logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for differensiere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordifferensiere
engdifferensiering [v]: differentiate, distinguish, discriminate, make a distinction, draw a distinction, tell apart
variere [v]: diversify, vary
spadifferensiering [v]: diferenciar, distinguir, hacer diferencias
variere [v]: diversificar, variar
swedifferensiering [v]: differentiera
Synonyms:avgrense, dele, desentralisere, distribuere, dividere, fordele, fraksjonere, inndele, kløyve, løsrive, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), skjelne, sondre, spalte, splitte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utdele, utlodde
Example:
 1. Er det nødvendig å differensiere virksomheten slik man har sett at ledelsen i Kosmos har gått inn for ?
 2. Myndighetene har efterhvert gått med på å differensiere takstsystemet mye mer.
 3. Riktignok har vi en læreplan som gjentar hvor viktig det er å differensiere, å la den enkelte arbeide slik det er riktigst for henne eller ham.
 4. Da vedtok vi samtidig å differensiere det hele dersom to spillere ble stående med likt antall scoringer til slutt.
 5. Det er lite trolig at bedrifter vil begynne å differensiere sine allerede ansatte sekretærer.
 6. Det er også et spørsmål om det ikke er markedsmessig grunnlag for at bankene seg imellom i større grad begynner å differensiere utlånsrenten, sa adm. direktør Leif Frode Onarheim i et foredrag i helgen.
 7. Det innebærer også at man ikke bør differensiere tilskudd efter leverte kvanta pr. fartøy med den virkning at de mest effektive fartøyer må begrense sin virksomhet til fordel for de mindre effektive.
 8. Evnen til å lære og vite hvordan man skal lære er det samme som evnen til å differensiere indre og ytre erfaringer.
 9. I en nylig fremlagte tiltaksplan mot rusmiddelbruk går man inn for å differensiere tiltak overfor unge stoffmisbrukere og mennesker som hovedsakelig er alkoholavhengige.
 10. Samferdselsminister Johan J. Jakobsen mener det nå er påkrevet å differensiere fengsels straff for promillekjøring slik at den tilpasses forseelsens grovhet.
 11. Under forhandlingene ville N.A.F. bare godta ordninger som virket likt for alle, ikke løsninger som kunne differensiere tilskuddene til de ulike bedrifter, sa Hågensen.
 12. Vi vil vurdere størrelsen på lønnsforskjellene, og det kan bli aktuelt å differensiere kravene om lønnstillegg for de enkelte bransjene.
 13. Dessuten vil Regjeringen, ifølge miljøvernministeren, overveie å differensiere avgiftene for å fremme salget av den mindre forurensende varianten.
 14. Esso vil derimot avvente Regjeringens vurdering om man bør differensiere avgiften for å stimulere salget av blyfri bensin.
 15. Fra LOhold antydes det derfor at man ved årets oppgjør vil differensiere kravene om lønnstillegg.
 16. Landbruksdepartementet mener at innføring av denne graden vil være et ledd i å styrke og differensiere høyskolens eksamenstilbud til studenter fra uland.
 17. Nedsatt pensjonsalder eller muligheter for å differensiere pensjonsalderen er krav for å lette presset på eldre lærere.
 18. På dette punkt var han enig med Kadar, som la vekt på samholdet i Warszawapakten og sa at det ikke nytter å differensiere mellom de enkelte medlemmer.
 19. Samtidig som vestlig samhold er sterkt påkrevet, vil det være en feil å forsøke å differensiere mellom Warszawapaktstatene i avgjørende spørsmål, fordi også det kan føre til tilbakeslag i forhandlingsprosessen.
 20. Statssekretær Jan S. Levy i Kultur og vitenskapsdepartementet sier til Aftenposten at mer kan gjøres for å differensiere lærerlønninger, men at departementet først vil se på virkningen av tiltak som er satt i verk.
 21. Tanken om at man ikke må differensiere efter evner, inndeles i grupper efter evner.
 22. Teknisk sett er det ikke vanskelig å differensiere underskuddet på denne måten, siden boligbyggelagene vet hva den enkelte har betalt i tilleggsrenter.
Similar words:
nordifferensiert
swedifferentiera
nordifferensial
engdifferentiate
swedifferential
swedifferens
spadiferenciarse
Your last searches:
 1. differensiere


Differensiere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) differensiere
Gerundio: differensierende
Past participle: differensiert
Indikative
1. Present
 • jeg
  differensierer
 • du
  differensierer
 • han
  differensierer
 • vi
  differensierer
 • dere
  differensierer
 • de
  differensierer
8. Perfect
 • jeg
  har differensiert
 • du
  har differensiert
 • han
  har differensiert
 • vi
  har differensiert
 • dere
  har differensiert
 • de
  har differensiert
2. Imperfect
 • jeg
  differensierte
 • du
  differensierte
 • han
  differensierte
 • vi
  differensierte
 • dere
  differensierte
 • de
  differensierte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde differensiert
 • du
  hadde differensiert
 • han
  hadde differensiert
 • vi
  hadde differensiert
 • dere
  hadde differensiert
 • de
  hadde differensiert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal differensiere
 • du
  vil/skal differensiere
 • han
  vil/skal differensiere
 • vi
  vil/skal differensiere
 • dere
  vil/skal differensiere
 • de
  vil/skal differensiere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha differensiert
 • du
  vil/skal ha differensiert
 • han
  vil/skal ha differensiert
 • vi
  vil/skal ha differensiert
 • dere
  vil/skal ha differensiert
 • de
  vil/skal ha differensiert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle differensiere
 • du
  ville/skulle differensiere
 • han
  ville/skulle differensiere
 • vi
  ville/skulle differensiere
 • dere
  ville/skulle differensiere
 • de
  ville/skulle differensiere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha differensiert
 • du
  ville/skulle ha differensiert
 • han
  ville/skulle ha differensiert
 • vi
  ville/skulle ha differensiert
 • dere
  ville/skulle ha differensiert
 • de
  ville/skulle ha differensiert
Imperative
Affirmative
 • du
  differensier!
 • vi
  La oss differensiere!
 • dere
  differensier!
Negative
 • du
  ikke differensier! (differensier ikke)!
 • dere
  ikke differensier! (differensier ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag blendende lysskinn
2 Flag eksempel
3 Flag feiltakelse
4 Flag skribler
5 Flag berolige
6 Flag proportion
7 Flag syre
8 Flag kraft
9 Flag skrive med store bokstaver
10 Flag flerfoldig
11 Flag kärnfri
12 Flag innhalelse
13 Flag oavkortad
14 Flag kaprisiøs
15 Flag impeachment
16 Flag ketsj
17 Flag landningsbana
18 Flag erindring

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2665 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3323 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3501 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2857 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3460 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5679 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3462 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4067 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6686 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6146 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1469 - seconds.

mobiltelefon