logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for dele:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordele
enggeneral [v]: share
del [v]: split, divide, share
klassifikasjon [v]: divide
konkurranse [v]: tie for
spageneral [v]: compartir
del [v]: dividir, compartir
klassifikasjon [v]: dividir, repartir
konkurranse [v]: salir empatados por, empatar por
swegeneral [v]: dela
Synonyms:avgrense, desentralisere, differensiere, distribuere, dividere, fordele, fraksjonere, inndele, kløyve, løsrive, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), skjelne, sondre, spalte, splitte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utdele, utlodde
Derived terms:eiendeler, aldeles, andeler, særdeles, dele inn i underavdelinger, dele likt, dele rom, dele seg, dele opp, dele opp i doser, dele ut, delegat, delegasjon, delegere, fordele, ødelegge, ødelegge seg selv, ødeleggende, som kan ødelegges, ødeleggelse, fremdeles, holde på å ødelegge noe, i like deler, i sideleie, i særdeleshet, i to deler, inndele, inndele i soner, ingen av delene, indre kjønsdeler, lett å ødelegge, løseiendeler, meddele, meddelelse, meddelelse om det motsatte, udelelig, deleggelig, omfordele, på brøkdelen av et sekund, passiv deleier, passiv deleierske, personlige eiendeler, pressemeddelende, sage i to deler, selvødeleggende, selvødelegging, skikkelig ødeleggelse, som lett kan meddeles, sunddele, sunddeles[Show less / more]
Anagrams:edel, lede, elde
Wiki:Dele er et eldre norsk uttrykk for skille, delelinje, demarkasjonslinje, grensemerke. Delet var viktig for å skille mellom «mitt» og «ditt», og mellom nabobygder. Der en ikke kunne bruke karakteristiske landemerker, var det vanlig med steinsetting.
Example:
 1. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.
 2. Det er helt klart ikke i arbejderbevægelsens interesse at dele tilskud ud til alle og enhver og til hvad som helst.
 3. Dette beskjedne og fromme ønske kan vi alle dele.
 4. Erfaringer er det nok mulig å dele, men ikke gullmedaljer.
 5. Jumboplassen må nå bistandsminister Reidun Brusletten dele med fiskeriminister Thor Listau, som under en tredjedel av befolkningen mener gjør en brukbar figur i Regjeringen.
 6. La meg si oppriktig at når det sovjetiske folk hjelper Vietnam med å utvikle økonomien, så må det dele med dere ressurser det selv behøver.
 7. Oslo Arbeiderparti har ingen gaver å dele ut, skriver Oslo Høyres formann, Per DitlefSimonsen i en kommentar til Oslo Arbeiderpartis opplegg for å få byen ut av uføret.
 8. Den kubanske kjempen Alberto Juantorena avsluttet sin glitrende karriere ved å dele 1. plassen på 800 meter da Vennskap 1984lekene for menn ble avsluttet i Moskva i helgen.
 9. Alminnelig forretningsmessig praksis tilsier at Staten er med å betale utgiftene når Staten skal være med å dele inntektene.
 10. Alt ser ut til å fungere meget bra i båten, som er i samme posisjon som Alf og Frank var da de ble mestre i 1976, mener trener Fiskerstrand, som likevel ikke vil dele ut noen gullmedalje på forhånd.
 11. Bør ikke privilegerte barnehavebarn dele plassen sin med andre barn som ellers ikke kommer inn i barnehaver ?
 12. Derfor behøver vi ikke å dele suksessen med noen, sa han, og mente antagelig at regjeringen ikke skylder kirken noen innrømmelser.
 13. Derfor vil vi denne uken sette i gang en aksjon med å dele ut ELEV 84 utenfor flere av de ungdomsskolene hvor rektor har sagt nei.
 14. Det Nye og Janco skal dele kostnadene likt, og det er ikke meningen at dette skal være et reklameprogram for Det Nye.
 15. Det er ikke så mange former for erkjentligheter vi kan dele ut i forsvaret, men for en tid tilbake ble det bestemt at Forsvarsmedaljen skulle deles ut til folk med mer enn 25 års tjeneste.
 16. Det er klart jeg har mange fordeler, som jeg efterhvert ser frem til å dele med langt flere av mine medsøstre.
 17. Det er også av den grunn utenkelig at vi så rundhåndet skulle dele ut fribilletter.
 18. Egentlig er det bare en pressemann som har fått meg til å åpne meg og bli personlig, dele tro, håp og tvil.
 19. En mulighet er å dele oppholdstiden mellom dem som har behov om morgenen og dem som kun disponerer eftermiddagstiden, foreslo Ingeborg Midttun.
 20. Et fint tiltak, jeg håper ideen er smittsom, sier likestillingsombud Eva Kolstad om den nye likestillingsprisen som Frogn kommune vil dele ut.
 21. Forslaget om å dele eierinteressene mellom universitetene, studentsamskipnaden og de ansatte vil sikre den fremtidige driften av et sterkt og uavhengig norsk fag og lærebokforlag.
 22. Foruten at vi kommer til å kjøre i 30 km / t i de aktuelle gater, kommer vi også til å dele ut diverse informasjonsmateriell til publikum.
 23. Har dere aldri problemer som profesjonelle musikere med å stå der alene på scenen og liksom dele deres kjærlighet med all verden ?
 24. Hvis en misjonær skulle føle seg kallet til å preke eller dele ut traktater inne på et tempelområde, kan han risikere å bli møtt av trusler - forståelig nok.
 25. Hvis vi må dele det med Norsk Hydro, synes vi allikevel det er greit.
 26. Hvordan ser dere på det å dele søsken ?
 27. I en toårsperiode håper vi på garanterte inntekter fra firmaet Sport Media, efter det regner vi med å dele overskuddet som aksjonærer i Sport Media, sier Høiby.
 28. Industridepartementet støtter bostyrets forslag om å dele ut til kreditorene overskuddet som egentlig skal tilfalle Staten.
 29. Jeg har sett litt på konkurrentene under trening, og har fått dele noen timer i hallen sammen med vesttyskerne.
 30. Jeg tar helt og holdent på meg hele skylden for utligningen til 22, mens jeg kan dele skylden med Hans Deunk og Jan Erik Audsen ved Vikings første mål.
Similar words:
spadebe
engdelve
nordere
swedel
swedela
nordelt
nordele-
Your last searches:
 1. dele


