logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for bud:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
Results found in Norwegian dictionary
norbud
engauksjon [n]: bid
trade [n]: deliveryman, offer
religion [n]: Commandment
befaling [n]: command, order, bidding
spaauksjon [n]: oferta [f]
trade [n]: repartidor [m], oferta [f]
religion [n]: mandamiento [m]
befaling [n]: mandamiento [m], orden [m], mandato [m], precepto [m]
sweauksjon [n]: bud
Synonyms:
 1. befaling, beskjed, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, pålegg, vilje
 2. beretning, brev, erklæring, etterretning, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladder
 3. budbringer, bybud, formidler, informant, kurer, leverandør, mellommann, overbringer, postbud, sendebud, stråmann, tolk, utsending, visergutt, ærendsgutt
Derived terms:anbud, anbudsgiver, befullmektig ombud, bemyndiget ombud, budoar, postbud, budbærer, Buddha, buddisme, buddist, buddistisk, budsjett, budsjettmessig, budsjettering, budgivning, budskap, gjennomkjørsel forbudt, tilbud, spesialtilbud, faglig ombud, forbudt, forbud mot infart, forbudsmann, forbud, ekteskapstilbud, innfordre anbud, levere inn anbud, legge ut anbud, lokketilbud, melkebudeie, ubuden gjest, ulykkesbudende, ombud, ombudskvinne, ombudsmann, bud, permisjonsforbud, presseombudskvinne, presseombudsmann, sendebud, stå noen til buds, strengt forbudt, tiltreden forbudt, utgangsforbud, vei med stoppforbud, bebude, budbil, budbringer, buddhisme, buddhist, [Show less / more]
Wiki:Koordinater: 62°54'26,698""N 6°54'52,272""Ø Bud er et tettsted og fiskevær i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Bud har ca. 1000 innbyggere, og ligger ytterst ute på Romsdalskysten, med det kjente havstykket Hustadvika som nærmeste nabo. Navneformen er en eldre skrivemåte av ordet ei bu.
Example:
 1. De 12 bud for bilreparasjoner tar sikte på å unngå uenighet mellom bileier og verksted efter en reparasjon.
 2. Det er et beinhardt bud.
 3. Det går en grense for staten ved Guds bud.
 4. Det har den største betydning for den enkelte og for alt samfunnsliv at vi retter oss efter Guds bud og gjør gode gjerninger mot hverandre, lærte vi i barnelærdommen.
 5. Dette er et bud fra den jødiske tibudslov.
 6. Du skal ikke stjele, står det i det syvende bud.
 7. Et nytt bud gir jeg dere.
 8. Femte bud meg her og der som blant annet er inspirert av enkelte geistliges syn på krig og fred.
 9. Månedens bud får første solaksjebrev.
 10. Også sitt syn på innføring av ny teknologi i arbeidslivet har Gud ifølge forfatterne ønsket å meddele oss gjennom det fjerde bud.
 11. Pikens gode egenskaper vil bli tillagt størst vekt står det ikke sjelden å lese i avisenes ekteskapsannonser - noe som bærer bud om en viktig dreining bort fra tradisjonen.
 12. Sene kvelden var det da telegrafen bragte bud til Bergen om Stortingets beslutning.
 13. Aktivitet er første bud for en givende og meningsfylt pensjonisttilværelse.
 14. Bud Johnson, Fathead Newman, James Cly, Harold Land og Billy Harper, i tillegg til Illinois Jacquet og Arnett Cobb.
 15. Da poserer jeg, og posering er synd mot Allahs bud.
 16. Dagens sosialpolitiske bilde er ikke egnet til å skape den optimisme som oljeeventyret bar bud om i form av et virkelig tettmasket sikkerhetsnett for ulike grupper av funksjonshemmede.
 17. Det er harde bud, og vi må under arbeidet hele tiden ta sneens struktur i betrakning, overveie hva den tåler av selvbærende konstrukskjoner og slikt.
