logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for del:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordel
enggeneral [n]: part, portion, piece, proportion
mekanisk [n]: part
formål [n]: section
komponent [n]: component, part, element
spageneral [n]: parte [f], porción [f], pedazo [m], proporción [f], parte [f]
mekanisk [n]: pieza [f]
formål [n]: sección [f]
komponent [n]: componente [m], pieza [f], parte [f], elemento [m]
swegeneral [n]: del
Synonyms:
 1. andel, bit, dose, fragment, komponent, kvanta, lapp, mengde, part, rasjon, stubb, stump, stykke
 2. avsnitt, kapittel, paragraf, punkt, segment
Derived terms:adel, edel, edelhet, edelmetall, edelmot, edelost, adelskvinne, adelsmann, edelstein, eiendeler, aldeles, andel, andeler, andelsfeste, andelsleilighet, åndelig, endelig, åndelighet, endeløs, endeløst, anholdelse, anmeldelse, anmeldt deltager, særdeles, antiknakkmiddel, antiseptisk middel, jobbe som modell, årlig hendelse, avstedkomme stor oppstandelse, åttendedelsnote, åttendedels engelsk mil, avdeling, avdeling av High Court, avdelings-, avdelingsleder, avføringsmiddel, fratredelses papir, avskrekkingsmiddel, soppdrepingsmiddel, bakdel, bakteriedrepende middel, fødeavdeling, BB-avdeling, bedøvelsesmiddel, bedrive handel, begravelseshøytidelighet, behandling med beroligende middel, bestanddel, betale i delposter, betydelse, [Show less / more]
Example:
 1. Aldri før har den offentlige sektor brukt så stor del av den samlede produksjon i landet.
 2. Anne Jahren har en del å lære teknisk.
 3. Arbeiderpartiet vil for sin del ikke møte skattedebatten med fastlåste standpunkter, men vi er villige til å drøfte med andre partier mulige løsninger, for å samle bredere politisk basis for helt nødvendige endringer.
 4. Astronomiens primas i Norge, ble Rosseland kalt i omtalen som ble ham til del av instituttets dosent Øystein Elgarøy i forbindelse med 90års feiringen 31. mars iår.
 5. At en del foresatte til barn med barnehaveplass har varslet betalingsboikott og unnlater å betale sin gjeld til Oslo kommune, kan medføre en reduksjon av barnehavetilbudet i byen.
 6. BRUDD betrakter seg selv som en del av byfornyelsen på Grünerløkken.
 7. Barndom er et mesterverk, og fortjente all den oppmerksomhet som ble den til del da den kom ut i Frankrike.
 8. Begrunnelsen for forfatternes vide fortolkning er at samfunnet for en stor del idag har overtatt storfamiliens funksjoner.
 9. Bei Dou er ventet til Hongkong søndag eller mandag, og fartøyet skal få ombord en del utstyr og males før det blir overlevert i Tsingtao i NordKina.
 10. Big Pine II vil nå et nytt høydepunkt senere i måneden i et øvelsesangrep av fallskjermjegere i en nordøstlige del av Honduras, nær grensen til Nicaragua.
 11. Bistandsadministrasjon må sees som en nødvendig del av bistanden selv, fremholder Regjeringen.
 12. Burene langs Ringveien, ni ialt, er satt opp som en del av et forskningsprosjekt i regi av Norsk institutt for luftforskning, landbrukshøyskolen på Ås og Veidirektoratet.
 13. Byantikvaren er tilfreds med Eiendomssanerings nybygg på Kampen lyder en del av billedteksten til en artikkel under overskriften Nygammelt på Kampen, i Aftenposten fredag den 24. august.
 14. Chemical Rubi er nå holdt tilbake i Nigeria i nesten fem måneder fordi en del av lasten har vært forurenset matolje.
 15. De afrikanske land vet at det er selve raseundertrykkerregimets eksistens i SydAfrika som er hovedårsaken til spenningen på den sydlige del, skriver avisen.
 16. Den blå femmeren, eller Bottafemmeren, har vunnet sin del av kampene mot Tsjekkoslovakia og USA 21 og 31.
 17. Den dagen da håret brakk søker å demaskere alle avskygninger av den omfattende prostitusjon og pornografi som er en del av vår virkelighet.
 18. Den slags lønnssammenligninger som man her står overfor, hefter det alltid en god del skjønn og usikkerhet ved.
 19. Denne del av innstillingen kan dermed ikke gå ut på en evig ørkenvandring i organisasjoner og byråkrati.
 20. Dere må for all del ikke nøle, men slå til med en gang.
