logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for diskriminerende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordiskriminerende
enggeneral [a]: discriminatory
behavior [a]: discriminating, showing prejudice
spageneral [a]: discriminatorio
behavior [a]: discriminatorio, parcial
swegeneral [a]: diskriminerande
Example:
 1. Det er diskriminerende å si at vi søker en rask og effektiv pike / kvinne til denne stillingen.
 2. Den totalitære maktstruktur er slik at enhver handling fra myndighetenes side mot en person som kritiserer mangelen på respekt for forfatningsmessige eller internasjonale rettigheter, er undertrykkende eller diskriminerende.
 3. Dette er ikke annet enn diskriminerende forskjellsbehandling av pasientgrupper.
 4. Diskriminerende og klart i strid med ILOkonvensjonen, sier LOadvokat Karl Nandrup Dahl om oppsigelsen av fire kvinnelige deltidsarbeidere ved en glassfabrikk på Karmøy.
 5. For meg som yrkesaktiv kvinne er bestemmelsene klart diskriminerende, på grensen til det krenkende, sier Motzfeldt.
 6. Kanskje kan det virke litt diskriminerende å kalle stillingen dette, sier han.
 7. Lovutkastet styrker derimot myndighetenes anledning til å utøve en spesielt restriktiv og diskriminerende innvandringspolitikk overfor innvandrere fra Afrika, Asia og LatinAmerika, heter det i uttalelsen.
 8. Alle vi som har arbeidet noen år på Fossnes vet at institusjonens fortid i en sterk grad har vært preget av maktmisbruk, undertrykkelse av mennesker og diskriminerende holdninger.
 9. Arbeidstvistdomstolen kom til at innenriksdepartementets påstand om at arbeidsgiveren bare trengte fulltidsansatte, ikke kunne rettferdiggjøres og mente derfor at det var diskriminerende.
 10. At det har levd og eksistert en mann ved navn Jesus fra Nasaret, som var den han var, er ikke et haltende og diskriminerende påfunn av en fordomsfull historieforteller, men ren og skjær sannhet, det er virkelighet.
 11. Bydelsutvalgets formann, Wenche Hansgaard, forteller efter en befaring på Romsåsskolene nylig, at lokalpolitikerne er lite lystne på å foreslå en omorganisering av skoleordningen som av enkelte kan oppfattes som diskriminerende.
 12. De er jo i prinsippet diskriminerende, men tenkt som en håndsrekning til folk som lever under barskere vilkår.
 13. De forholdene som hersker idag med hensyn til trim og mosjon for eldre er både diskriminerende og nedverdigende.
 14. De har nok her og der i verden opplevet diskriminerende holdninger, men begge er ressurssterke mennesker.
 15. De nye prosedyrereglene vil efter svensk oppfatning få en klar og svært alvorlig diskriminerende effekt fordi det skal gjøres forskjell på land som ikke er med i CoComsamarbeidet.
 16. Den må også virke diskriminerende overfor de miljøer den er ment å skulle ramme.
 17. Denne adgang til å redusere de sosiale skadevirkninger er altså Ap. imot, og paradoksalt med den begrunnelse at reformen vil virke sosialt diskriminerende.
 18. Denne behandlingen av gamle mennesker er nedverdigende og diskriminerende i aller høyeste grad, og jeg venter at de ansvarlige for dette kommer med en utredning i avisen om hva de har tenkt å gjøre med saken.
 19. Dessuten synes vi dette er diskriminerende.
 20. Dessverre arbeider ingen britiske skip i den norske sektor, og man peker på at britiske skip har losplikt i norske farvann, noe man føler klart diskriminerende.
 21. Det er ikke noe diskriminerende i dette, men det skal ikke være noe lettere for flyktninger å flytte rundt i landet.
 22. Det er ingen grunn til å la en supermakt få forsterke sin meningspåvirkning, sa Stugu, som også mente at det var diskriminerende for nærradioene at den amerikanske hær får drive radiosendinger her til lands.
 23. Det finnes også innslag av et diskriminerende kvinnesyn.
 24. Det kan være sosialt diskriminerende at lovbrytere med bedre økonomi kan kjøpe seg fri fra de skadevirkninger som ligger i fengselsstraff.
 25. Det menneskelige fjærkreet har vist seg å ha en aldeles formidabel evne til å engasjere mennesker over hele kloden, ikke minst svensker som etter hva en Stockholmsvenn forteller meg, nå har laget en ny diskriminerende vise om både Donald, Ola Nebb og nabofolkets intelligens.
 26. Diskriminerende, vil kanskje mange mannfolk si.
 27. Disse reglene inneholder ikke noe preferanseelement og det er ikke blitt reist noen innvendinger om at selve regelverket oppfattes som diskriminerende.
 28. Ellers har ikke avisen for vane å bruke ordet politi i diskriminerende betydning.
 29. En klart diskriminerende dom, mener Nandrup Dahl, og den er utvilsomt i strid med likestillingsbestemmelsene.
 30. En latinamerikansk pressgruppe truet helt til siste slutt med å marsjere ut i protest mot en ny innvandringslov, som de anser diskriminerende.
Similar words:
nordiskriminerende
swediskriminerande
nordiskrediterende
nordiskriminere
nordiskriminering
swediskriminering
swediskrediterande
Your last searches:
 1. diskriminerendeLast searches

# NAL Term
1 Flag uppbrusande
2 Flag falta de cuidado
3 Flag notisblokk
4 Flag military police
5 Flag morsomt
6 Flag korporation
7 Flag giftgass
8 Flag fremstille
9 Flag scrawny
10 Flag salthet
11 Flag honestamente
12 Flag repasar con tinta
13 Flag pancarta
14 Flag seda
15 Flag crockery
16 Flag bien considerado
17 Flag klagerop
18 Flag somnambulisme

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 921 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1046 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1693 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2999 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9002 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2677 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3269 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6196 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7010 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7591 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1792 - seconds.

mobiltelefon