logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for deprimerende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordeprimerende
engfølelsesmessig tilstand [a]: depressive
nedslående [a]: depressing, discouraging, disheartening, saddening, dejecting, daunting
spafølelsesmessig tilstand [a]: deprimente, depresivo
nedslående [a]: deprimente, desolador, agobiante, penoso, desalentador, desesperante
swefølelsesmessig tilstand [a]: deprimerande
Synonyms:bedrøvelig, bedrøvende, begredelig, dystert, fatal, forstemmende, gledesløst, kummerlig, leit, lugubert, melankolsk, nedslående, negativt, nostalgisk, sorgfullt, stusslig, sørgelig, sørgmodig, trist, vemodig, vond, ynkelig
Example:
 1. Deprimerende, kommenterer etnolog Åse Enerstvedt sin samling latrinalia, skriverier fra doveggene på samfunnsvitenskapelig fakultet på Blindern.
 2. Deprimerende.
 3. Det blir ofte deprimerende fordi vi aldri ser dem som blir friske.
 4. Føles det deprimerende å bli slått med over et minutt ?
 5. Vondt og deprimerende å høre noen forsvare bruken av ris i oppdragelsen...
 6. Alt fra avisreportasjer om Deprimerende å se de unges øl og sexorgier, til rapport fra en tredjeklasse som ber om at russestyrene får ordne opp med sine egne uten innblanding.
 7. Anmelderen Fenton finner at det som er deprimerende, er sentimentaliteten, symbolikken, det ibsenske som henger over det hele.
 8. Annen omgang åpnet like deprimerende som første for Norge.
 9. At en hel forsamling med dårlig skjult skadefryd synger en sang til risets pris, var en vond og deprimerende opplevelse.
 10. Av alle de dyreste emner jeg i tur og orden har beskjeftiget meg med som personalansvarlig i en stor norsk servicebedrift, er møtet med problematikken omkring lønnsstrukturen for sjefer allikevel kanskje det som har virket vanskeligst, mest fastlåst i personaladministrativ dogmatikk og mest personlig deprimerende.
 11. Både politiet og Biltilsynet betegner resultatet av bilkontrollen som deprimerende.
 12. DET deprimerende femårsminne for invasjonen i Afghanistan kan ikke unngå å prente seg inn i mange menneskers sinn nettopp nå når det ser ut til å oppstå en bedring i klimaet mellom Sovjet og Vestmaktene.
 13. Den litt deprimerende selvopptatthet som følger av dette, kan oppleves som kvalmende.
 14. Denne innstillingen er, for å si det mildt, deprimerende lesning.
 15. Dessuten skal man ikke se bort fra at klappingen som følger meg virker deprimerende på konkurrentene.
 16. Det er et deprimerende syn, ikke bare fordi historiske verdier går tapt og brukbare gjenstander ødelegges, men også fordi det finnes mennesker som har glede av å gjøre det.
 17. Det er deprimerende at vi bare kan sitte og vente og ikke gjøre noe selv.
 18. Det er deprimerende å oppleve at ens gamle foreldre må ha toalettet i et hjørne av det rommet de sover, ofte spiser og ikke minst oppholder seg.
 19. Det er en deprimerende oppdagelse for dem som står på startstreken til sitt yrkesaktive liv.
 20. Det er et trist skuespill og deprimerende for alle som er opptatt av å gjøre vårt folkestyre bedre enn idag.
 21. Det gjelder å ta igjen det tapte først, og fremfor alt gjelder det å få bukt med den deprimerende ledigheten, samt bekjempe prisstigningen.
 22. Det mest deprimerende tror jeg allikevel er når kvinner med barn velger å reise hjem til en voldelig mann.
 23. Disse ulykkelige hengir seg, som nettopp nevnt, til deprimerende lediggang.
 24. Efter deprimerende og dårlig innsats tidligere hadde jeg egentlig satt meg selv utenfor VMlaget på tre.
 25. En meget deprimerende opplevelse som uten tvil er årsak til andre samfunnsproblemer.
 26. Et besøk i Kunstnerforbundets saler i første etasje nå, er som å komme hjem efter en lang og stundom stimulerende, men også deprimerende, reise i tidens kunstliv.
 27. Fjernsynsprogrammet Apropos den 1. mars om bruk av ris i oppdragelsen var både deprimerende, oppløftende og skuffende.
 28. For han og arbeidsstokken er det stadig deprimerende å møte sjåførene på innsamlingsbilene som ofte kommer hjem med uforrettet sak.
 29. Forbløffende likhet med originalen Dorothy Stratton registreres, selv om den store forfatters barnebarn ikke strutter like sterkt som Stratton gjorde. en på flere måter deprimerende film om et tanketomt miljø.
 30. Før vi forlater den deprimerende fuglefarmen i bakgården i Diepholz, sier Hildegard at hun er overbevist om at hennes mann vil bli sluppet fri.
Similar words:
nordeprimerende
swedeprimerande
nordepraverende
nordeprimere
swedepraverande
swedeprimerad
nordeprimert
Your last searches:
 1. deprimerendeLast searches

# NAL Term
1 Flag ale
2 Flag cockscomb
3 Flag vindig
4 Flag förstaplats
5 Flag motvillighet
6 Flag máximo
7 Flag foresee
8 Flag hobbyarbete
9 Flag skarvskena
10 Flag querube
11 Flag dar coba
12 Flag spedbarn
13 Flag skär
14 Flag merpart
15 Flag affiliated
16 Flag prisma
17 Flag tips
18 Flag fredsbevarende

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2295 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6369 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1148 - seconds.

mobiltelefon