logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for distinkt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordistinkt
engdrag [a]: distinctive, characteristic, typical, individual, specific
tydelig [a]: distinct, unmistakable
tydelig [o]: distinctly, clearly, plainly
spadrag [a]: distintivo, característico, típico, específico
tydelig [a]: claro, inequívoco, inconfundible
tydelig [o]: distintamente, claramente
swedrag [a]: distinkt
Synonyms:
 1. given, standhaftig, definitiv, ettertrykkelig, utvilsomt, fastsatt, urokkelig, krevende, sikker, besluttsom
 2. sikkert, definitivt, avgjort, entydig, klar, tydelig, absolutt, riktig
 3. begavet, kvikk, slu person, markant, bitter, kløktig, smart, kvass, tverr
 4. utvetydelig, konkret, åpenbar, uttrykkelig, rak, skarp, begripelig, eksplisitt, påfallende, utpreget
Example:
 1. Steffan Danielsen med en kjølig, distinkt klang i linje og farve.
 2. Disse inntagende, folkevisepregede sangene tolket hun med fint behersket dynamikk, tindrende rent og musikalsk, og med distinkt deklamasjon.
 3. For det første klang hans stemme malmfull og klar med distinkt tekst, og dertil var selve fremstillingen preget av en menneskelighet som belyste og gjorde forståelig Boris splittede syn og utviklingen frem mot hans sjelelige sammenbrudd og død.
 4. Få radio og TVmennesker kommer i nærheten av en så distinkt artikulasjon, få administratorer fjernstyrer en avtale så ubesværet kortfattet.
 5. Han er en ekte musiker av høyverdig kvalitet, pedalbruken er forbilledlig, alt - selv de største oktavpassasjer blir ytterst klart og distinkt gjengitt, anslaget er elastisk med fin klangbehandling også i det største forte, dertil er betydelige ressurser av kraft og temperament tilstede.
 6. Han spilte det ytterst krevende solopartiet med slående teknisk overlegenhet, distinkt, elegant og rytmisk markant i yttersatsene og med den rette ro og innlevelse i det store solopartiet som innleder mellomsatsen.
 7. Her spilte Lund på piccolotrompet klart, distinkt og med aldri sviktende intonasjon.
 8. Og som charmerte generasjoner når han leste sine dikt, en makeløs stemme, dvelende og distinkt en sprogets mester også her.
 9. Og akustikken er klar og distinkt.
 10. Cohen er i hvert fall en distinkt kunstner med en personlig profil som overlever alle moteretninger.
 11. Da Palme beskrev sin uheldige utenriksminister som klar, fast og distinkt, var det mange som ikke trodde sine egne ører.
 12. Det dannet seg fort den oppfatning at siden de unges marginalsituasjon er så på avstand fra voksenverdenen, dannes det en egen distinkt og helhetlig tenåringskultur, som på en måte løper parallelt med voksenkulturen.
 13. Det er velsignet å være utenfor rekkevidde av telefonen og andre forstyrrende elementer, sier hun smilende på distinkt nynorsk.
 14. En anelse mindre fruktig, lett smak av kirsebær med undertoner av Hersheytilsetning og en distinkt eftersmak av koffein.
 15. Klubbene skal ta opp saker, tenke distinkt på hvordan saker kan løses, men ikke ta stilling i politiske spørsmål.
 16. Seong Jin Kim legger vekt på at begge landene likevel har en distinkt egen kultur med høyt nivå.
 17. Statsministeren har en meget distinkt holdning til hvordan Regjeringens politikk skal ivaretas.
 18. Til gjengjeld behandler R.E.M. gitarene med en tørr, distinkt kunnskap som hindrer musikken i å flyte ut.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
nordistinkt
swedistrikt
engdipstick
engdiscant
nordietisk
nordiskant
nordistrikt
Your last searches:
 1. distinktLast searches

# NAL Term
1 Flag prester
2 Flag ovidkommande
3 Flag amme
4 Flag assonance
5 Flag kino
6 Flag bursar
7 Flag arrendar
8 Flag sulfuric
9 Flag poet
10 Flag flisa
11 Flag kantate
12 Flag fromasj
13 Flag sign on
14 Flag pal
15 Flag marcharse
16 Flag administrera
17 Flag célebre
18 Flag validity

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 544 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 689 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1324 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2592 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8178 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2306 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2896 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5816 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6633 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7157 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1494 - seconds.

mobiltelefon