logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for definitive:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engdefinitive
nordecision [a]: avgjort, sluttgyldig, ugjenkallelig
law [a]: sluttgyldig, definitiv
critical [a]: kritisk, avgjørende, prøvende
spadecision [a]: definitivo, irrevocable
law [a]: perentorio
critical [a]: crítico, crucial, decisivo
swedecision [a]: avgjord, slutgiltig, oåterkallelig
law [a]: slutgiltig, definitiv
critical [a]: kritisk, avgörande, prövande
Synonyms:
 1. [adj]: unequivocal, explicit [st], expressed [st]
 2. [adj]: authoritative, classical, standard [st]
 3. [adj]: determinate, conclusive [st]
Derived terms:definitively, definitive host
Example:
 1. We are moving toward a dictatorship of relativism which does not recognize anything as definitive and has as its highest value ones own ego and ones own desires.
 2. The results were not definitive, but Im sure the DNAs a match.
 3. The definitive treatise was written by someone with no formal education in the subject.
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nordefinitive
enggeneral [?]: assumed things
spageneral [?]: definitiva
swegeneral [?]: slutgiltig
Synonyms:avgjørende, avsluttende, etternølende, ferskeste, mest moderne, nyeste, oppdaterte, oppgraderte, seneste, siste
Example:
 1. Da kom den definitive beskjed om at huset måtte rømmes innen 1. april.
 2. Dada og senere surrealismen oppsto eksempelvis som en desperat reaksjon på positivismens og fremskrittstroens definitive sammenbrudd i og efter første verdenskrig.
 3. Den definitive godkjennelse og registrering av stiftelsen gjenstår riktignok ennå, men på kirkelig hold regner man med at den kan begynne sitt arbeide innen utgangen av året.
 4. Det er fristende å se en symbolikk i det at Finn Halvorsen var nede for telling, et hardt influensaangrep hadde tvunget ham til sengs, da han fikk den definitive beskjeden om at styret i Norges Skøyteforbund ville innstille på ham som landslagstrener Arne Liers efterfølger.
 5. Efter at han kom med i 1971, fikk Yes sitt definitive gjennombrudd med albumet Fragile, og han spilte på de fire neste LPene.
 6. Endringen i studentenes studiepreferanser er ikke minst et uttrykk for at distriktshøyskolestudiene nå har fått sitt definitive gjennombrudd på arbeidsmarkedet.
 7. Hadde derfor innstilt meg på full fart her i Nordbygda for å markere meg med tanke på internasjonal start, kanskje alt før jul, sa søndagens store overraskelse på jentesiden, Lommedalens Lene Hestdal, som kanskje står foran sitt definitive gjennombrudd.
 8. HÅKON HOFF, en 17 åring som har fått sitt definitive gjennombrudd denne sesongen.
 9. I klartekst betyr dette at en definitiv fredsslutning - dvs. en fredsavtale - med Tyskland er en forutsetning for definitive grenseavtaler.
 10. I natt hadde han sitt definitive gjennombrudd som fjernsynskommentator.
 11. ICAN synes nå å ha fått det definitive gjennombrudd i DAK / DAPmarkedet og det stilles store forventninger til selskapet.
 12. Ifølge Trybuna Ludu var regjeringen Kohl ikke villig til å føre en dialog på grunnlag av full respekt for DDRs suverenitet og den definitive anerkjennelse av de eksisterende grenser i Europa.
 13. Lasse kom med i Sambandet rett før Åge fikk sitt definitive gjennombrudd som soloartist med LPen Ramp.
 14. Lenge har det vært spådd at vi går den store, definitive kinoog filmdød imøte.
 15. Lørdag kommer altså den definitive avgjørelsen.
 16. Men vi har lært oss at kommunale skuldertrekninger ikke må tas som definitive nei, sier Bjørg Månum Andersson.
 17. Pluss at den rommer Anthony Hopkins definitive filmgjennombrudd, en stor britisk aktørs forfriskende omgang med en istykkerspilt skikkelse.
 18. Pluss at den rommer Anthony Hopkins definitive filmgjennombrudd, en stor britisk aktørs omgang med en istykkerspilt skikkelse.
 19. Rent medisinsk kan Mozarts sykdom og død meget vel forklares som forårsaket av en progressiv, grav thyreotoksikose med hjertesvikt som den definitive dødsårsak.
 20. Sannsynligvis er det mer definitive avgjørelser som tas.
 21. Øltønner, møbler, beslag og vinduer er reddet unna kulens definitive ødeleggelser.
 22. Det er fortsatt forskjellig tolkning av det avtaleutkast partene strides om, og som ikke er ment som den definitive løsning for fremtidig programvareproduksjon for skolen.
 23. Flytting av Elisenberg skole til Hartvig Nissen skole betyr den definitive slutt på en undervisning som er unik i norsk og nordisk sammenheng, heter det i en uttalelse fra elever og ansatte på Hartvig Nissen skole.
 24. Bare den kan gi oss full visshet, føre oss frem til definitive sannheter, gyldige overalt og til alle tider.
 25. Den alt omfattende ydmykelse av menneskene blir utgitt for å være deres definitive befrielse.
 26. Det kom i 1936 gjennom Oxfordbevegelsen, som ga ham hans definitive kristne gjennombrudd, og som han de nærmeste årene viet det meste av sin innsats som skribent.
 27. Det vil være det definitive brudd med den sikkerhetspolitiske hovedlinje som Arbeiderpartiet og Høyre tidligere stod sammen om.
 28. Efter de kategoriske uttalelser som formann Pellfoch kom med om finaleheltens definitive slutt i klubben, er han sakens taper.
 29. Forbundsrepublikken ser det tvert om som en oppgave å bevare de fire seiersmakters rettigheter, dels for å sikre Berlin, dels for å unngå Tysklands definitive deling.
 30. FØLGELIG ; først og fremst fra Siitonenschritt, via den svenske turrennspesialisten Ola Hassis og amerikaneren Bill Koch med rubbede ski, fikk skøytetak og ski uten festesmurning sitt definitive gjennombrudd under årets VM i Seefeld.
Similar words:
swedefinitiv
nordefinitiv
swedefinitivt
engdefinitively
nordefinitivt
swedefinition
engdefinite
Your last searches:
 1. definitiveLast searches

# NAL Term
1 Flag kone
2 Flag cinabrio
3 Flag betalkort
4 Flag atar en manojo
5 Flag tidpunkt
6 Flag rabbla upp
7 Flag diarrea
8 Flag calamorrada
9 Flag ångestfylld
10 Flag styrelseledamot
11 Flag duppe
12 Flag gaceta
13 Flag ver
14 Flag främja
15 Flag anspela
16 Flag orchard
17 Flag försäkrad
18 Flag cast

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 515 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1429 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6411 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1452 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2105 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4983 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5830 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6263 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5275 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5799 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.0813 - seconds.

mobiltelefon