logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for detaljering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordetaljering
engomsorgsfullt utarbeidelse [n]: elaboration, detailed description
spaomsorgsfullt utarbeidelse [n]: elaboración [f], descripción detallada [f]
sweomsorgsfullt utarbeidelse [n]: detaljering
Example:
  1. Arkitektonisk karakteriseres 50årenes blokkområder av en nøktern byggestil med enkel detaljering og fornuftig materialbruk.
  2. Det er en fri og utvungen rytme i hans bilder, fremkommet gjennom store linjer og flater i kontrastrikt samspill med en litt tett detaljering.
  3. NVE ser liten nytte i videreføring av Samlet plan i form av ytterligere detaljering og videre oppdatering av gruppeinndelingen av vassdragene.
  4. Denne internasjonale retningen som efterhvert begynner å få fotfeste i Norge, har som mål å utvide arkitekturens register med rik detaljering og kontrastfylt rombehandling.
  5. Dimensjoner, farver og detaljering er så utsøkt avstemt at man bare setter seg ned - for å lytte.
  6. STUDENTERLUNDEN fikk sin nåværende utforming i midten av syttiårene, den senere detaljering av brostensmønster, parkmøbler, belysning osv. er tydeligvis blitt formet under den samme kyndige hånd.
  7. Selv kirkefasaden på toppen, som står som en lukket vegg, er i upusset tegl bare med sparsom detaljering rundt hovedinngangen midt på.
Results found in Swedish dictionary
swedetaljering
engomsorgsfullt utarbetande [n]: elaboration, detailed description
noromsorgsfullt utarbetande [n]: detaljering
spaomsorgsfullt utarbetande [n]: elaboración [f], descripción detallada [f]
Similar words:
nordekalkering
swedevalvering
swedemolering
swedetaljer
swedetaljerad
swedetaljrik
engdeafening
Your last searches:
  1. detaljeringLast searches

# NAL Term
1 Flag comedia
2 Flag grannlåt
3 Flag bort
4 Flag gjerningsmann
5 Flag epilepsi
6 Flag fatte mistanke
7 Flag lydstyrke
8 Flag injunction
9 Flag celota
10 Flag elveleie
11 Flag distinkt
12 Flag solmisere
13 Flag fortjent
14 Flag atestación
15 Flag freeway
16 Flag symmetri
17 Flag avföring
18 Flag helt forbløffende

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 437 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2296 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7653 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2037 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6370 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1078 - seconds.

mobiltelefon