logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for dag:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordag
engkalender [n]: day
period [n]: day, daytime
spakalender [n]: día [m]
period [n]: día [m], jornada [f]
swekalender [n]: dag
Synonyms:døgn, jordomdreining
Derived terms:dagslegge, adagio, hverdagslig, allehelgensdag, nasjonal helligdag, offentlig helligdag, annen juledag, arbeidernes dag, arbeidsdag, årsdag, askeonsdag, ete middag, gjenoppdage, lønningsdag, daghjem, by på middag, D-dag, dag og natt, daggry, dagbok, dagboksforfatter, dagbokforfatterinne, dagdriver, dagdrøm, dagdrømme, dagdrømmer, dagdrømmeri, dagens rett, daglig, daglig rutine, daglig arbeid, dagligdags, daglig jobb, daglig tale, dagsorden, dags-, dagskift, dagslys, dagsreise, dagstur, debattdag, denne ettermiddagen, dagligvarebutikk, dommedag, etter middag, ettermiddag, ettermiddagste, en dag, en vakker dag, falle på ulike dager, [Show less / more]
Example:
 1. AiAiutstillingen kan man se i Centralteatret hver dag ; åpningstidene er mandagtorsdag kl. 15.3019.00 og fredagsøndag kl. 17.0019.00.
 2. Akkurat nå er jeg ikke lysten på å fortsette, sier Dag Hopen.
 3. Akkurat nå skulle vinmarkene blomstre, de springer ut på en dag og legger sin egen lukt over hele landskapet.
 4. At forsvarssjefen samme dag kunne fortelle at russerne bare på Kolahalvøya, mindre enn 200 kilometer fra den felles grensen med Norge, har 16 - seksten - militære flyplasser, oppfattes neppe som like bekymringsfullt.
 5. Auf Wiedersehn er blitt populær i England, og jeg får fanbrev hver dag.
 6. Balanse Seymour hevdet at det før Statoils vedtak var en utbredt oppfatning i markedet at det var rimelig bra balanse mellom tilbud og efterspørsel, bl. a. som følge av at OPEC - landenes samlede produksjon den siste måneden har ligget under det offisielle produksjonstaket på 17,5 millioner fat pr. dag.
 7. Brigadens Dag ble feiret på Bardufoss på tradisjonell måte tirsdag, i det varmeste vær den noengang har vært arrangert i.
 8. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.
 9. Dag Erik Pedersen studerer løypekartet.
 10. Dag Frøland, med og uten pels.
 11. Deilig er jorden spilles hver dag, minus mandag, ut juni måned.
 12. Den kraftige stigningen i takstene på borettslagsleiligheter som vi har opplevd de to siste årene, har gitt som resultat at det i dag er kun 50% av boligene som omsettes til maksimalpris.
 13. Den kunde vara skriven i dag, komedin Det Store Vi eller I allas intresse på svenska som norrmannen Herman Krog upprørde 1917 års teaterpublik med.
 14. Det sa OLvinneren Bernt Johansson til Dag Otto efter triumfen.
 15. Det tjener heller ikke sprogfredens sak når Fredrik Norman samme dag hevder at 83% av elevene er mot tvungen sidemålsstil.
 16. Det var så velsignet lite byråkrati, sier han, som idag sitter på toppen av et byråkrati Men effektiviteten må ha vært stor, større enn man i dag kan tenke seg mulig.
 17. Dette er en dag jeg aldri kommer til å glemme, sa hun.
 18. Dette hadde jeg aldri trodd, jublet Dag Skår efter at han hadde fått anvist 97 poeng mot Berit Wigemyrs 96 i omskytingen.
 19. Du skal få en Dag i mårå...
 20. Eg har bedt for deg kvar dag sidan du kom til bygda.
 21. Eg må skaffa meg ei fortid før det er for seint, sier den ene, og begge legger de i vei til fots til en dag i den byen som ingen kan forlate uten å ha fått musikk i hjertet.
 22. En dag skal jeg skrive en avhandling om de farløse barna.
 23. En historisk dag når det gjelder omsetning av Munchgrafikk, tilføyde han entusiastisk, som den norske representant for auksjonsfirmaet Kornfeld.
 24. Er det virkelig mulig å holde frie valg i Nicaragua ? spør Aftenposten i en lederartikkel forleden dag.
 25. Filmspeilet går i reprise tirsdag 17. april på kanal 4 kl. 21.00 og Sverige 1 kl. 17.15 samme dag.
 26. Fint vær i dag, som Shelley sier for nå å sette det på spissen.
 27. For mens Samuel ofret brennofferet, og filisterne rykket frem til strid mor Israel, da sendte herren samme dag et sterkt tordenvær over filisterne og forferdet dem, så de ble slått av Israel.
 28. For norske langrennsjenter anno 1984 kan nok det også være spiselig kost, men Dag Kaas elever nyder annet medbragt.
 29. Formannen i Østfold Arbeiderparti, Gunnar Skaug, sa at oppfatningen innenfor Arbeiderpartiet er at man bør gå inn for en utvidelse av åpningstidene til kl. 21 på vanlige ukedager hver dag og til kl. 14 på lørdager.
Results found in Swedish dictionary
swedag
engkalender [n]: day
period [n]: day, daytime
norkalender [n]: dag
spakalender [n]: día [m]
period [n]: día [m], jornada [f]
Derived terms:ådagalägga, adagio, alldaglig, allmän helgdag, annandag jul, arbetarnas dag, arbetsdag, årsdag, askonsdag, äta middag, avlöningsdag, bandage, barndaghem, bjuda på middag, dag D, dag och natt, dagas, dagbok, dagboksförfattare, dagboksförfattarinna, dagdrivare, dagdröm, dagdrömma, dagdrömmare, dagdrömmeri, dagens rätt, dagg, daggdroppe, daggig, daggmask, daggört, daggstänka, dagjämning, dagjämning-, daglig, daglig rutin, daglig uppgift, dagligen, dagligt jobb, dagligt tal, dagning, dagordning, dags-, dagskift, dagslända, dagsljus, dagsresa, dagstur, debattdag, denna eftermiddag, [Show less / more]
Wiki:Dagen är den ljusa delen av dygnet, det vill säga tidsperioden mellan solens uppgång och nedgång, motsatsen till natt. Dagens längd är mycket varierande - från noll till ett halvt år - beroende på årstid och vilken latitud man befinner sig på. Denna längsta ljusa tidsperiod på ett (drygt) halvår, som man kan uppleva på Nord- och Sydpolen, kallas en polardag.
Similar words:
engdab
engdad
engdam
engday
norda
nordal
nordam
Your last searches:
 1. dagLast searches

# NAL Term
1 Flag stammer
2 Flag not meet one's expectations
3 Flag debase
4 Flag svare på
5 Flag grismamma
6 Flag valle
7 Flag lappeteppe
8 Flag pasa
9 Flag fäktare
10 Flag slynge seg fra
11 Flag collage
12 Flag eker
13 Flag passe sammen
14 Flag ursinnig
15 Flag hate
16 Flag salighet
17 Flag lezna
18 Flag hauling

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8209 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2325 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6653 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2133 - seconds.

mobiltelefon