logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for briefing:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engbriefing
normilitary [n]: briefing [u], instruksjon [u], orientering [u]
spamilitary [n]: órdenes [fp], instrucciones [fp]
swemilitary [n]: briefing [u], instruktion [u], orientering [u]
Synonyms:[n]: informing [gt], making known [gt]
Derived terms:debriefing
Example:
 1. The captain will go to the meteorological office to get a weather briefing.
 2. Tom needs you in the briefing room.
Results found in Norwegian dictionary
norbriefing
engmillitærisk [n]: briefing, last instructions, adjustments
spamillitærisk [n]: órdenes [fp], instrucciones [fp]
swemillitærisk [n]: briefing
Example:
 1. Før demningen brast hadde statsministeren og finansministeren en briefing av de pressefolk som forberedte presentasjonen av budsjettet.
 2. Han tror også at den grundige briefing mannskapene får før avreise er avgjørende.
 3. I Ukeslutt lørdag hørte vi et lite kutt av en ekte Treholt briefing av journalister i Moskva.
 4. Dette var en briefing Holst ga i den amerikanske ambassade i forbindelse med samtaler om atomfri sone på det siste nordiske utenriksministermøte.
 5. Aktor og forsvarer holder forøvrig en kort briefing for pressen efter hvert lukket rettsmøte om sakens videre fremdrift.
 6. Efter lørdagens rettsmøte holdt statsadvokat Lasse Qvigstad og advokat Ulf Underland en kort briefing for pressen om fremdriften av saken.
 7. Foruten en orientering om den politiske situasjon i Norge efter valget, fikk journalister og ambassadefolk også en briefing om fremtidige linjer i Europarådets samarbeidsstrategi.
 8. Når regissør Hugh Hudson samler Al Pacino og medbragte indianere i Geiranger til en siste briefing før opptakene i Norge starter søndag, er Håkon Gundersen en betrodd mann.
 9. Også fra de andre lands delegasjoner ble det gitt uttrykk for at den amerikanske briefing om den sovjetiske styrkeoppbygging hadde vært håndfaste, utvetydige saker, selv om noen opplysninger allerede var kjent på forhånd.
Results found in Swedish dictionary
swebriefing
engmillitærisk [n]: briefing, last instructions, adjustments
normillitærisk [n]: briefing
spamillitærisk [n]: órdenes [fp], instrucciones [fp]
Similar words:
engbreeding
engbrewing
engbribing
norbreking
norbrisling
engbragging
engbraising
Your last searches:
 1. briefingLast searches

# NAL Term
1 Flag laundry bin
2 Flag dressyr
3 Flag yerbajo
4 Flag segeltur
5 Flag cochecillo chino
6 Flag vara förälskad
7 Flag snauslite
8 Flag plato grande
9 Flag examine
10 Flag anmälan
11 Flag nøyd
12 Flag tergiversate
13 Flag prebendeinnehavare
14 Flag archivos
15 Flag kræsje med
16 Flag infracción
17 Flag avsvärjande
18 Flag de madera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 394 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 546 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1189 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2441 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2167 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2755 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5685 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6502 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7008 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1902 - seconds.

mobiltelefon