logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for dimensjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordimensjon
engstørelse [n]: dimension
spastørelse [n]: dimensión [f]
swestørelse [n]: dimension
Synonyms:avstand, bredde, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelse
Derived terms:dimensjonal, dimensjonere, overdimensjonere, tredimensjonell, underdimensjonere, overdimensjonert
Wiki:Betegnelsen dimensjon kan ha flere betydninger. I allmennhet forbinder vi det norske ordet størrelse med betegnelsen dimensjon.
Example:
 1. Behov for fastere normer i samfunnet, påvisning av hvilken verdi den sosiale og kulturelle dimensjon har i seremonier i forbindelse med høgtider og livsriter.
 2. Det er ingen dimensjon over HumanEtisk Forbund.
 3. Det forundrer meg at Stockholm er seg selv, og at alt går sin vante gang, for Elvin Jones trommeeksplosjon på Fasching burde ha vært i stand til å løfte nordre halvklode i en rytmisk spiral langt inn i en annen dimensjon.
 4. Hvordan er ditt forhold til den religiøse dimensjon i tilværelsen ?
 5. Det er fremdeles hyggelig å strikke, men dette med mote har tilført det en ny dimensjon.
 6. Det er ikke en guddommelig dimensjon, ikke Kristi lidelser man fremstiller her, ifølge Deres egen høyst leseverdige, lærde katalogavhandling.
 7. Dette gir vårt foretagende i Statene en ny dimensjon, og vi håper å kunne gjøre flere forretninger av lignende type og størrelsesorden i USA i tiden fremover, uttaler han.
 8. Norsk film, som så mye annen film, er altfor opphengt i at alt skal fortelles i bilder, i visuelle inntrykk - og den indre psykologiske dimensjon forsvinner når dialogen undervurderes, mener hun - et betimelig ord ?
 9. Nå vil jeg arbeide i en dimensjon som gjør det mulig for meg å eie mine egne arbeider.
 10. Pavens besøk har gitt oss alle et begrep om kirkens globale budskap og universelle dimensjon, som en katolsk prest formulerte det.
 11. Politiet og påtalemyndigheten har gitt saken en dimensjon den ikke har.
 12. Sjaastad påpekte også at det sovjetiske nærvær av sjø og luftstridskrefter i havneområdene utenfor NordNorge er av en helt annen og større dimensjon enn nærværet av allierte stridskrefter.
 13. Skal en bok fra utlandet slå an i Frankrike, bør den ha en dimensjon av eventyr og noe eksotisk som fransk litteratur ikke har, og som kan få fantasien til å vandre.
 14. Vi fatter ikke hvordan Kulturdepartementet kan fraskrive seg sitt ansvar for et kulturarrangement av en slik dimensjon, sier komitemedlemmene.
 15. Vi grep oss i tanken om at amerikanerne har tilført frittstående gymnastikk en ny, ballettmessig dimensjon.
 16. Allerede i januar 1961 utløste han gjennom en nyttårsartikkel ny tenkning og en ny dimensjon for uhjelpen.
 17. At USA står overfor en produktivitetsvekst av hittil ukjent dimensjon.
 18. Beckmann stillet sin egen stolthet og tross opp mot Gud, heter det, men med bilder overfylt av sanselig nærvær formidlet han likefullt en mystisk dimensjon.
 19. Begge har en ny dimensjon idag, da eksporten av Khomeinys revolusjon ennå står på dagsordenen, og hans maktutfoldelse hviler på imamene uangripelighet.
 20. Bergen - Riksadvokatens første pressemelding efter pågripelsen av Arne Treholt ga saken en dimensjon den ikke har krav på og førte til en klar forhåndsdom i pressen.
 21. Børre Frydenlund alternerer mellom banjo og gitar, på sistnevnte instrument bidrar han til å gi kompet en ekstra dimensjon.
 22. Conner har tilført frittstående gymnastikk en ny, ballettmessig dimensjon.
 23. De samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en selvpåført bykatastrofe av denne art, dimensjon og varighet, blir nødvendigvis alarmerende store. innvirkning på byen i anleggstiden.
 24. De valgte isteden sovjetisk papir til samme pris, men riktig dimensjon.
 25. Den nye dimensjon iår er at forbundet vil legge opp til streik i en rekke viktige vesttyske tariffregioner samtidig, og ikke som hittil i en region efter den annen, sier IG Metallformannen, Hans Mayr.
 26. Den andre gruppen av argumenter gjelder medienes betydning for den internasjonale dimensjon en episode eller krise kan få.
 27. Den høye trekanten for 197576 viser at den grønne dimensjon, vekst / vernmotsetningen, da gjorde seg sterkt gjeldende.
 28. Den nye, apokalyptiske dimensjon som hviler over denne vår sivilisasjons - ja kanskje menneskehetens - skjebnetime, ble derved stukket under stol.
 29. Den oppgave som foreligger er så stor at det er for optimistisk å tro at markedskreftene og de generelle virkemidler, selv i den antydede dimensjon, er tilstrekkelige.
 30. Den religiøse dimensjon fins i alle mine dikt.
Similar words:
swedimension
nordimensjon
engdimension
nordireksjon
spadimensiones
nordiksjon
spadimensional
Your last searches:
 1. dimensjonLast searches

# NAL Term
1 Flag pesimista
2 Flag ha det fint
3 Flag kvitto
4 Flag brotsje
5 Flag forgape
6 Flag uformodet
7 Flag svart
8 Flag brotne
9 Flag drogado
10 Flag vendelrot
11 Flag teacher
12 Flag recharge
13 Flag kännare
14 Flag skära sig
15 Flag puslespill
16 Flag tøffelhelt
17 Flag begravelses-
18 Flag utdragning av roten

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2474 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3009 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3267 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2674 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3272 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5291 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3281 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3855 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6465 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5970 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1371 - seconds.

mobiltelefon