logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for brydd:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norbrydd
enggeneral [?]: match
spageneral [?]: avergonzado
swegeneral [?]: generad
Synonyms:
 1. atspredt, befippet, bestyrtet, betuttet, borte vekk, desorientert, forfjamset, forlegen, forstyrret, fortumlet, forvirret, fra konseptene, håndfallen, i ørska, kaotisk, konfus, omtåket, perpleks, rotete, rådløs, rørete, surrete, tankeløs, vimsete, ør
 2. beklemt, beskjeden, blyg, forknytt, forlegen, forsagt, fredelig, sjenert, sky, stille, stillfarende, tilbaketrukket, ubemerket, usikker
Example:
 1. Efterpå følte jeg meg litt brydd.
 2. For å være helt ærlig, tilstår Dovran, - så har jeg aldri brydd meg om fotballsporten !
 3. Jeg tenkte på Anne igjen, sa han brydd.
 4. Nå overdriver du, Arne ! sa Lise Varstein brydd.
 5. Av en eller annen grunn hadde Thomas ikke brydd seg om å vente på Hanne da hun ikke kom.
 6. Bare 22 000 har brydd seg om den obligatoriske registreringen hos myndighetene.
 7. Bilen er betalt, den er registrert, og trygdekontoret betaler forsikringspremie, men har altså aldri brydd seg om å hente bilen, forteller Bergens Tidende.
 8. Da avisen så ringte for å avtale fotografering, virket hun snarere brydd.
 9. De fem jentene og to guttene ser litt brydd på hverandre og Aftenpostens medarbeider.
 10. De måtte ha vært i båtene som Turi hadde hørt, men ikke brydd seg noe om.
 11. De ni finalister var tydelig brydd med å sitte på scenen med sine heiende klassekamerater i salen, men efterhvert samlet de seg og svarene kom som de skulle.
 12. Derfor hadde han ikke brydd seg om å melde fra, hverken til Turi eller til politiet, men han hadde satt inn nytt glass nok en gang og malt.
 13. Det man først og fremst la merke til, var at Kortsjnoj virket irritert, nokså brydd og litt keitet for anledningen.
 14. En av de viktigste er sikkert at de ungarske myndigheter har følt seg brydd over rollen, den svenske diplomat Raoul Wallenberg kom til å spille i kampen for å redde jøder fra nazistenes gasskamre.
 15. En så skråsikker etatsjef ville neppe ha brydd seg med å ta opp en så enkel sak med statsråden på forhånd.
 16. Før ulykken hadde hun aldri brydd seg om bueskyting.
 17. Han har aldri stukket seg frem, ikke brydd seg om bagateller og alltid forstått kunsten å delegere myndighet og ansvar.
 18. Han har ikke engang brydd seg om å ta tester for å sjekke fremgang eller tilbakegang.
 19. Han holdt en meget lav profil når det gjaldt personlig eksponering, mens Tsjernenko i løpet av sine to og en halv måned som partisjef har latt seg fremheve både i en mengde og i former som umiddelbart leder tankene hen til Leonid Bresjnev, en annen av partiets ledere som ikke følte seg brydd over å se på vakre bilder av seg selv.
 20. Har heller ikke brydd meg om å tjene mest mulig på reklameavtaler.
 21. Heller ingen av de reisende så ut til å være brydd av de spesielle akustiske forhold som oppstår når et piano og en sporvogn lyder samtidig.
 22. Ifølge den sovjetiske komiteen har de amerikanske myndighetene ikke brydd seg om den internasjonale komiteens synspunkter, men har fortsatt å blande seg opp i arrangementet.
 23. Informatikkprofessoren ler derfor litt brydd når man minner om at han selv i en periode nærmest bodde i Stortinget, især når det brygget opp til krise.
 24. Ingen hadde brydd seg noe særlig om parkområdene rundt Coliseum, få våget å gå inn der, der hersket underverdenen, selv gressplenene ble kvalt av søppel.
 25. Ingen har brydd seg med å stille nærgående spøsmål om det reelle innhold i Harts kampanje for nye ideer, et nytt demokrati, et nytt lederskap.
 26. Ingen tør riktig nærme seg berømthetene som sitter der i brydd ensomhet og føler seg tapre over å ha våget seg ut.
 27. Kanskje hadde vi ikke brydd oss noe særlig om de svimlende tall såfremt den kjente debattant hadde vært villig til straks å gjøre enkelte vennlige innrømmelser overfor den ukjente.
 28. Kelneren tidde stille og så nesten litt brydd ut, som om han helst ikke ville snakke mer med henne.
 29. Litt brydd kunne han bli hvis pågangen av beundrere ble for sterk og for nærgående, men bare rent unntagelsesvis la han irritasjon for dagen.
 30. Man kan gjøre seg sine refleksjoner om hvem som bør prioriteres, om man vil være brydd med å sette seg inn i loven om arbeidstid og ferie fra 1936 og utover.
Results found in Swedish dictionary
swebrydd
enggeneral [?]: embarrassed
norgeneral [?]: flau
spageneral [?]: flau
Synonyms:obekväm
Similar words:
swebrodd
norbrudd
norbredd
swebredd
norbrodd
swebredda
norbryne
Your last searches:
 1. bryddLast searches

# NAL Term
1 Flag pánfilo
2 Flag smila
3 Flag mangold
4 Flag orsakas
5 Flag nevada
6 Flag nedgörande
7 Flag avfalla
8 Flag misjonær
9 Flag kontribuere
10 Flag mejor dicho
11 Flag in detail
12 Flag sauerkraut
13 Flag enkeltseng
14 Flag crooked
15 Flag diffusiveness
16 Flag canoe
17 Flag flygplanskapare
18 Flag forstyrret

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 486 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3309 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4119 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4292 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3512 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4097 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6884 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 4079 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4767 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7468 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1783 - seconds.

mobiltelefon