logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for dominere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordominere
enggeneral [v]: dominate
situation [v]: predominate, prevail, rule, reign [literature]
vekt [v]: dominate, govern
person [v]: domineer
spageneral [v]: dominar
situation [v]: predominar, prevalecer
vekt [v]: dominar, regir
person [v]: oprimir, tiranizar
swegeneral [v]: dominera
Synonyms:
 1. baste og binde, beseire, betvinge, bøye, diskriminere, dukke, dupere, hemme, holde nede, knekte, kue, kujonere, kuste, kvele, nedkjempe, slå ned, terrorisere, tvinge, tyrannisere, underkue, undertrykke, ydmyke
 2. befale, beordre, bestemme, bestille, dekretere, diktere, dirigere, fastsette, foreskrive, forlange, forordne, herske, kommandere, kontrollere, pålegge, sjefe, styre
Example:
 1. De fortsatt gunstige rammebetingelser taler for at oppsvingskreftene igjen vil dominere i annet halvår, heter det.
 2. Det var et ledd i hans utspill i selv å få dominere og fremme sine egne synspunkter, mente vitnet.
 3. De jødiske organisasjoner og deres ledere var følelsesmessig såvel som ideologisk så opptatt av sine egne interne stridigheter, og sine forsøk på å dominere, at nødvendigheten av å komme jødene i Tyskland til unnsetning ble, om ikke ignorert, så iallfall grovt undervurdert, het det i den første rapport.
 4. De ønsker å dominere Libanon, og de forsøker å gjøre det ved bruk av makt og trusler, sier han.
 5. De ønsker å dominere verden, det er så enkelt, sa forsvarsminister Caspar Weinberger nylig som svar på et spørsmål om bakgrunnen for den sovjetiske opptrapping.
 6. Det ville være både uheldig og trist om de mer eller mindre masseproduserte seriene skulle dominere på bekostning av de stramme og fine spillefilmene med avsluttende handling, som den svenske Et hjerte av gull.
 7. Egenarten ved utviklingen av de politiske institusjoner i middelalderen tror jeg kan forklare hvorfor nettopp Europa kom til å dominere kulturelt og økonomisk i århundrene som fulgte, mente Lunden.
 8. Et år kan lemen dominere, et annet mus.
 9. Katastrofer, matforsyningskriser og hungersnød kommer trolig til å dominere nyhetene fra det afrikanske kontinent de neste 20 år.
 10. Norsk næringsliv må satse på høyteknologiske produkter for å få en sterk stilling i den informasjonsindustri som vil dominere 1990årene.
 11. Prestisje og vokting på medspillere ser ut til å dominere trafikkinformasjonen i større utstrekning enn fornuftig samarbeide, mener han.
 12. 30årenes funksjonalisme med hygieniske krav til sol og luft blir vanligvis referert som årsak til at blokken kom til å dominere boligutbyggingen i de store byene i perioden efter krigen.
 13. Altså lar man solglitteret, blomsterengen eller hva som måtte være det viktige symbolet den dagen, dominere bildet.
 14. Andre undersøkelser viser jo at lærere lar guttene dominere undervisningen og gir flinke jenter mer sporadisk oppmuntring.
 15. Arne Borgstrøm får tøff behandling av broren Oddvar, men sammen kan de komme til å dominere kortbaneNM på Idrettshøyskolen denne helgen.
 16. Asbest vil dominere yrkeskreften i Norge i 20 år fremover, fremholdt han.
 17. At muslimene fikk nasjonal status efter den annen verdenskrig, skyldes de gamle rivninger mellom de to store folkeslagene serbere og kroater, som vekselvis forsøkte å dominere området.
 18. At sandinistene, som fungerer som det styrende politiske partiet, ikke lenger skal få dominere alle regjeringens funksjoner.
 19. Blant de mange menn som har latt seg forlede til å la en kvinne dominere opptil flere av de vanligvis særlig kreative år og isteden underkastet seg hennes luner, med en samtidig prioritering av den økonomiske sikkerhet, er Tommy Flanagan.
 20. Blir det det uopplyste pengeveldet som står klar og bare venter på konsesjon, som vil komme til å dominere de nye etermediene, og da neppe på nynorsk ? ble det spurt.
 21. Bortsett fra visse enkeltprosjekter med en viss radikal og overskridende karakter, synes det som om den normative byutviklingsprosessen med enkeltinngrep som ikke forandrer helheten, skal dominere 80årenes byutvikling i Oslo.
 22. Bris av skiftende retning, regn og bygevirksomhet og kjølig værtype vil dominere for resten av landet.
 23. DET økonomiske oppsving i USA er Reagans sterkeste valgkort, og det vil nok dominere hans nominasjonstale fra landsmøtets podium.
 24. De kom snart til å dominere på tamilenes bekostning, ikke bare sproglig og kulturelt, men også politisk og økonomisk.
 25. De mange resolusjonsforslag som er lagt frem, viser at grubestreiken, nå inne i sin 24. uke, vil komme til å dominere diskusjonen.
 26. De ressurssterke vil lettere kunne dominere i aviser og i ukeblader - noe de også vitterlig gjør, uten at småannonsørene av den grunn er gått under.
 27. De var redde for at denne algeveksten skulle dominere i den lokale sjøflora, slik vi har sett blågrønne alger dominere algeveksten i indre Oslofjord, forklarer Jan Ruenes.
 28. Den snart 73 år gamle leder for republikanerne som spilte hovedroller i Bfilmer før han gikk inn i politikken, vil igjen dominere det politiske landskap i USA.
 29. Den store utfordringen er hvordan en skal få fellesinteressen til å dominere gruppeinteresser, dvs. sikre at visse fundamentale økonomiske lovmessigheter blir respektert, og slik at økonomien kan fungere skikkelig.
 30. Derimot går han imot tendensen til å la engelsk dominere, vi må insistere på at sprogene skal prioriteres efter våre faktiske behov og den betydning de har hatt i vår historie.
Similar words:
nordominert
swedominera
engdominate
engdomineer
nordonere
spadominar
engdomicile
Your last searches:
 1. dominere


