logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for by:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engby
norgeneral [o]: med hjelp av, gjennom, med bruk av
dimension [o]: ganger
means [o]: med
multiplication [o]: med
division [o]: med
location [o]: ved, ved siden av
travel [o]: via, med, gjennom
books [o]: av
time [o]: innen, senest
spageneral [o]: por medio de, a través de
dimension [o]: por
means [o]: por
multiplication [o]: por
division [o]: por
location [o]: junto a, cerca de, al lado de
travel [o]: por
books [o]: por
time [o]: antes de
swegeneral [o]: med hjälp av, genom, medelst
dimension [o]: gånger
means [o]: med
multiplication [o]: med
division [o]: med
location [o]: vid, bredvid
travel [o]: via, med, genom
books [o]: av
time [o]: innan, senast
Synonyms:
  1. [adv]: past
  2. [adv]: aside, away
Results found in Norwegian dictionary
norby
enggeneral [n]: city, town
auksjon [v]: bid, make a bid, offer
tilby [v]: bid, make a bid, offer, make an offer for
kortspill [v]: bid up
textiles [n]: selvage, selvedge
spageneral [n]: ciudad [f], pueblo [m], villa [f]
auksjon [v]: pujar, ofrecer, licitar
tilby [v]: ofrecer
kortspill [v]: bid up
textiles [n]: orillo [m], borde [m]
swegeneral [n]: stad
Synonyms:
  1. asfaltjungel, bebyggelse, bygd, drabantby, forstad, grend, havneby, kjøpstad, landsby, metropol, soveby, stad, storby, tettbebyggelse, utkantstrøk
  2. betale, bevilge, bringe, dele ut, donere, forære, framby, gi, gi bort, levere, overbringe, overdra, overlevere, overrekke, rekke, sende, servere, skjenke
Wiki:En by er et tettbebygd, mer eller mindre avgrenset geografisk område av en viss størrelse og/eller viktighet. Karakteristiske trekk for en by er tett bebyggelse, forholdsvis stor befolkning, et næringsliv dominert av handel, håndverk og administrasjon, begrenset vekt på jordbruk og sentral plassering med hensyn til kommunikasjonsårene i et samfunn. Å gi en allmenngyldig definisjon av begrepet by er likevel vanskelig, fordi definisjonen varierer fra land til land, og byenes funksjon har endret karakter gjennom historien.
Example:
Results found in Swedish dictionary
sweby
enggeneral [n]: village
meteorologi [n]: gust, squall
norgeneral [n]: by
spageneral [n]: pueblo [m], aldea [f]
meteorologi [n]: ráfaga [f], racha [f]
Synonyms:ställe, trakt
Wiki:By, ett inom gemensam rågång liggande flertal av gårdar (jordbruksfastigheter), vilkas ägor utgör eller i äldre tid utgjort en samfällighet. I begreppet samfällighet ligger inte, att all jord i byn måste vara föremål för samäganderätt, utan endast att vissa ägoslag, såsom skogsmark och vattendrag, i regel var gemensam egendom för alla jordägare i byn. Byn utgjorde också enheten (skifteslaget) vid skifte (solskifte o. s. v.
Similar words:
engbye
norby-
swebyk
engbyte
norbygd
norbyge
norbygg
Your last searches:
  1. byLast searches

# NAL Term
1 Flag eskamotere
2 Flag alternativ
3 Flag mischievous
4 Flag warfare
5 Flag velskapt
6 Flag tickle
7 Flag modus operandi
8 Flag thoroughly
9 Flag contestación
10 Flag auxiliary
11 Flag schellack
12 Flag infiltrarse
13 Flag prevailing
14 Flag gamla
15 Flag oír mal
16 Flag vesentlighet
17 Flag meningitis
18 Flag chow

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 552 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 695 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1331 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2315 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2904 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5822 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7162 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1766 - seconds.

mobiltelefon