logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for dannet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nordannet
enggeneral [?]: formed
spageneral [?]: formado
swegeneral [?]: bildas
Synonyms:beleven, chevalersk, distingvert, forekommende, galant, høflig, høvisk, kultivert, monden, nobel, oppmerksom, polert, ridderlig, salongfähig, selskapsvant, slepen, sofistikert, taktfull, urban, veloppdragen, verdensvant
Derived terms:utdannet, misdannet, uutdannet, udannet, universitetsutdannet, fagutdannet
Example:
 1. Aksjonsgruppa mot voldtekt er dannet efter en ide fra italiensk kvinnebevegelse.
 2. Bølgeradaren har vært utviklet gjennom Norges TekniskNaturvitenskapelig Forskningsråds program for miljøovervåkingsteknikk, og utvikling og utprøving har vært finansiert av NTNF, Statoil, Industrifondet og Askerfirmaet Informasjonskontroll A / S. Miros er nå dannet som et datterselskap av Informasjonskontroll og firmaet har ialt åtte ansatte.
 3. Comedy of manners og Restoration Comedy speiler tidsaldre så opphengt i regler for dannet oppførsel og skikk og bruk, at de til og med frembragte reglement for veloppdragent regelbrudd.
 4. Den holder jeg for en dannet mann som forstår sin dont vel, holder seg til sin bygds skikk og til Guds ord.
 5. En dannet mann og en udannet kvinne kunne ikke leve lykkelig sammen, ble det hevdet.
 6. Esrangesenteret, og i 1982 ble Rymdbolagets datterselskap Satelittbild AB dannet.
 7. Folk møtte opp og dannet tørste køer med bøtter og spann.
 8. Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet ble f.eks. dannet i 1915, under første verdenskrig og er fortsatt sterkt levedyktig.
 9. Ja til arbeid ble dannet efter initiativ fra 13 skipsverft på Vestlandet, og demonstrasjonen i Oslo fikk stor oppslutning fra mange klubber.
 10. Leger mot atomkrig, Lærere for fred, har psykologer dannet sin egen fredsgruppe.
 11. Men det er ikke hennes bruk av invektiver jeg synes slettest om, derimot dette med MUNNKURV :.... at Aftenposten la vekt på å være en dannet avis....
 12. Videre tar Kagge for seg de katolske prester og andre ubevisst påvirkede og han spør så Mehren om han tror... at denne siste protestbølgen er dannet på noen form for individuelt grunnlag - at det ikke er en temmelig sterk østavind som har utløst den ?.
 13. A / S JUS - dengang ble dannet efter flere års forarbeide blant de involverte kommunene.
 14. Bios ble opprinnelig dannet av 350 interessenter på ideell basis for 34 år siden.
 15. Det vi nå vil undersøke, er om det har dannet seg et mønster for kokainimporten med bestemte leveranseruter, og hvilke mennesker som er engasjert i smugling og omsetning.
 16. En annen og meget viktig sak er å få styrket interessorganisasjoner for synshemmede i land som har dannet slike, og å etablere organisasjoner i nye.
 17. Enhver dannet Kristianenser over 30 vil levende kunne erindre den tid, da de bildende kunstnere indskrænkede sig til at give enkelte gjæsteroller i Kristiania, sier Jæger.
 18. Er det nå så vanskelig å se da, spør de utfordrende, de kommer selv fra landlige Wisconsin hvor de for 14 år siden traff en viss Jim Abrahams som de dannet Kentucky Fried Theater med.
 19. Et nytt og gledelig fremstøt er at voksne utviklingshemmede har dannet sin egen forening på instituttet, sier Barua.
 20. Gjennom våre analyser vil vi kunne si om gassen er bakterielt dannet, om den kommer fra bergarter med organisk materiale eller fra Jordens indre.
 21. Har det vært lettere å dra i gang en ny bedrift i 1980årene enn i slutten av 1960årene, da Norsk Data ble dannet, eller i midten av 1970årene, da Mycron ble etablert ?
 22. Hvorfor var Akershus Arbeiderpresse så interessert i å få samlet kontrollen over både kabler og sendinger hos de samme personer da datterselskapene ble dannet for to år siden ?
 23. I Afrika har vi dannet et regionalt idrettsforbund, ASC, hvor alle de nasjonale idrettsforbundene er medlemmer.
 24. I prinsippet måtte det være riktig at det ikke ble dannet overskudd på disse ordninger utover det som er forsikringsteknisk nødvendig, fremholder direktør Fredrik Evang i Industriforbundets Servicekontor i brevet til livsforsikringsselskapene.
 25. Ikke minst avspeiler dette en massiv folkevalgt vilje til å gjøre det som står i menneskelig makt når det gjelder sikring av liv og helse i oljevirksomheten, sa Mauritzen, som mente at Kiellandkatastrofen dannet et skille i vår unge oljealder.
 26. Jeg måtte foreta et valg, og da Trønderhopp ble dannet, var valget i grunnen ikke så vanskelig.
 27. Lund og Slaatto har dannet skole, heter det i en svensk avis.
 28. Malaysia arbeider for at alle forsyningsskip på egen sokkel skal være på nasjonale hender, eller eies av et lokalt selskap dannet i samarbeide med utenlandske interesser.
 29. Navnet CHAMEC er dannet av forbokstavene til alle som deltar minus en, forteller Erling Solland - også kjent under navnet Max Erlingso, og Hilde Vollstad på besøk i redaksjonen.
 30. Selskapet er dannet som en naturlig videreføring av et eksisterende samarbeide vedrørende utviklingen av stålplattformen, Tripod Tower Platform, TTPalternativet for Trollfeltet, sier visedirektør Per Gustav Lindeberg i Aker til NTB.
Similar words:
nordanne
engdancer
engdaunt
engdanger
nordanke
engdamned
nordagne
Your last searches:
 1. dannetLast searches

# NAL Term
1 Flag nevermore
2 Flag dumheter
3 Flag problemfylt
4 Flag arbetsbetyg
5 Flag systers sonson
6 Flag arteria cortada
7 Flag agradablemente
8 Flag hagelkorn
9 Flag girante
10 Flag vild
11 Flag sugarcane
12 Flag ambulatory
13 Flag pigment
14 Flag arbetslöshets-
15 Flag utfrågning
16 Flag ranka
17 Flag lenguaje literario
18 Flag vehemencia

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 535 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3080 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 723 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1386 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4266 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5145 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5425 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4536 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5122 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9097 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1654 - seconds.

mobiltelefon