logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for brytning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbrytning
enggeneral [n]: breaking, break, breakage
forbindelser [n]: severance
conditions [n]: dissolution, breakup, separation, disunion, rift, split, bust-up
spageneral [n]: rotura [f], rompimiento [m], fractura [f]
forbindelser [n]: ruptura [f]
conditions [n]: disolución [f], separación [f], ruptura [f]
swegeneral [n]: brytning
Synonyms:
  1. uttale
  2. divisjon
Derived terms:brytningspunkt, lysbrytning, utbrytning, brytnings-, nedbrytning
Example:
  1. Motivene på denne var stup, lengde, brytning og kajakkroing.
  2. Og i alminnelighet møtes han med skepsis p.g.a. hudfarve eller brytning i uttalen, vi har på forhånd den forestilling at innvandrere har dårligere bakgrunn enn vi selv.
  3. LIKE betenkelig er det at han ikke forstår, eller later som om han ikke forstår, at det er en naturgitt brytning mellom behovet for energi og ønsket om vern.
  4. Men da må man samtidig være oppmerksom på at studentene går glipp av den konservative motstand som Per Palle Storm pekte på forleden, - den som det har vært akademienes fortjeneste å yde de sterke talenter til å vokse på i brytning og opposisjon.
  5. Tiden bød på litterær brytning.
Results found in Swedish dictionary
swebrytning
enggeneral [n]: breaking, break, breakage
förbindelser [n]: severance
conditions [n]: dissolution, breakup, separation, disunion, rift, split, bust-up
norgeneral [n]: brytning
spageneral [n]: rotura [f], rompimiento [m], fractura [f]
förbindelser [n]: ruptura [f]
conditions [n]: disolución [f], separación [f], ruptura [f]
Synonyms:
  1. uttal
  2. uppdelning, division
Derived terms:brytningspunkt, ljusbrytning, sönderbrytning, utbrytning, nedbrytning, inbrytning
Wiki:Brytning är när en person talar ett andraspråk med avvikande språkljud, språkrytm och intonation. Det är ofta möjligt att identifiera personers modersmål genom deras brytning. Även talare med lång erfarenhet och gott ordförråd kan bryta så att de har svårt att göra sig förstådda på sitt andraspråk.
Similar words:
norbryning
norbryting
swebryning
engbrowning
norbrenning
norbristning
norbrygging
Your last searches:
  1. brytningLast searches

# NAL Term
1 Flag apostasía
2 Flag benigno
3 Flag kernel
4 Flag sirups-
5 Flag träning
6 Flag være gyldig
7 Flag diskanthøyttaler
8 Flag transportation
9 Flag avförande
10 Flag slutbetala
11 Flag kastanj
12 Flag sign
13 Flag soyabønne
14 Flag til leie
15 Flag datakraftverk
16 Flag monogram
17 Flag gjengjeldelse
18 Flag kroppsvisitere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1461 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2157 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9588 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3187 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3921 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6655 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2275 - seconds.

mobiltelefon