logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for dialekt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordialekt
englinguistics [n]: dialect
spalinguistics [n]: dialecto [m]
swelinguistics [n]: dialekt
Synonyms:dagligtale, glose, idiom, kommunikasjonsmiddel, kreolspråk, morsmål, mål, målføre, mæle, ord, sjargong, slang, sosiolekt, språk, uttrykk, ytring
Anagrams:delikat
Wiki:En dialekt (fra gresk ?????????; diálektos) betegner variasjoner i et språk, karakteristisk for en gruppe av språkbrukerne, definert geografisk (til forskjell fra f.eks. sosiolekt). Tidvis kan også ordet «dialekt» brukes for alle former for språkvariasjon, uten at geografiske forhold har noen innvirkning. Så å si alle språk snakkes i ulike geografiske varianter, dvs.
Example:
 1. Det nye regelverket slår fast at det er et vidt spelerom for bruk av dialekt i radio og fjernsyn.
 2. Helt kort går det nye regelverket ut på at dei tilsette - når de ikke direkte leser opp fra manuskript, og det gjør de vel ikke engang ved programannonsering - nærmest oppfordres til å bruke dialekt, slik at Norsk Rikskringkasting skal kunne sjå det som ei opgave å spegle det språklege mangfaldet i landet.
 3. Arvid Hanssen får Fritt Ords Honnør blant annet fordi han holder seg til dialekt...
 4. Bergensk er ingen dialekt, fnyser han over telefon.
 5. Det er i hvert fall ikke lenger flaut å ha en dialekt.
 6. Det snakkes dialekt i Oslo også - men ikke alle innrømmer det.
 7. Dialektfantastene ville ikke kunne snakke i en periode uten å måtte gå utover sin dialekt, fastslår han.
 8. Ja, jeg holder meg til den dialekt som er min, som jeg nå ikke bruker når jeg snakker med Aftenpostens medarbeider.
 9. Bjørn Sundquist som også bruker en syngende dialekt fra enda lenger nord, viste fart og temperament som unge Bjerke.
 10. Brun er et damemenneske med en frisk og in dialekt, trønder, et sprog vi småbarn knapt fikk ta i vår munn av mamma da vi vokste opp i Trondhjem før og under krigen, den gangen var det fiiiintrønder som var comme il faut.
 11. David Bellama, direktøren for det amerikanske fredskorpset i Kamerun og medforfatter av boken En innføring i kamerunpidgin, sier at pidgin er et sprog og ingen dialekt eller versjon av engelsk.
 12. Der forteller menneskene det de har å fortelle på sin egen måte og på sin egen dialekt.
 13. Det er forresten lenge siden jeg begynte å eksperimentere og skrive viser på den dialekten, det er iallfall 30 år tilbake i tiden, sier Arvid Hanssen, som kan opplyse at han så dagens lys i 1932 og at det ikke var vanlig at noen skrev på dialekt i hans barndom og ungdom.
 14. Det er skamløst å kreve at jeg skulle prate ivei på egen dialekt og forlange å bli forstått av folk fra andre deler av landet.
 15. Det har sammenheng med at man i gamle dager pent måtte legge av seg sin egen dialekt når man inntok hovedstaden for å bosette seg der.
 16. Dette å skrive dialekt kan føles som litt av en balansegang.
 17. Dialekt er det naturlige bindemiddel mellom sambygdinger.
 18. Dialekt er kun en primitiv geografisksosialt betinget variant av norsk.
 19. Dialekt kan alle lære, men langtfra alle tilegner seg et godt normert norsk.
 20. Dialekt liker hun, men ikke nynorsk.
 21. Disse nasjonene kunne simpelthen ikke ha eksistert som nasjoner med sin kulturelle styrke og enhet dersom folk skulle ha fulgt den særnorske antinasjonale parolen : snakk dialekt uansett !
 22. Du bruker dialekt ?
 23. Efter institusjonens selvgitte regelverk er det snart ikke den ting som ikke kan presenteres på dialekt.
 24. Elever som selv ikke var knyttet til en norsk landsens dialekt fikk store problemer.
 25. For dialekt, det er ikke hans sterkeste side.
 26. Forøvrig skryter han av at han kommer fra den eneste del av landet hvor man ikke har krevd å få sin dialekt inn i nynorsknormalen.
 27. Får du fortsatt være et bortgjemt dalsøkk bakom Kørsås der eget klima og dialekt har fått utvikle seg ?
 28. Han har doktorgrad i bruk av konjunktiv ved indirekte tale på tysk, og hans fransk er som en flytende dialekt tilknyttet Edith Piaf og Picasso.
 29. Han lespet og han hadde en dialekt som ble efterapet og gjort narr av.
 30. Havhest i slipset har han, Svein Molaug, skipperblikk og bløt dialekt og evne til å fortelle en historie.
Results found in Swedish dictionary
swedialekt
englinguistics [n]: dialect
norlinguistics [n]: dialekt
spalinguistics [n]: dialecto [m]
Synonyms:
 1. avsikt, intention, drömmar, riktpunkt, destinationsort, koncept, rättsfall, destination, finish, rättegång, mening, slutpunkt
 2. språk
Anagrams:delikat
Wiki:En dialekt är en språklig varietet med regional bas, i motsats till sociolekter som har sin bas i en samhällsklass och idiolekter som är enskilda individers språk. Ofta menas att en dialekt talas av invånarna i ett visst område, såsom till exempel ett landskap eller en socken. Detta är inte alldeles sant, då gränserna är ganska mycket suddigare än så, men det är den vanligaste definitionen.
Example:Kanske en annan dialekt?|Att du har rolig dialekt.|De säger Carrey men min dialekt försvann när jag var på vårdanstalten.|Vad var det för löjlig dialekt?|Fast deras dialekt är väldigt primitiv.|Jag hör inte på er dialekt var ni kommer ifrån.|Är det en Jersey dialekt?|Det låter som nån sorts dialekt.|Någon med en sydlig dialekt?|Vilken dialekt kan du förstå?
Similar words:
engdialect
nordialekt
engdialed
spadialecto
swedirekt
engdiadem
engdial
Your last searches:
 1. dialektLast searches

# NAL Term
1 Flag vulpino
2 Flag divertere
3 Flag turn out
4 Flag vetustez
5 Flag social studies
6 Flag klunke
7 Flag cooler
8 Flag dokkarbeider
9 Flag alejar
10 Flag lock
11 Flag guide
12 Flag homely
13 Flag gi falsk forklaring
14 Flag kolik
15 Flag inokulere
16 Flag mujer fatal
17 Flag anonym
18 Flag icon

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Where is Administrator easytrans.org ?? Viktorixdp 9 0 2023-02-04 05:04:39
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7650 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2034 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5547 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6368 2 2021-01-11 11:20:56

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1711 - seconds.

mobiltelefon