logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for brente jords taktikk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbrente jords taktikk
engmillitærisk [n]: scorched-earth policy
spamillitærisk [n]: táctica de la tierra abrasada [f]
swemillitærisk [n]: brända jordens politik
Example:
  1. SovjetUnionen fører en hard offensiv mot geriljaen med bruk av den brente jords taktikk i Afghanistan.
  2. De trakk seg tilbake under den brente jords taktikk, og finsk Lappland og norske Finnmark ble brent for å beskytte retretten.
  3. Han visste at den brente jords taktikk skulle tas i bruk, at det skulle legges et ingenmannsland mellom grensen og de nye tyske stillinger ved Lyngenfjorden i Troms.
  4. I sommer ble geriljastyrkene fordrevet fra Pansjirdalen hvor de i lengre tid hadde hatt sine baser, samtidig som russerne benyttet seg av den brente jords taktikk.
  5. Men dermed fikk tyskerne fritt spillerom og kunne iverksette den brente jords taktikk.
  6. Naturligvis regner vi ikke med noen russisknorsk fremrykning lenger enn til kanskje Troms fylke - men vi vet jo at fylket mot øst ble gjort til gjenstand for den brente jords taktikk høsten 44.
  7. Nordmennene så områder som var avfolket efter okkupantenes bruk av den brente jords taktikk, men Paktia er i det minste heldig stilt fordi det finnes skog til brensel.
  8. Selv om enkelte av de siste Führerordrer ble sabotert, som at Paris skulle brennes og at den brente jords taktikk skulle gjennomføres i Tyskland.
Similar words:
norbrente jords taktikk
Your last searches:
  1. brente jords taktikkLast searches

# NAL Term
1 Flag poner a prueba
2 Flag gosse
3 Flag inmensidad
4 Flag actuate
5 Flag vilka
6 Flag dosera
7 Flag konfrontering
8 Flag knorra
9 Flag inferir
10 Flag utprovning
11 Flag kilohertz
12 Flag mycket liten
13 Flag helnote
14 Flag frågvis
15 Flag grensemerke
16 Flag momio
17 Flag spray can
18 Flag gjennomsnitt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 120 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1352 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 444 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1097 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3907 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4783 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5012 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4131 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4777 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8450 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.6074 - seconds.

mobiltelefon