logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for diagnostisere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordiagnostisere
engmedicine [v]: diagnose, make a diagnosis of
spamedicine [v]: diagnosticar
swemedicine [v]: diagnostisera
Example:
 1. Svenske helsemyndigheter har gitt advarsler til de ansvarlige overleger for tre svenske sykehus som ikke klarte å diagnostisere en svulst på nakkehvirvelen hos en 14 år gammel norsksvensk pike.
 2. Dette betyr ikke at vi rent medisinsk kan diagnostisere homofili, sier dr. Brian A. Glaude, som advarer mot en slik bruk av forskningsresultatene.
 3. Vi har foreslått at fylkeskommunene oppretter en legestilling for idretten og at idretten selv tar ansvaret, men innen muskel / skjelettsykdommer er norske leger for dårlig rustet til å diagnostisere, og dette miljøet gir ikke en automatisk opplæring.
 4. De bør erstattes med begrepene vi til daglig bruker i psykiatrien for å diagnostisere sinnslidelse.
 5. Det neste prosjektet til gruppen i Trondheim er å utvikle en metode til å diagnostisere infarkt på forhånd uten inngrep i kroppen.
 6. Disse antistoffer har igjen gjort det mulig å identifisere / diagnostisere nye sykdommer som AIDS.
 7. Heller ikke når det gjelder å diagnostisere og behandle sykdom er det slik at erfaringer som er gjort i hele verden viser at en utbygging av den primære helsetjeneste gir et øket behov for sykehustjenester.
 8. Men det er ikke tale om å kunne diagnostisere alkoholisme.
 9. Ovenstående knippe freske uttalelser er Staffs, og selv en legmann bør raskt kunne diagnostisere at Staff og hans legekolleger innen idretten mener å kunne påvise sko som trykker.
 10. Vi har kartlagt en rekke arvelig betingede lidelser som før var ukjente og som vi ikke hadde muligheter for å diagnostisere.
 11. Å diagnostisere og behandle sykdom, skade eller lyte.
 12. Selv om det er vanskelig å diagnostisere det enkelte tilfelle, finnes det blant de beskyttede og tvilsomme tilfeller en del forhold som klart må kalles korrupte - om man virkelig fikk alle kort på bordet.
 13. De blir ikke kvalifisert til å diagnostisere eller behandle de vanligste sykdommer i løpet av studiet.
 14. Fra påske vil norske sykehus kunne diagnostisere AIDS langt enklere og billigere enn hva tilfellet er idag, heter det i en pressemelding som legemiddelfirmaet Organon har sendt ut.
 15. Også for å diagnostisere multippelsklerose har MR vist seg å være svært anvendelig.
 16. Selv om vi ved årsskiftet fikk forskrifter som forbyr asbest, vil vi 2030 år fremover diagnostisere asbestlungesykdommer, uttaler overlege Hans H. Tjønn i Arbeidstilsynet til Aftenposten.
 17. Sykehussosionomene skal ikke diagnostisere det sosialmedisinske behov hos den innlagte pasient, men også ha kontakt med pårørende og såvidt mulig bygge opp et nettverk av personlig kontakt rundt pasienten.
Similar words:
nordiagnostisere
swediagnostisera
nordiagnostiker
nordiagnostisk
spadiagnosticar
swediagnostisk
engdiagnosis
Your last searches:
 1. diagnostisere


Diagnostisere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) diagnostisere
Gerundio: diagnostiserende
Past participle: diagnostisert
Indikative
1. Present
 • jeg
  diagnostiserer
 • du
  diagnostiserer
 • han
  diagnostiserer
 • vi
  diagnostiserer
 • dere
  diagnostiserer
 • de
  diagnostiserer
8. Perfect
 • jeg
  har diagnostisert
 • du
  har diagnostisert
 • han
  har diagnostisert
 • vi
  har diagnostisert
 • dere
  har diagnostisert
 • de
  har diagnostisert
2. Imperfect
 • jeg
  diagnostiserte
 • du
  diagnostiserte
 • han
  diagnostiserte
 • vi
  diagnostiserte
 • dere
  diagnostiserte
 • de
  diagnostiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde diagnostisert
 • du
  hadde diagnostisert
 • han
  hadde diagnostisert
 • vi
  hadde diagnostisert
 • dere
  hadde diagnostisert
 • de
  hadde diagnostisert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal diagnostisere
 • du
  vil/skal diagnostisere
 • han
  vil/skal diagnostisere
 • vi
  vil/skal diagnostisere
 • dere
  vil/skal diagnostisere
 • de
  vil/skal diagnostisere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha diagnostisert
 • du
  vil/skal ha diagnostisert
 • han
  vil/skal ha diagnostisert
 • vi
  vil/skal ha diagnostisert
 • dere
  vil/skal ha diagnostisert
 • de
  vil/skal ha diagnostisert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle diagnostisere
 • du
  ville/skulle diagnostisere
 • han
  ville/skulle diagnostisere
 • vi
  ville/skulle diagnostisere
 • dere
  ville/skulle diagnostisere
 • de
  ville/skulle diagnostisere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha diagnostisert
 • du
  ville/skulle ha diagnostisert
 • han
  ville/skulle ha diagnostisert
 • vi
  ville/skulle ha diagnostisert
 • dere
  ville/skulle ha diagnostisert
 • de
  ville/skulle ha diagnostisert
Imperative
Affirmative
 • du
  diagnostiser!
 • vi
  La oss diagnostisere!
 • dere
  diagnostiser!
Negative
 • du
  ikke diagnostiser! (diagnostiser ikke)!
 • dere
  ikke diagnostiser! (diagnostiser ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag mare
2 Flag burra
3 Flag alumbrarse
4 Flag sjenerthet
5 Flag medvitsløs
6 Flag deviasjon
7 Flag gurgla
8 Flag colectivo
9 Flag taktløs
10 Flag antaga
11 Flag banbrytande
12 Flag stolpiller
13 Flag sobrado
14 Flag tattle
15 Flag eolio
16 Flag betuttet
17 Flag gleder meg
18 Flag italiensk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1889 - seconds.

mobiltelefon