logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for distraksjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordistraksjon
engtankspriddhet [n]: absent-mindedness, inattentiveness, distractedness, abstraction, absentmindedness
spatankspriddhet [n]: distracción [f], desatención [f]
swetankspriddhet [n]: distraktion
Synonyms:avledning, deviasjon, forvirring
Wiki:Distraksjon betyr avledning (dis-traksjon) forskyvning sidelengs. Uttrykket brukes i forbindelse med at det å nå et bestemt mål, ofte bygger på at det må gjøres noe med noe annet først. I den grad dette «annet» ikke helt kan sies å være relevant til måloppnåelsen, er det en distraksjon.
Example:
  1. Dette med distansen kunne i praksis gi seg uttrykk i enslags distraksjon eller nesten interesseløshet, iallfall tilsynelatende.
  2. Hans ustanselige distraksjon fra selvmordstankene, i retning av attråverdige servitriser og hotellrompersonell, styrker heller ikke betrakterens tro på det brennende alvor i hans søken.
  3. Livet er oppmerksomhetens stadige distraksjon som ikke engang gir oss anledning til å bli klar over, hva det egentlig distraherer fra.
  4. Som var tatt med i ren distraksjon ? spør Qvigstad.
  5. Men det hender at datamaskinene i distraksjon fremdeles lanserer Monetarius som spaltens forfatter.
Similar words:
nordistraksjon
nordistinksjon
swedistraktion
nordiffraksjon
nordireksjon
nordisjunksjon
nordiskresjon
Your last searches:
  1. distraksjonLast searches

# NAL Term
1 Flag avlöna
2 Flag amfibier
3 Flag beleven
4 Flag slänga
5 Flag utgytning
6 Flag propuesta
7 Flag bana
8 Flag ange
9 Flag läder
10 Flag svirre
11 Flag prova
12 Flag falsemaskin
13 Flag amfibier
14 Flag strikt
15 Flag pilsner
16 Flag kapasitet
17 Flag uppgiven
18 Flag nedbrutt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 272 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1058 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2280 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7612 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2616 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6861 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1352 - seconds.

mobiltelefon