logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bygsle:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbygsle
enggeneral [v]: lease
spageneral [v]: arrendar
swegeneral [v]: hyra
Derived terms:bortbygsle, bygslet grunn
Anagrams:bygsel, blyges
Example:
 1. Etablering i andre byer er også vurdert, men selskapet finner det mest hensiktsmessig å bygge på Fornebu hvor også Luftfartsverket er villig til å bygsle ut tomt.
 2. Stigende driftsunderskudd og store forestående utbedringsarbeider skremte i januar 1982 bystyret til å bygsle bygningen bort til private interessenter.
 3. Forutsetningen for virksomheten er at klubbene får bygsle tomter av kommunene.
 4. Men de av SydAfrikas 22 millioner svarte som bor utenfor hjemlandene, er sydafrikanske borgere, og bør få rett til å ha eiendom i byene, ikke bare bygsle, slik praksis er idag.
Similar words:
norbygsle
engbygone
norbyge
norbygge
norbygsel
norbygsel-
norbyste
Your last searches:
 1. bygsle


Bygsle was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) bygsle
Gerundio: bygslende
Past participle: bygslet
Indikative
1. Present
 • jeg
  bygsler
 • du
  bygsler
 • han
  bygsler
 • vi
  bygsler
 • dere
  bygsler
 • de
  bygsler
8. Perfect
 • jeg
  har bygslet
 • du
  har bygslet
 • han
  har bygslet
 • vi
  har bygslet
 • dere
  har bygslet
 • de
  har bygslet
2. Imperfect
 • jeg
  bygslet
 • du
  bygslet
 • han
  bygslet
 • vi
  bygslet
 • dere
  bygslet
 • de
  bygslet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde bygslet
 • du
  hadde bygslet
 • han
  hadde bygslet
 • vi
  hadde bygslet
 • dere
  hadde bygslet
 • de
  hadde bygslet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal bygsle
 • du
  vil/skal bygsle
 • han
  vil/skal bygsle
 • vi
  vil/skal bygsle
 • dere
  vil/skal bygsle
 • de
  vil/skal bygsle
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha bygslet
 • du
  vil/skal ha bygslet
 • han
  vil/skal ha bygslet
 • vi
  vil/skal ha bygslet
 • dere
  vil/skal ha bygslet
 • de
  vil/skal ha bygslet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle bygsle
 • du
  ville/skulle bygsle
 • han
  ville/skulle bygsle
 • vi
  ville/skulle bygsle
 • dere
  ville/skulle bygsle
 • de
  ville/skulle bygsle
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha bygslet
 • du
  ville/skulle ha bygslet
 • han
  ville/skulle ha bygslet
 • vi
  ville/skulle ha bygslet
 • dere
  ville/skulle ha bygslet
 • de
  ville/skulle ha bygslet
Imperative
Affirmative
 • du
  bygsl!
 • vi
  La oss bygsle!
 • dere
  bygsl!
Negative
 • du
  ikke bygsl! (bygsl ikke)!
 • dere
  ikke bygsl! (bygsl ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag cool off
2 Flag utöva sport
3 Flag kvarte
4 Flag semblance
5 Flag de cuatro ruedas
6 Flag inherit
7 Flag cloak
8 Flag dra igång
9 Flag no contenido
10 Flag drowned man
11 Flag slöröv
12 Flag shame
13 Flag verker
14 Flag snu
15 Flag porcentual
16 Flag hartar
17 Flag ringla sig
18 Flag investitur

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2073 - seconds.

mobiltelefon