logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for bruk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbruk
enggeneral [n]: use, employment [formal]
bruksmåte [n]: use, usage
bruk [n]: loan, use
sedvane [n]: convention, practice, custom, usage, habit
spageneral [n]: uso [m]
bruksmåte [n]: uso [m]
bruk [n]: uso [m], préstamo [m]
sedvane [n]: convención [f], costumbre [f], uso [m], práctica [f], hábito [m]
swegeneral [n]: bruk
Synonyms:
  1. handtering, nytte, tillempning, forbrukning
  2. begjær
  3. anvending, behandling, etikett
  4. sedvane, tradisjon, praksis
  5. bruke, anvende
  6. tendens, rutine
Derived terms:forbrukeravgift, allment bruk, brukt, gjenbruk, bensinforbruk, manglende bruk, bruke, brukbar, brukbarhet, brukelig, bruksanvisning, bruksanvisninger, forbruke, forbrukende, forbruker, forbrukning, forbruknings-, forbruke ressurser, bruke for mye, jordbruk, jordbruker, jordbruks-, jordbruksarbeider, kvinnelig jordbruksarbeider, kjøpe brukt, landbruk, landbruker, landbruks-, la få bruke, lett å bruke, med mange bruksområder, med bruk av, misbruk, misbruke, misbruker, murbruk, narkotikamisbruk, ubrukt, ubrukbar, ubrukelighet, personlig bruk, privat bruk, sagbruk, slutte å bruke narkotika, sluttforbruker, småbruk, småbruker, språkbruk, være i bruk, wattforbruk, [Show less / more]
Wiki:Bruk er en betegnelse som kan brukes på flere områder og virksomheter, blant annet innen industri og landbruk. - Gårdsbruk eller bare Bruk - enhet i en matrikkelgård, med bruksnummer. - Fiskebruk - Skogbruk - Jordbruk - Sagbruk - Brukssamfunn (svensk: bruksort), f.eks.
Example:
  1. Dette gamle bordet er fortsatt i bruk.
  2. Jeg har bruk for tid alene hver dag.
  3. Jevnlig bruk av sitrusfrukt vil forminske porene og få huden til å føles frisk.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engbrusk
norbrak
norbrok
norbru
norbrud
norbruke
norbrukt
Your last searches:
  1. brukLast searches

# NAL Term
1 Flag race car
2 Flag placer
3 Flag overgangs-
4 Flag vannkvern
5 Flag ransack
6 Flag accomplice
7 Flag maquinar
8 Flag innovación
9 Flag syresette
10 Flag få ersättning för förluster från
11 Flag suspension
12 Flag besvärlig
13 Flag psykokinese
14 Flag smälta
15 Flag opalescens
16 Flag siren
17 Flag barnbidrag
18 Flag etui

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
How to change my password easytrans.org ?? Svetllfz 10 0 2022-11-30 10:32:41
Gjørme e mud 98 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 253 0 2022-10-17 23:14:50
röja 903 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2086 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7259 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1852 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2445 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6183 2 2021-01-11 11:20:56

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2029 - seconds.

mobiltelefon