logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for definitiv:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordefinitiv
engforklaring [a]: definite, clear-cut, precise, well-defined, explicit, clear, clean-cut
argument [a]: peremptory
linguistics [a]: definite
law [a]: peremptory [formal], definitive
konkret [a]: concrete, definite
spaforklaring [a]: explícito, inequívoco, preciso, exacto, claro
argument [a]: perentorio
linguistics [a]: definido
law [a]: perentorio
konkret [a]: concreto, definido
sweforklaring [a]: definitiv
Synonyms:absolutt, avgjort, bestemt, betingelsesløs, deterministisk, endelig, faktisk, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget, ugjenkallelig
Derived terms:definitivt, definitive
Example:
 1. Jeg har bestemt meg for å legge opp og den avgjørelsen er definitiv.
 2. Det er ennå ikke tatt definitiv avgjørelse til om Staten skal selge, sier Selmer.
 3. Men glem for all del at ikke alvoret starter før om en uke, sa Foulkes efter en kamp som ga en definitiv bekreftelse på at den nye LSKtrioen Opseth, Vaadal og Forsnes vil bli solide forsterkninger.
 4. Vi har ikke fått noen definitiv beskjed, men har helt klart inntrykk av at Xerox nå sier opp Gretes kontrakt.
 5. Avgjørelsen er definitiv, het det på en pressekonferanse i Moskva igår.
 6. Begge avviste bestemt den begrunnelse Honecker gav for avlysningen, men gav samtidig uttrykk for at det ikke er grunn til å regne med at det er tale om en utsettelse og ikke en definitiv avlysning.
 7. Beskjeden betyr imidlertid ikke at avgjørelse om nedleggelse er definitiv, men det er knapt noen av de ansatte som tror at det fremsatte forslag blir omgjort.
 8. Denne fredsplanen, som en motvekt mot den som foreskrives av dem som fremdeles tror på et hensynsløst militært eventyr hvor alle uvegerlig vil ende som tapere, er egnet til å vise alle land i regionen, iberegnet USA, den eneste veien til seier : en definitiv fredelig ordning, som kan garantere sikkerheten i et så følsomt område.
 9. Denne gangen skal beslutningen være definitiv, melder avisen.
 10. Dermed forsvant turiststempelet og norsk hockey fikk en definitiv bekreftelse på at den har noe å gjøre i selskap med de store.
 11. Det arbeides også med en metode for definitiv lagring.
 12. Det er forøvrig bare Marit Myrmæl som har gitt landslagsledelsen en definitiv beskjed om at hun vil trappe ned.
 13. Fjell våknet imidlertid fra dvalen på stillingen 43, og Terje Hansen satte en definitiv stopp for det hele da han i to rake sett, 2111, 219, satte veteranen Knut Håvåg på plass.
 14. Fossum vil efter all sannsynlighet vinne Aavdelingen på lørdag ; ett poeng borte mot Ski er nok, mens det i Cavdelingen ikke vil falle noen definitiv avgjørelse før Frigg og Bøler møtes i aller siste serierunde 6. oktober.
 15. Fotballforbundet har ennå ikke kommet frem til en definitiv landskampliste for inneværende sesong.
 16. Hverken Grete eller Ingrid har ennå lagt opp noen definitiv konkurranseplan for neste sesong.
 17. I klartekst betyr dette at en definitiv fredsslutning - dvs. en fredsavtale - med Tyskland er en forutsetning for definitive grenseavtaler.
 18. I mellomtiden har polakkene fått definitiv beskjed om at den lenge bebudede, og omstridte, prisforhøyelse for matvarer vil tre i kraft 31. januar.
 19. Ifølge informerte kilder fikk ikke Stray her noen definitiv følelse av at britene var innstilt på å si nei til den norske gassen.
 20. Ikke alle vil akseptere hjernedød som definitiv død.
 21. Jeg har bestemt meg for å legge opp, og den avgjørelsen er definitiv, ingen kan få meg til å ombestemme meg, sier ishockeylandslagets kaptein, Geir Myhre.
 22. Noen definitiv avgjørelse har han imidlertid ikke tatt, men legger heller ikke skjul på at han er mest innstilt på å trappe ned.
 23. Noen definitiv avklaring forelå imidlertid ikke, men faren for brudd syntes ikke lenger å være overhengende sent mandag kveld.
 24. Noen definitiv reaksjon på miraklet i Medjugorje har den lokale fransiskanerordenen heller ikke fått fra den katolske kirkeledelsen.
 25. President i organisasjonskomiteen, Peter Uberroth, sier riktig nok at den sovjetiske beslutning ikke er definitiv.
 26. Som en del av Danmark må Færøyene ha rett til å kreve at det må settes en definitiv stopper for den utilslørte sovjetiske spionasjevirksomhet som er kommet i fokus efter at norske myndigheter kun er på det innledende stadium vedrørende avsløringen av den sovjetiske spionasje virksomhet, ikke bare i Norge, men uten tvil i hele det nordatlantiske rom, sier færøyingene.
 27. Örjan må gi Stjernenledelsen definitiv beskjed i løpet av en uke.
 28. Ennå er ingen definitiv kamp satt opp.
 29. FIFA vil ikke ta noen definitiv avgjørelse før man vet mer im situasjonen i Mexico.
 30. For få antall uker siden ga Norge definitiv beskjed om at vi skal være med.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engdefinitive
nordefinitiv
nordefinitive
swedefinitivt
engdefinite
engdefinition
nordefinitivt
Your last searches:
 1. definitivLast searches

# NAL Term
1 Flag glutinoso
2 Flag fasonstickad
3 Flag airlift
4 Flag samordne
5 Flag sinke
6 Flag klorering
7 Flag federate
8 Flag eufemismo
9 Flag hacer tormenta
10 Flag avgasa
11 Flag utdanne seg til
12 Flag så många
13 Flag drivved
14 Flag vekselfrist
15 Flag manlig dansare
16 Flag gå feil
17 Flag fascinar
18 Flag astride

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 283 0 2022-10-17 23:14:50
röja 929 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7321 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5391 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6211 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6701 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1144 - seconds.

mobiltelefon