logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for deklarasjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordeklarasjon
enggeneral [n]: declaration, proclamation
spageneral [n]: declaración [f], proclamación [f]
swegeneral [n]: deklaration
Synonyms:
 1. akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjon
 2. annonse, avertissement, bekjentgjørelse, edikt, informasjon, kommunike, lansering, lysing, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, propaganda, publisering, reklame, rundskriv, sirkulære
Example:
 1. Vi har ikke lyst til at andre matvarer skal mistenkeliggjøres, og ønsker derfor ikke å godta negativ deklarasjon.
 2. Vi vil selvsagt gjerne at flere land, deriblant Storbritannia, slutter seg til vår deklarasjon fra møtet.
 3. All deklarasjon av næringsmidler eller kosttilskudd i retning av at de kan lindre, forebygge eller virke helbredende - er også vedvarende forbudt her i landet, hvor kostterapi i sykebehandlingen forøvrig ennå er et meget ukjent begrep.
 4. Blant annet foreslår de at IOC oppretter nære forbindelser til UNESCO og FN, og at FN anmodes om å vedta en deklarasjon hvor regjeringene får anledning til å støtte målene og prinsippene for den olympiske bevegelse og de olympiske leker, og til å bekrefte sin vilje til å støtte IOC og de nasjonale komiteer med å utbre de edle olympiske ideer.
 5. Det blir foreslått at negativ deklarasjon ikke skal brukes.
 6. I en deklarasjon fra konferansen heter det blant annet at det trengs mer penger til å utvikle nye prevensjonsmetoder og for å bedre sikkerheten ved de metoder som allerede er i bruk.
 7. Platen har blitt det tittelen indikerer, en deklarasjon av hvor gruppen står.
 8. Den fastslår at ILOs deklarasjon om likestilling fra 1975 fortsatt er gyldig.
 9. Firmaer som ikke har overholdt pålegget om å sende en detaljert deklarasjon til Produktregisteret over produkter som inneholder giftige og kreftfremkallende stoffer, vil bli politianmeldt.
 10. Til hvalper skal det være angitt at det er hvalpefor, og deklarasjon bør være angitt på pakningen.
Similar words:
nordeklarasjon
nordeklamasjon
nordekorasjon
swedeklaration
engdeclaration
nordeklinasjon
swedeklamation
Your last searches:
 1. deklarasjonLast searches

# NAL Term
1 Flag chunk
2 Flag speak very well of
3 Flag flygande
4 Flag gnomo
5 Flag morna
6 Flag ejercitación
7 Flag rultig
8 Flag ambientalismo
9 Flag grada
10 Flag criterio
11 Flag fullpakket
12 Flag radiante
13 Flag brudtärna
14 Flag pasar como un rayo
15 Flag ankle
16 Flag ulliga moln
17 Flag consecuentemente
18 Flag gambit

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1188 - seconds.

mobiltelefon