 21. Det er ingen vakker dør, funksjonelt er den nærmest et misgrep : med sin skaphvelvs tyngde er den et ork å forsere, men døren er blitt en del av tradisjonen, og står der som en kontinuerlig påminnelse om at veien til litteraturens gleder ikke skal være lett hverken for dikter eller for leser.
 22. Det innbærer at vi fremdeles står svakt industrielt rustet når det er snakk om å ta vår del i nye og gamle markeder.
 23. Det kan ikke overraske noen at vi føler oss snytt, når vilkårene ikke oppfylles og kommunene blir sittende igjen med en vesentlig større del av regningen enn forutsatt.
 24. Dette er en del av den realitet denne artikkel handler om.
 25. Dynastiet avspeiler kanskje ikke den jevne amerikaners hverdag, men den omstridte serien er en del av den amerikanske virkelighet.
 26. En del av den vestlige intelligentsiaen advarer mot samfunnesmessig engasjement som en form for politikk.
 27. En midtsommernattsdrøm, Shakespeares florlette kjærlighetskomedie med mørke undertoner, ble skrevet innenfor den elisabethanske del av hans produksjon, i tiåret som avsluttet 1500tallet.
 28. En overveiende del av det som blir forsøkt sagt, fremtrer pinlig overtydelig.
 29. For at vi skal fortsette å ta del i familien Carringtons konfliktfylte samliv, begrunner han sin søknad.
 30. For det tredje er det et spørsmål om å forme beslutningssituasjonen i krise og krig, sier Holst, og gir til beste en del refleksjoner omkring dette som virkelig hadde vært oppsiktsvekkende om ikke noen hvis, såfremt, ifall mesterlig var lagt inn som retrettmuligheter.
Results found in Swedish dictionary
swedel
enggeneral [n]: part, portion, piece, proportion
mekanisk [n]: part
föremål [n]: section
komponent [n]: component, part, element
norgeneral [n]: del
spageneral [n]: parte [f], porción [f], pedazo [m], proporción [f], parte [f]
mekanisk [n]: pieza [f]
föremål [n]: sección [f]
komponent [n]: componente [m], pieza [f], parte [f], elemento [m]
Synonyms:
 1. aktie, kvot, procent, part, bit
 2. sektion, sträcka, fraktion, snäpp, stycke, beståndsdel, stump, lott, snutt, fragment, andel
 3. del av, grupp
Derived terms:adel, ädel, ädelhet, ädelmetall, ädelmod, ädelost, adelskvinna, adelsman, ädelsten, ägodelar, alldeles, alldeles lamslagen, alldeles stilla, andel, andelar, andelsfastighet, andelslägenhet, anförtrodda medel, anmäld deltagare, antiknackmedel, antiseptiskt medel, arbeta som modell, åstadkomma stor uppståndelse, åttondedelsnot, åttondels engelsk mil, av underordnad betydelse, avdelning, avdelning av High Court, avdelnings-, avdelningschef, avföringsmedel, avskräckningsmedel, avsvampningsmedel, bakdel, bakteriedödande medel, barnsbördsavdelning, BB-avdelning, bedövningsmedel, bedriva handel, behandling med lugnande medel, beståndsdel, betala i delposter, betydelse, betydelsefull, betydelselös, betyga sitt deltagande, bindel, blekmedel, del, bokhandel, [Show less / more]
Anagrams:eld, led
Similar words:
engdeal
engdelf
engdeli
nordeg
nordele
nordelt
norden
Your last searches:
 1. delLast searches

# NAL Term
1 Flag verdadero
2 Flag storma
3 Flag broncear
4 Flag unexpectedly
5 Flag bla
6 Flag hjørnestein
7 Flag jentetiss
8 Flag strama
9 Flag vimpel
10 Flag mahogni
11 Flag disgorge
12 Flag på tomannshånd
13 Flag drive ned
14 Flag steinbitt
15 Flag tjack
16 Flag promenadevei
17 Flag smarthet
18 Flag hateful

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 899 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1022 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1670 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2983 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8977 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2657 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3251 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6173 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6983 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7564 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1496 - seconds.

mobiltelefon