logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for detaljering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordetaljering
engomsorgsfullt utarbeidelse [n]: elaboration, detailed description
spaomsorgsfullt utarbeidelse [n]: elaboración [f], descripción detallada [f]
sweomsorgsfullt utarbeidelse [n]: detaljering
Example:
  1. Arkitektonisk karakteriseres 50årenes blokkområder av en nøktern byggestil med enkel detaljering og fornuftig materialbruk.
  2. Det er en fri og utvungen rytme i hans bilder, fremkommet gjennom store linjer og flater i kontrastrikt samspill med en litt tett detaljering.
  3. NVE ser liten nytte i videreføring av Samlet plan i form av ytterligere detaljering og videre oppdatering av gruppeinndelingen av vassdragene.
  4. Denne internasjonale retningen som efterhvert begynner å få fotfeste i Norge, har som mål å utvide arkitekturens register med rik detaljering og kontrastfylt rombehandling.
  5. Dimensjoner, farver og detaljering er så utsøkt avstemt at man bare setter seg ned - for å lytte.
  6. STUDENTERLUNDEN fikk sin nåværende utforming i midten av syttiårene, den senere detaljering av brostensmønster, parkmøbler, belysning osv. er tydeligvis blitt formet under den samme kyndige hånd.
  7. Selv kirkefasaden på toppen, som står som en lukket vegg, er i upusset tegl bare med sparsom detaljering rundt hovedinngangen midt på.
Results found in Swedish dictionary
swedetaljering
engomsorgsfullt utarbetande [n]: elaboration, detailed description
noromsorgsfullt utarbetande [n]: detaljering
spaomsorgsfullt utarbetande [n]: elaboración [f], descripción detallada [f]
Similar words:
swedevalvering
nordekalkering
swedetaljrik
swedetaljerad
swedetaljer
swedemolering
swedesertering
Your last searches:
  1. detaljeringLast searches

# NAL Term
1 Flag legislature
2 Flag jämsides placering
3 Flag sikte
4 Flag be tied in with
5 Flag utlopp
6 Flag förklinga
7 Flag displeased
8 Flag sammenløp
9 Flag beskyttende konsulent
10 Flag black as soot
11 Flag cross-examination
12 Flag saunter
13 Flag sonámbula
14 Flag scrambler
15 Flag tatetí
16 Flag ljuskänslighet
17 Flag cortadera argentina
18 Flag rapa upp

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 566 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 254 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 896 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3683 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4533 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4733 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3911 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4506 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7911 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4461 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1458 - seconds.

mobiltelefon