logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for britisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbritisk
enggeneral [a]: British
spageneral [a]: británico
swegeneral [a]: brittisk
Derived terms:britisk engelsk, britisk standard-, Britiske Kongelige Flyvåpen, britiske Samveldet
Example:
 1. Datafreight bygger på et britisk system som har vært et ledd i teledatatjenesten Presel siden 1979.
 2. Den uenighet som Statoildirektøren har tilkjennegitt, bidrar til å svekke Norges posisjon i en særdeles viktig fase av saksbehandlingen på britisk regjeringshold.
 3. Det er ikke merkelig at man på dansk og gresk, og også på britisk, er kommet med negative kommentarer til Mitterrands utspill.
 4. Far og bestefar Budd hadde fremdeles britisk statsborgerskap ved siden av sørafrikansk.
 5. Hvitedauen, i form av øket narkotikamisbruk, er i ferd med å spre seg i alarmerende fart blant britisk ungdom.
 6. Iver Chaser seilte for kort tid siden under britisk flagg, og het da Anco Chaser.
 7. Muldvarpen bygger i mange detaljer på Le Carres egne opplevelser som britisk efterretningsagent i Tyskland omkring 1960, og på historien med Kim Philby, som nesten ble leder for den britiske efterretningstjeneste i begynnelsen av 1950årene, men som hadde arbeidet for SovjetUnionen helt siden slutten av 1930årene.
 8. Pelerin er bygget i Nederland og drives av Oslorederiet Helmer Staubo & Co. Management A / S. På oppdrag fra forskjellige oljselskaper har skipet tidligere boret i Middelhavet, ved Grønland, i indiske farvann, i britisk sektor av Nordsjøen, utenfor Afrika, i sydamerikanske farvann og blant isfjell utenfor NordAmerika.
 9. Sjokkerande ineffektive og upålitelege er ein britisk mineeksperts karakteristikk av desse antenneminene.
 10. Som dokumentasjon for sine påstander viste den greske sosialistleder til artikler i britisk, amerikansk og kanadisk presse.
 11. Svenner som var kommet ny fra et britisk verft samme vår, fikk en fulltreffer og var det eneste allierte krigsskip som ble senket under landgangen.
 12. The School for Scandal Skandaleskolen - hadde urpremiere i 1777 og har siden dengang vært en av de helt store komedier i britisk teatertradisjon.
 13. Treasure Swan er beskjeftiget til november 1985 i britisk sektor for 96 000 dollar pr. dag.
 14. Under vulkanen handler om en britisk ekskonsul i en mindre meksikansk by, som forsøker å drukne sine sorger i drikk Allehelgensdag 1938.
 15. Vildkat som er av Aker H3design har siden 1981 arbeidet på britisk sokkel.
 16. - Regjeringen i Libya sitter inne med informasjoner om at britisk politi forbereder seg på å storme landets ambassade i London, melder det offisielle telegrambyrået JANA.
 17. Alle oljerørledninger på britisk kontinentalsokkel må graves ned, og det må stilles krav om at oljeselskapene fjerner alt utstyr på havbunnen efter oljeleting, slik at dette ikke ødelegger fiskeredskaper.
 18. Ansvarlig for drapet på en britisk politikvinne - skutt utanfor Libyas Londonambassade.
 19. Den er simpelthen forbløffende, kommenterte et av medlemmene i et britisk filmteam som var med opp i pressehelikopteret for å se betong og stålkolossen og kobbelet av slepebåter fra luften.
 20. Den svært kortsiktige proteksjonistiske politikken vil drepe norsk og britisk offshoreindustri i løpet av ti år.
 21. Den vanskeligste situasjon for meg ville være hvordan jeg skulle fordele mine styrker hvis det samtidig oppstår en nasjonal, britisk krise og en NATOkrise, sier øverstkommanderende for den britiske marine, admiral Sir William Staveley K.C.B. til Aftenposten.
 22. Det er behov for et mer omfattende samarbeide mellom norsk og britisk offshoreindustri, sa generalsekretær John E. dAncona i det statlige britiske Offshore Supplies Office på et møte i Norsk Rederiforening forleden.
 23. Det er første gang et britisk ensemble setter opp en helaftens ballettversjon av Carmen.
 24. Det tror jeg ikke Jeffs livsforsikringsagent ville likt noe større, sier kollega Alan - med glimt av britisk humor i sitt øye...
 25. Det var ingen tvil om at det var tyskerne som hadde den beste armeen og gjorde en beundringsverdig innsats, sier de to, og viser til at også britiske veteraner sa det samme i et britisk TVprogram fredag.
 26. Det ville ikke være realistisk å tenke på en avtale som gir rom for fortsatt britisk administrasjon efter 1997, uttalte utenriksminister Sir Geoffrey Howe på en pressekonferanse i helgen.
 27. Efter det NTB forstår ville britisk politi hatt store problemer med å finne obligasjonene uten den norske ingeniørens hjelp, for obligasjonene ble ikke oppbevart hverken på Malta eller på britisk jord.
 28. En gruppe revolusjonære har omringet vår ambassade i Tripoli og hindrer alle i å komme ut, bekreftet en talsmann for britisk UD.
 29. Enten kommer arbeidet i gang til sommeren, eller så blir det ikke noe av tunnelen på denne siden av århundreskiftet, sier en britisk forretningsmann, Sir Nigel Broackes.
 30. For oss kan det se ut som om selskapet spekulerer i billig britisk arbeidskraft som følge av den store arbeidsledigheten i Storbritannia, sier Jahnsen, som er fellestillitsmannen for NOPEFklubbene off shore.
Similar words:
swebrittisk
engbrutish
engBritish
norbrisk
swebrits
engbrisk
spabrioso
Your last searches:
 1. britiskLast searches

# NAL Term
1 Flag terrific
2 Flag forested
3 Flag klassa
4 Flag majsena
5 Flag smette unna
6 Flag ensamblar
7 Flag astrachan
8 Flag tyken
9 Flag prensadora
10 Flag trubbel
11 Flag vert
12 Flag reumatoid
13 Flag field
14 Flag traktera med
15 Flag punzada
16 Flag alfabet
17 Flag verdict
18 Flag autocine

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 359 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2297 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1263 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4114 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4996 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5258 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4360 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4980 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8827 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1542 - seconds.

mobiltelefon