logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for dokumentarisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordokumentarisk
enggeneral [a]: documentary
spageneral [a]: documental
swegeneral [a]: dokumentarisk
Example:
 1. Hvor de grønne maur drømmer er en enkel klar og direkte beretning i halvt dokumentarisk stil om en stamme australnegre som forsøker å verge sitt hellige sted mot et grubeselskaps bulldozere på jakt efter uran.
 2. 18 timers råtape er redigert ned til en 20 minutters dokumentarisk skildring av Romsåsbyen, slik den arter seg for flesteparten av de 7000 innbyggerne.
 3. Artiklene skal holdes på dokumentarisk nivå og ikke være trykket før.
 4. Bare sjelden forekommer noe egentlig nytt i dokumentarisk form.
 5. Den 78 sider lange rapporten er ført i pennen av statsadvokat Antonio Albano på grunnlag av et omfattende dokumentarisk materiale innsamlet av den ansvarlige dommer Ilario Martella.
 6. Det er dokumentarisk bekreftet at De forente stater allerede i begynnelsen av 1970årene, da SovjetUnionen ennå ikke hadde noen SS 20raketter, utviklet sine Pershing 2 og Tomahawk fordi de mente at global avskrekking ikke var tilstrekkelig.
 7. Dokumentarisk er visstnok også Arthur Klæbos bok om Vestlandsfanden.
 8. Efterhvert vokste tanken og lysten på å skrive en dokumentarisk biografi frem, forteller Kjetsaa.
 9. En dokumentarisk TVfilm ble sendt for det største publikum noen lokal stasjon noen gang har hatt så sent som i forrige uke.
 10. En dokumentarisk anlagt skildring av en gjennomsnittsby og dens mennesker før, under og efter at Bomben faller.
 11. Han har ingen dokumentarisk interesse av selve konflikten, den er bare den farefylte scene for kjærlighetsrenselsen.
 12. Herr Serebrjakov påstår at det er dokumentarisk bekreftet at USA allerede i 1970årene utviklet Pershing II og krysserrakettene, lenge før Sovjet disponerte noen SS 20raketter.
 13. Hvem er Zelig, dette kvasimenneske i en kvasi dokumentarisk film ?
 14. I 1931 reiste han tilbake til London, og under 30tallet arbeidet han mest dokumentarisk nesten alltid på oppdrag for et av de raskt ekspanderende billedbladene som Picture Post og Liliput.
 15. I en sammenfattende konklusjon sier Turner at undersøkelsen viser at motstanderne av Omegasystemet i det store og hele har basert sine argumenter på feilaktig bruk av dokumentarisk materiale.
 16. Men dette hadde lite med teater, ikke engang dokumentarisk teater, å gjøre.
 17. Misjon bak Jernteppet sitter inne med et omfattende dokumentarisk materiale om forfølgelsen av kristne i østeuropeiske land.
 18. Når jeg har forsøkt på en seriøs og dokumentarisk måte å trenge bak fernissen til alle påstander om misbruk av psykiatrien i Sovjet, bør vitenskapsmannen Vogt kunne spare seg for betegnelser som godtroende og gi seg den møye fordi mitt syn ikke sammenfaller med hans.
 19. Teknisk sett omhyggelig produsert, men i en angivelig psykothriller er det vel ikke så heldig at regien blir tørt dokumentarisk, savner hemmeligheter.
 20. I Herrens vold har en dokumentarisk form som bidrar til å gjøre den til ekstra sjokkerende lesning.
 21. Utvær er skrevet av etnografen Helge Wold ved Tromsø Museum, og er en dokumentarisk skildring av et utvær på Helgelandskysten.
 22. Arne Treholts bok kan knapt betegnes som dokumentarisk, fremholder artikkelforfatteren, som bl.a. har festet seg ved en rekke motstridende forklaringer.
 23. Da skapte romanforfatteren Enquist seg et hett navn som dramatiker med skuespillet Tribadernas natt, en dokumentarisk fantasi over krisen mellom Strindberg og Siri von Essen.
 24. Den savner de sedvanlige visjonære bilder og er mye mer dokumentarisk enn vi er vant til.
 25. Det er skrevet meget om dette, og forfatteren, som behersker russisk, har en omfattende dokumentarisk bakgrunn for sin fremstilling.
 26. Dokumentarisk hverdagsdramatikk kunne man kalle Hugh Whitemores Pack of Lies, som lørdag hadde premiere på Den Nationale Scenes store scene.
 27. Filmen har et nesten dokumentarisk preg, og Aftenpostens anmelder roste skuespillerne - med Bjørn Sundquist i spissen som AUFformann - for at de går rett inn i den autentiske stilen.
 28. Filmen var dokumentarisk og bygget på stemninger, opprør og massakrer som fant sted i Atticas statsfengsel i New York i 1971, nærmere bestemt i den sikrede Davdelingen med en majoritet av hårdt behandlede farvede fanger, innsatt for mord, vold, ran.
 29. Fleischer ønsket imidlertid å skille mellom på den ene side dokumentarisk vold og kunstnerisk vold, eksempelvis den man finner i Stanley Kubricks film A Clockwork Orange og spekulativ vold på den annen side.
 30. For det publikum som liker å lese dokumentarisk historie på en lettfattelig måte, og det treffer denne boken midt i blinken.
Results found in Swedish dictionary
swedokumentarisk
enggeneral [a]: documentary
norgeneral [a]: dokumentarisk
spageneral [a]: documental
Similar words:
nordokumentarisk
nordokumentar
swedokumentation
engdocumentary
engdocumentation
nordokumentarfilm
nordokumentere
Your last searches:
 1. dokumentariskLast searches

# NAL Term
1 Flag skeppslast
2 Flag beleiret
3 Flag avspark
4 Flag piller
5 Flag överdimensionerad
6 Flag antagonistisk
7 Flag facha
8 Flag sliul
9 Flag skulk
10 Flag Texas
11 Flag bokstavere
12 Flag bearbetning
13 Flag hyckel
14 Flag trend
15 Flag dealership
16 Flag fukte
17 Flag halta
18 Flag betyga

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 117 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 267 0 2022-10-17 23:14:50
röja 918 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2101 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7293 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1874 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2461 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5381 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6197 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6691 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.3108 - seconds.

mobiltelefon