-aksen, og lengden rundt jorden over polene er beregnet til 40 007,863 km (WGS 84)[1] (ved havnivå).
Example:
 1. Det er klart at da det tyske sikkerhetsråd og Den vesteuropeiske union opphevet begrensningen for VestTyskland hva angår bevegelser nord for 61. breddegrad, så fikk dette innvirkning på tyske taktiske disposisjoner.
 2. Det er vår politikk å skaffe oss nye konsesjoner, både nord og syd for 62. breddegrad, sier han.
 3. Dessuten har franske styrker lastet lettere våpen og tyngre utstyr på store transportkjøretøyer både i viktige støttepunkter som bl.a. Biltineog Moussorofortene ved 15. breddegrad, og i hovedstaden NDjamena.
 4. Det er den breddegrad vi befinner oss på som bestemmer Solens høyde på himmelen og dagens lengde.
 5. Det er gjort funn på nesten halvparten av de rundt 30 boringer som er foretatt nord for 62. breddegrad.
 6. Det synes dermed klart at torskefisket nord for 62. breddegrad vil bli stanset i perioden fra 3. til 11. mars, slik Fiskeridepartementet tidligere har bestemt.
 7. Driftsorganisasjonen for Sleipner og alle oljefelter syd for 60. breddegrad - samt Sagas 34 / 4 og 34 / 7 - må legges til Stavangerområdet.
 8. Efter at de franske styrker overraskende skjøv den røde linjen nordover fra 15. breddegrad til 16. breddegrad i januar iår, ligger Oum Chaloubaområdet syd for linjen og altså i regjeringskontrollert område.
 9. En av verdens største byer, Sao Paulo i Brasil, ligger på denne breddegrad, og Solen steker da rett over hodene på dens mange innbyggere.
 10. Fire utenlandske selskaper får operatøroppgaver nord for den 62. breddegrad.
 11. For to år siden var områdene i Kanem mellom 14. og 16. breddegrad gressbeite.
 12. Franske styrker i Tchad har forskjøvet frontlinjen fra den 15. til den 16. breddegrad.
 13. Franskmennene forskjøv den røde linje, som i august ifjor gikk langs 15. breddegrad, nordover til 16. breddegrad og tok dermed kontroll over flere tusen kvadratkilometer ekstra efter nedskytingen av et fransk Jaguarfly i januar iår.
 14. Færøyene har fått redusert sin torskekvote nord for 62. breddegrad med 200 tonn til 1900 tonn, mens kvoten for sommerlodde i norske farvann går ned med 2000 tonn til 8000 tonn.
 15. Hittil har de franske soldater i Tchad ikke vært innblandet i kamphandlinger og har hatt fredelige dager, som er gått med til patruljering ved våpenstillstandslinjen langs 15. breddegrad.
 16. I Tchads hovedstad NDjamena hevdes det imidlertid på regjeringshold at libyerne, som står nord for den røde linje langs 16. breddegrad og støtter Goukouni Weddeyes opprørsstyrker, bare har gjennomført en helt overfladisk tilbaketrekning.
 17. Ifølge Fiskeridepartementet vil de vedtatte endringene gi omtrent samme reguleringseffekt som det opprinnelige opplegget for torskefisket nord for 62. breddegrad.
 18. Ifølge et fremlagt forslag skal dette området dekke Nordsjøen helt opp til 62. breddegrad.
 19. Ifølge vestlige efterretningskilder skal det stå ca. 5000 libyske soldater i NordTchad syd til 16. breddegrad, som støtte for Goukouni Weddeyes opprørsstyrker.
 20. Ifølge vestlige efterretningskilder står det 5000 libyere nord for den 16. breddegrad sammen med opprørerne.
 21. Interessen for hva som skjer i Nordsjøen og nord for den 62. breddegrad er imidlertid klart synkende i det norske folk.
 22. Jeg tror neppe vi skal kalle våren på vår syttiende breddegrad for en årstid.
 23. Kapteinløytnant Ulf Schjølberg sier forøvrig at man hittil har fått 55 meldinger om mulige ubåter syd for den 65. breddegrad.
 24. Lokale viner representerte også et tiltalende bekjentskap og harmonerer med maten - overraskende lette og friske når man tar i betraktning den breddegrad druene vokser ved.
 25. Mellom 60. breddegrad og 30. breddegrad på den nordlige halvkule ville ytterst lite, kanskje fem prosent, av solstrålingen trenge ned til bakken gjennom skylaget.
 26. Men alt avhenger av om man får libyerne til virkelig å trekke ut de anslagsvis 5000 mann, som ifølge vestlige efterretningskilder idag står nord for den 16. breddegrad som støtte for Goukouni Weddeyes opprørsstyrker.
 27. Nede på bakken ser vi at årets vinter har latt vente på seg også på 71. nordlige breddegrad.
 28. Norges Råfisklag har fått avslag på søknad om å levere sei til sovjetrussiske fabrikkskip nord for 62. breddegrad.
 29. Nå vet vi at det blir utbygging også nord for den 62. breddegrad.
 30. Regjeringen i Tchad hevder på sin side at libyerne har hele tolv garnisoner nord for Den røde linje langs 16. breddegrad og ikke har beveget sine styrker en tomme nordover siden tilbaketrekningen skulle begynt.
Similar words:
swebreddgrad
norbredde
engbreeder
swebrodera
spabrevedad
engbridgehead
swebredaxlad
Your last searches:
 1. breddegradLast searches

# NAL Term
1 Flag misstänkt
2 Flag spalting
3 Flag malplassert
4 Flag samarbeid
5 Flag venas varicosas
6 Flag journalistic
7 Flag tournament
8 Flag fläckig
9 Flag guttepjokk
10 Flag larme
11 Flag cirkulation
12 Flag condolerse de
13 Flag ända till
14 Flag parlour
15 Flag salir del paso
16 Flag debit
17 Flag tappe
18 Flag fira

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 991 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1135 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1386 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1212 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1821 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3031 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1877 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2145 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4529 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4610 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1851 - seconds.

mobiltelefon