Dominere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) dominere
Gerundio: dominerende
Past participle: dominert
Indikative
1. Present
 • jeg
  dominerer
 • du
  dominerer
 • han
  dominerer
 • vi
  dominerer
 • dere
  dominerer
 • de
  dominerer
8. Perfect
 • jeg
  har dominert
 • du
  har dominert
 • han
  har dominert
 • vi
  har dominert
 • dere
  har dominert
 • de
  har dominert
2. Imperfect
 • jeg
  dominerte
 • du
  dominerte
 • han
  dominerte
 • vi
  dominerte
 • dere
  dominerte
 • de
  dominerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde dominert
 • du
  hadde dominert
 • han
  hadde dominert
 • vi
  hadde dominert
 • dere
  hadde dominert
 • de
  hadde dominert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal dominere
 • du
  vil/skal dominere
 • han
  vil/skal dominere
 • vi
  vil/skal dominere
 • dere
  vil/skal dominere
 • de
  vil/skal dominere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha dominert
 • du
  vil/skal ha dominert
 • han
  vil/skal ha dominert
 • vi
  vil/skal ha dominert
 • dere
  vil/skal ha dominert
 • de
  vil/skal ha dominert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle dominere
 • du
  ville/skulle dominere
 • han
  ville/skulle dominere
 • vi
  ville/skulle dominere
 • dere
  ville/skulle dominere
 • de
  ville/skulle dominere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha dominert
 • du
  ville/skulle ha dominert
 • han
  ville/skulle ha dominert
 • vi
  ville/skulle ha dominert
 • dere
  ville/skulle ha dominert
 • de
  ville/skulle ha dominert
Imperative
Affirmative
 • du
  dominer!
 • vi
  La oss dominere!
 • dere
  dominer!
Negative
 • du
  ikke dominer! (dominer ikke)!
 • dere
  ikke dominer! (dominer ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag Marokko
2 Flag bad luck bringer
3 Flag hamburguesa
4 Flag anticipar
5 Flag reell
6 Flag kollegialitet
7 Flag nåtidig
8 Flag uttørkingsprosess
9 Flag paciente internado
10 Flag part-time
11 Flag adopsjon
12 Flag slags optisk illusjon
13 Flag areal
14 Flag epletre
15 Flag ask the way
16 Flag vällusting
17 Flag engste
18 Flag zozobra

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7310 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2078 - seconds.

mobiltelefon