logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for diverse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engdiverse
norgeneral [a]: ulike
different [a]: ulik, avvikende, annerledes, skilt
varied [a]: varierende, diverse
spageneral [a]: diverso
different [a]: diferente, desigual, distinto
varied [a]: variado, diverso, vario
swegeneral [a]: olika
different [a]: olik, avvikande, annorlunda, skild
varied [a]: varierande, diverse
Synonyms:
 1. [adj]: divers, different [st]
 2. [adj]: various, different [st]
Derived terms:diversely, diverseness
Anagrams:deviser, revised, de vries, devries
Example:
 1. The vigorous man is engaged in diverse activities.
 2. We find diverse ethnic and economic interests here.
 3. The salts and minerals found in these mountains are quite diverse.
 4. Tastes are diverse.
 5. Throughout my life, Ive had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.
 6. The new, more diverse faculty groupings formulated a few rather left-field research questions.
 7. Esperanto sentence structure is extremely flexible and diverse.
 8. You shouldnt be too local if you want to be understood by people from diverse parts of the world.
 9. It is an ethnically diverse school.
 10. Australia has a diverse flora and fauna.
Results found in Norwegian dictionary
nordiverse
enggeneral [a]: miscellaneous
flerfaldige [a]: sundry [formal], various
varierende [a]: varied, diverse
spageneral [a]: misceláneo, diverso
flerfaldige [a]: varios, diversos
varierende [a]: variado, diverso, vario
swegeneral [a]: diverse
Synonyms:allehånde, alskens, atskillige, ditt og datt, flere, noe av hvert, noen, spredte, ulike, visse, ymse
Example:
 1. Staten taper på pensjonspremie og på diverse andre inntektsfradrag.
 2. Tur Hadeland rundt i Cadillac for 7 personer, med diverse overraskelser underveis.
 3. Aktivt medlemskap i diverse organisasjoner på høyresiden i norsk politikk.
 4. Det er lagt opp en del sne på diverse parkeringsplasser rundt omkring i byen, og i forrige uke samlet vi opp det som var av sne i selve Frognerparken.
 5. Foruten at vi kommer til å kjøre i 30 km / t i de aktuelle gater, kommer vi også til å dele ut diverse informasjonsmateriell til publikum.
 6. Hvordan har du tid til å klekke ut slike ideer med det engasjementet du utviser på diverse områder ?
 7. I tillegg kommer bensinanlegg, diverse hjelpeanlegg og utvidelse av lagerkapasiteten.
 8. I tillegg til fordelene med beliggenheten midt i byen har vi teknisk utstyr til rådighet, både kraner og diverse annet maskineri, slik at vi kan flytte båtene inn i sveisehallen, overhale dem der og sette dem til side, praktisk talt sjøklare for neste sommer.
 9. Og avgjørelsen danner ikke grunnlag for at man kan reise til utlandet bare for å gifte seg og ta med diverse koner hjem.
 10. Så nå føler du deg kompetent til å kurere diverse lidelser ved hjelp av massasje ?
 11. Temaet er menneskerettigheter med diverse undertemaer.
 12. Vi har i diverse møter diskutert grundig igjennom de fleste alternativer.
 13. Vårt opprinnelige budsjett på 3,5 millioner kroner til reise og diverse aktiviteter her borte, er jeg stygt redd for at vi kommer til å overskride.
 14. 10 000 bilister i Oslo og Akershus vil få utdelt en konvolutt med diverse kampanjemateriell, inkludert en såkalt intelligenstest som skal bidra til at flere bilister forstår fordelene ved å reise kollektivt.
 15. 27 prosent av de kontrollerte kjøretøyene hadde diverse mangler, 15 prosent mangler ved forstilling og styring.
 16. 31 sekker ble fylt med diverse plastflak.
 17. 8,5 prosent og diverse 1,1 prosent.
 18. 800 unge damer og 1200 unge medlemmer fra diverse folkedansorganisasjoner følger i farverike drakter.
 19. A / S Fakto er et holdningsselskap for diverse selskaper innen StoltNielsen Seawaygruppen.
 20. ARBEIDERBLADET bringer idag en oversikt over diverse 1. maiarrangementer og kommer også inn på Einar Gerhardsens program.
 21. Aftenpostens temaside for 28 / 6 markerte kvinnesakens 100årsjubileum med diverse intervjuer, der likestillingsproblematikke n naturlig nok ble fokusert.
 22. Alannah bidrar med diverse perkusjonsinstrumenter og samtlige tekster.
 23. Albert Mangelsdorff er på topp som trombonist både i Europa og internasjonalt, det samme er Didier Lockwood på fele, Toots Thielemans i kategorien Diverse instrumenter, og Singers Unlimited som sanggruppe.
 24. Alt fra dagsturer til ukelange arrangementer med diverse aktiviteter spredt over dagene i fjorten forskjellige programtyper hører med til vårt tilbud.
 25. Antikvitetshandlersken selv hevder at bildet hørte med under posten diverse skrot og gamle møbler.
 26. Arbeider i tekstil, keramikk og diverse andre materialer prydet ganger i det store bygget i Cort Adelers gate 33.
 27. Arbeidsformidlingen hadde moderne kontormøbler fra før, men man har brukt to millioner til flyttingen, detaljinnredning, venteromsutstyr og diverse dekorasjoner.
 28. At diverse matprøver uvegerlig ble smurt på duk, strødd på gulv og gnidd inn i klær og hår gjorde liksom ikke så meget med såpass liv og røre rundt.
 29. At folk bor i nabokommunene og arbeider i Oslo og benytter seg av Oslos diverse tilbud uten å betale for dette, er helt uakseptabelt.
 30. Av dette gikk 20.9 mill. til diverse tomtetekniske arbeider og nesten 13,4 mill. til spesielle miljøverntiltak.
Results found in Swedish dictionary
swediverse
enggeneral [a]: miscellaneous
flerfaldiga [a]: sundry [formal], various
varierande [a]: varied, diverse
norgeneral [a]: diverse
spageneral [a]: misceláneo, diverso
flerfaldiga [a]: varios, diversos
varierande [a]: variado, diverso, vario
Synonyms:allt möjligt
Example:
 1. De säljer diverse varor i den affären.
 2. Vi pratade om diverse olika ämne.
 3. De fann diverse attrapper i mannens lägenhet.
Similar words:
engdisease
nordinere
engdiesel
engdiffuse
engdigest
engdiner
engdiocese
Your last searches:
 1. diverseLast searches

# NAL Term
1 Flag líquido
2 Flag arbeta för mycket
3 Flag
4 Flag physiognomy
5 Flag periodisk
6 Flag hushållspengar
7 Flag berate
8 Flag svart farge
9 Flag ostadig
10 Flag grepet
11 Flag kanal
12 Flag understøttemottaker
13 Flag resenär
14 Flag garantizar
15 Flag vecino
16 Flag fumigator
17 Flag träffas
18 Flag vena

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1398 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1514 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2073 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3341 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9496 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3149 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3833 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6592 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7331 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7967 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1956 - seconds.

mobiltelefon