 18. Det er mange interessenter som har forhandlet om kjøp av båten, men til nå skal det ikke være fremsatt noen bud, sier disponent Berg hos DFDS i Norge.
 19. Det er med de enkelte bud som med trafikkreglene.
 20. Det høyeste budet får tilslaget, og ved flere like bud blir det loddtrekning, forteller sportssjef Bjørn Liseter.
 21. Det var harde bud, Arthur Klæbo ?
 22. Første bud for enhver forretningsdrivende er jo å lære seg kundens sprog.
 23. Gi bud, oppfordrer Robert Levin og Kjell Bækkelund.
 24. Gjennom Whitney & Companys bud på RVL har man fått en markedsverdi på disse skipene, men verdien av NCLaksjene er tatt ut av løse luften, sier Garmann.
 25. Hvis vi skal gå ut med bud på aksjer i aviser vil det være efter at vi har hatt kontakt med avisens styre og ledelse, sier Thommesen og fastslår at MediaInvest ikke vil forsøke å overta en avis mot dennes vilje.
 26. Ja han følte seg pigg, sa Tor Hansen, og de første hundre meterne i lørdagens løype hvor jeg selv sto og sekunderte, bar heller ikke bud om noe annet.
 27. Jeg begynte som bud hos min mor, og det var ofte strevsomt å bringe alle kransene til begravelser, tidspress, og lange strekninger å gå.
 28. Jeg er altså informasjonssekretær, men jeg pleier å si at jeg innehar alle verv i aksjonen, fra bud og sjåfør til aksjonsleder.
 29. Jeg kan bare bekrefte riktigheten av dette, samt tilføye at Freia har gitt betydelig høyere bud enn Borregaard, sier Throne Holst.
 30. Jeg undersøker forskjellige alternativer og har frist til tirsdag med å fremlegge et alternativt bud overfor BMVs ledelse, sier Lisæth.
Results found in Swedish dictionary
swebud
engauktion [n]: bid
trade [n]: deliveryman, offer
religion [n]: Commandment
befallning [n]: command, order, bidding
norauktion [n]: bud
spaauktion [n]: oferta [f]
trade [n]: repartidor [m], oferta [f]
religion [n]: mandamiento [m]
befallning [n]: mandamiento [m], orden [m], mandato [m], precepto [m]
Synonyms:
 1. offert, erbjudande
 2. budbärare, sändebud
 3. skrivelse, besked, underrättelse, information, budskap, kungörelse, notis, anslag, brev
Derived terms:anbud, anbudsgivare, befullmäktigat ombud, bemyndigat ombud, budbärare, buddism, buddist, buddistisk, budget, budgetär, budgetering, budgivning, budoar, budskap, fackligt ombud, förbud, förbud mot infart, förbudsivrare, förebud, ge återbud, giftermålsanbud, infordra anbud, lämna in anbud, ombud, ombudskvinna, ombudsman, bud, permissionsförbud, pressombudskvinna, pressombudsman, sändebud, stå någon till buds, utegångsförbud, väg med stoppförbud, återbud, gästabud, utbud, tillbud
Wiki:Bud kan syfta på bud (spel), en kortspelsterm bud (ekonomi), affärserbjudande på exempelvis auktion eller finansmarknad varubud, en person som transporterar varor, se stadsbud, kurir och budfirma religiösa påbud, se tio Guds bud och dubbla kärleksbudet Bud (ort), en tätort i Norge Bud (härad), ett härad och tidigare kommun i Norge* ölmärket Budweiser en avskuren topp från en cannabis-planta, se marijuana Bud Bundy.
Similar words:
engbug
engbum
engbun
engbus
engbut
engbuy
norbu
Your last searches:
 1. budLast searches

# NAL Term
1 Flag stimulation
2 Flag poblador
3 Flag orca
4 Flag nise
5 Flag walkout
6 Flag teletekst
7 Flag jeep
8 Flag lägg av
9 Flag invalid-
10 Flag apendectomía
11 Flag underklänning
12 Flag tilsøle
13 Flag illusionist
14 Flag fartdåre
15 Flag blekkhus
16 Flag åt öster
17 Flag gå samma väg tillbaka
18 Flag puckel

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7956 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2571 - seconds.

mobiltelefon