logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for detaljering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordetaljering
engomsorgsfullt utarbeidelse [n]: elaboration, detailed description
spaomsorgsfullt utarbeidelse [n]: elaboración [f], descripción detallada [f]
sweomsorgsfullt utarbeidelse [n]: detaljering
Example:
  1. Arkitektonisk karakteriseres 50årenes blokkområder av en nøktern byggestil med enkel detaljering og fornuftig materialbruk.
  2. Det er en fri og utvungen rytme i hans bilder, fremkommet gjennom store linjer og flater i kontrastrikt samspill med en litt tett detaljering.
  3. NVE ser liten nytte i videreføring av Samlet plan i form av ytterligere detaljering og videre oppdatering av gruppeinndelingen av vassdragene.
  4. Denne internasjonale retningen som efterhvert begynner å få fotfeste i Norge, har som mål å utvide arkitekturens register med rik detaljering og kontrastfylt rombehandling.
  5. Dimensjoner, farver og detaljering er så utsøkt avstemt at man bare setter seg ned - for å lytte.
  6. STUDENTERLUNDEN fikk sin nåværende utforming i midten av syttiårene, den senere detaljering av brostensmønster, parkmøbler, belysning osv. er tydeligvis blitt formet under den samme kyndige hånd.
  7. Selv kirkefasaden på toppen, som står som en lukket vegg, er i upusset tegl bare med sparsom detaljering rundt hovedinngangen midt på.
Results found in Swedish dictionary
swedetaljering
engomsorgsfullt utarbetande [n]: elaboration, detailed description
noromsorgsfullt utarbetande [n]: detaljering
spaomsorgsfullt utarbetande [n]: elaboración [f], descripción detallada [f]
Similar words:
swedevalvering
nordekalkering
swedetaljrik
swedetaljerad
swedetaljer
swedemolering
swedesertering
Your last searches:
  1. detaljeringLast searches

# NAL Term
1 Flag sympatisere med
2 Flag kombinationslära
3 Flag fullstendig
4 Flag dipol
5 Flag forfare
6 Flag hippie
7 Flag overordnet
8 Flag gneldre
9 Flag uppriktig
10 Flag polygami
11 Flag littegrann
12 Flag dust wrapper
13 Flag plonk
14 Flag acebo
15 Flag bulkhead
16 Flag sosiologisk
17 Flag ilikne
18 Flag skollärare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 551 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 242 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 889 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3672 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4522 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4721 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3895 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4499 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7863 4 2021-02-23 22:00:44
Guisos 4453 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1126 - seconds.

mobiltelefon