logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for cyanid:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norcyanid
engchemistry [n]: cyanide
spachemistry [n]: cianuro [m]
swechemistry [n]: cyanid
Wiki:Cyanid er et anion med kjemisk betegnelse CN-. Begrepet cyanider brukes om kjemiske forbindelser som inneholder cyano-gruppen C?N; et karbonatom bundet til et nitrogenatom gjennom en trippelbinding. Organiske forbindelser som har cyanid som sin funksjonelle gruppe kalles nitriler.
Example:
 1. Cyanid er en uhyrlig farlig gift.
 2. Ampullene består av en plasthylse som inneholder absorberende materialer og noen små glassperler med forskjellige kjemikalier, blant annet inneholder noen den sterke giften cyanid.
 3. Gruppen, som kaller seg Mannen med de 21 ansikter har forgiftet produkter fra godterifabrikken Morinaga med natrium cyanid.
 4. I tillegg tilføres årlig 100 000 tonn grubeavgang som inneholder sink, bly og svovel fra Bergverksselskapet NordNorge A / S. Høye konsentrasjoner av cyanid, hydrogensulfid, fenol og kreftfremkallende tjærestoffer forkommer og partikler reduserer sikten i vannet til et minimum innerst i fjorden.
 5. Mer boller, bananer og Globoid med Cyanid blir det utover i uken.
 6. Natrium cyanid er en meget farlig gift som dreper raskt.
 7. Oppløst i syreholdig væske vil cyanid utvikle blåsyregass, som er enda farligere.
 8. Virksomheten som overtas fra American Cyanid, representerer en årlig omsetning på 135 millioner dollar, tilsvarende 1,2 milliarder kroner.
 9. Flere hundre kanner salpetersyre og flusssyre ble i 1984 oppdaget på Grønmo fyllplass, og det var lukt av cyanid.
 10. Kanner med livsfarlige giftstoffer som sennepsgass, brom, cyanid og kvikksølvforbindelser er funnet nedstøpt i 16 tønner i lokalene til firmaet Tiny Oil i Drammenseien 130 på Skøyen.
 11. Samtidig ble det registrert lukt av cyanid ved fyllplassen.
Results found in Swedish dictionary
swecyanid
engchemistry [n]: cyanide
norchemistry [n]: cyanid
spachemistry [n]: cianuro [m]
Similar words:
engcyanide
norcyanid
engcynic
swecystit
engcygnet
engcystic
swecynism
Your last searches:
 1. cyanidLast searches

# NAL Term
1 Flag spleise
2 Flag twin
3 Flag bleating
4 Flag swop
5 Flag El Salvador
6 Flag mano de obra
7 Flag halvsovende
8 Flag person med akademisk utdannelse
9 Flag schism
10 Flag basis
11 Flag wander around
12 Flag stigma
13 Flag flesh wound
14 Flag haber perdido
15 Flag penibel
16 Flag stadfäst
17 Flag begrep
18 Flag sosial velferd

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1280 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1510 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1766 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1506 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2121 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3490 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2171 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2486 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4953 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4876 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1807 - seconds.

mobiltelefon