logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for det absolutte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordet absolutte
enggeneral [n]: absolute
spageneral [n]: lo absoluto
swegeneral [n]: det absoluta
Synonyms:
 1. avgjort, bestemt, betingelsesløs, definitiv, deterministisk, endelig, faktisk, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget, ugjenkallelig
 2. blivende, endeløs, evig, evigvarende, fullkomment, fullverdig, guddommelig, i Guds hender, tidløs, udødelig, uendelig, uforgjengelig, ustanselig
Derived terms:absolutt ingenting, absolutt ingen ting, absolutt ikke, absolutt laveste, absolutt nødvendig
Example:
 1. Da blir samfunnet det absolutte - menneskets endelige mål - og tar religionens plass.
 2. For Deres far var barnet med sin uskyld, sitt krav til det absolutte, selve den menneskelige idealmodell ?
 3. Vi får håpe at vi nå har nådd det absolutte lavpunkt i salg av brennevin og vin på norsk side av grensen, sier bestyrer Hermod Skevik på utsalget i Halden, til Aftenposten.
 4. Allerede på forhånd hadde reservene nådd det nivå som siden 1977 har vært regnet som det absolutte lavmål - tre milliarder dollar som tilsvarer verdien av tre måneders import.
 5. Blant annet finner vi det absolutte bunnskikt, økonomisk sett, blant aleneforeldre på overgangsstønad drøye 25 000 familier tilsammen.
 6. De må også nedkjøles til temperaturer som ligger meget nær det absolutte nullpunkt.
 7. Den enkelte viser sin selvstendighet derved at han kan forholde seg relativt til det relative og absolutt til det absolutte.
 8. Den svenske organisten Hans Fagius, som hører med til det absolutte toppskikt av skandinaviske konsertorganister, gir konsert i Slagen kirke iaften kl. 20.30.
 9. Den utsendes fra alle legemer som har temperatur over det absolutte nullpunkt.
 10. Dermed kunne de 62 detektorene i berylliumspeilets brennpunkt arbeide med en temperatur som lå bare noen få grader over det absolutte nullpunkt.
 11. Det er en eiendommelig opplevelse å møte denne dagens hete tilbedelse av den rette linjes allmakt hvor det absolutte dogme er at alle elementer skal ligge som perler på en snor.
 12. Det kan bli vanskeligere for Berliner Philharmoniker å finne en ny sjefdirigent som vil holde dem i det absolutte toppskikt, kunstnerisk og økonomisk, slik Karajan har gjort.
 13. Dette betyr ikke at andre talere glemmes, men det er en kjennsgjerining at den helt store oppmerksomhet i en slik debatt konsentreres om det absolutte toppskikt innen norsk politikk.
 14. Eliot var selv kristen ; men i Four Quartets åpner han for mange religioners veier til det absolutte.
 15. For å festne på platen i Infrared Astronomic Satellite trengs bare en temperatur på 10 grader over det absolutte nullpunkt !
 16. Før lekene fikk alle fabrikker beskjed om å redusere all form for utslipp til det absolutte minimum, og man har strukket seg langt.
 17. Før sin avreise fra Kairo tirsdag sa presidenten til de fremmøtte pressefolkene at alle de reiser vi egyptere foretar, er historiske - en halvt spøkefull hentydning til forgjengeren Anwar Sadat og hans ofte oppsiktsvekkende reiser med besøket i Jerusalem høsten 1977 som det absolutte høydepunkt.
 18. Glade navn som representerer det absolutte tungsinn i dagens rock.
 19. Hovedstaden representerer det absolutte tyngdepunkt for landets kooperative boligbygging.
 20. I brevet henvises det til at aksjonen tar sikte på selv å samle inn 250 000 kroner, men at en slik sum er det absolutte minimum av hva som er nødvendig.
 21. I følge Kierkegaard skal man forholde seg absolutt til det absolutte og relativt til det relative.
 22. I tillegg til at Marita viser en virkelighet som er fjern for det absolutte flertall, er den heller ikke noen typisk del av virkeligheten.
 23. Kveldens program var langt og variert, men Teigen og Skorgan var det absolutte høydepunkt.
 24. Med denne boken vil Tor Fretheim si noe vesentlig om det å leve sammen, om evnen til å vise og ta imot kjærlighet, om det absolutte behov vi har for kjærlighet.
 25. Men lar keiseren i Kreml ham og hans ektefelle dø, skjer det absolutte.
 26. Mens det ennå er tillatt og før vi blir sittende tilbake med det absolutte alternativ, Maridalsvannet, iler jeg til med en oppskrift på Rhinskvin, tysk type, som har sin opprinnelse fra fru Schønberg Erkens samlede kokeskrifter, under avsnittet Vinlægning.
 27. Ni konsesjonsområder for Sky Cannel ble satt som det absolutte maksimum, sa statsråden.
 28. Noe vanskeligere blir det hvis noen vil ta etisk patent på strategiske vurderinger om hvordan det absolutte onde, atomkrigen, best kan unngås.
 29. Solist er stjernefiolinisten Shlomo Mintz, som til tross for sin unge alder befinner seg i det absolutte toppskikt av verdens fiolinister.
 30. Sverige, som ikke ble regnet med til det absolutte favorittskiktet før turneringen tok til, skal møte vinneren av torsdagens semifinaleoppgjør mellom SovjetUnionen og vertslandet Canada i finalen.
Similar words:
swedet absoluta
Your last searches:
 1. det absolutteLast searches

# NAL Term
1 Flag bosom
2 Flag aladåb
3 Flag exorbitance
4 Flag du kan gjerne
5 Flag bortdöende
6 Flag taxes
7 Flag ligg
8 Flag glassfiber
9 Flag regret
10 Flag prosedyre
11 Flag convolution
12 Flag come about
13 Flag stadfestende
14 Flag buss
15 Flag gebit
16 Flag lurveleven
17 Flag kapittel
18 Flag ochre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 561 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 248 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 893 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3680 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4528 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4728 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3906 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4505 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7892 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4460 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1062 - seconds.

mobiltelefon