Dele was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) dele
Gerundio: delende
Past participle: delt
Indikative
1. Present
 • jeg
  deler
 • du
  deler
 • han
  deler
 • vi
  deler
 • dere
  deler
 • de
  deler
8. Perfect
 • jeg
  har delt
 • du
  har delt
 • han
  har delt
 • vi
  har delt
 • dere
  har delt
 • de
  har delt
2. Imperfect
 • jeg
  delte
 • du
  delte
 • han
  delte
 • vi
  delte
 • dere
  delte
 • de
  delte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde delt
 • du
  hadde delt
 • han
  hadde delt
 • vi
  hadde delt
 • dere
  hadde delt
 • de
  hadde delt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal dele
 • du
  vil/skal dele
 • han
  vil/skal dele
 • vi
  vil/skal dele
 • dere
  vil/skal dele
 • de
  vil/skal dele
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha delt
 • du
  vil/skal ha delt
 • han
  vil/skal ha delt
 • vi
  vil/skal ha delt
 • dere
  vil/skal ha delt
 • de
  vil/skal ha delt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle dele
 • du
  ville/skulle dele
 • han
  ville/skulle dele
 • vi
  ville/skulle dele
 • dere
  ville/skulle dele
 • de
  ville/skulle dele
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha delt
 • du
  ville/skulle ha delt
 • han
  ville/skulle ha delt
 • vi
  ville/skulle ha delt
 • dere
  ville/skulle ha delt
 • de
  ville/skulle ha delt
Imperative
Affirmative
 • du
  del!
 • vi
  La oss dele!
 • dere
  del!
Negative
 • du
  ikke del! (del ikke)!
 • dere
  ikke del! (del ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag horrorizar
2 Flag veloppdragen
3 Flag mañoso
4 Flag øyenlege
5 Flag rekreasjonssted
6 Flag utmerke seg
7 Flag fundersom
8 Flag håpløst eiesyk
9 Flag aguinaldo
10 Flag reminisere
11 Flag forslumming
12 Flag thyme
13 Flag vide
14 Flag eureka
15 Flag i flygande fart
16 Flag snapdragon
17 Flag ildfull
18 Flag become

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1551 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1834 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2100 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1774 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2383 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3868 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2420 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2791 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5332 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5126 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1136 - seconds.

mobiltelefon